Tisková konference – Přijetí nedoprovázených dětských uprchlíků z řeckých táborů

V pondělí 25. května proběhla v galerii Domu národnostních menšin tisková konference organizovaná iniciativou Češi pomáhají, Organizací pro pomoc uprchlíkům (OPU) a Amnesty International. Hlavním tématem bylo komplexní přiblížení procesu přijetí nedoprovázených dětských uprchlíků z řeckých táborů na základě zkušeností jiných států, zhodnocení připravenosti České republiky na tento proces a informace o propojení iniciativ a osobností zapojených do pomocí lidem na útěku.

V úvodu vystoupil šéf OPU Martin Rozumek, který shrnul dosavadní výsledky dvouleté snahy o přijetí několika nedoprovázených dětí a poukázal na skutečnost, že s relokací již začala desítka zemí Evropské unie. Podle něj není důvod se k nim nepřipojit, protože Česká republika má mnohaleté zkušeností s přijímáním cizinců v rámci národního přesídlovacího programu, který bez problémů fungoval mezi léty 2005 až 2015. Navíc je v současné chvíli připravena síť dobrovolníků a organizací, včetně finančních podporovatelů ze soukromého sektoru, kteří chtějí vládě s přijetím, socializací a začleněním dětí do společnosti pomoci. „Proces je dobře nastartovaný, zkušenosti s integrací cizinců máme, ovšem vše závisí pouze na politické vůli k souhlasu ze strany vlády“, doplnil Jaroslav Miko.

Podmínky na řeckých ostrovech se čím dál více zhoršují a již dlouhou dobu jsou v rozporu se základními lidskými právy, řekla Šárka Antošová z Amnesty International a dále uvedla: „V přijímacích zařízeních je aktuálně 32 945 osob. Kapacita těchto zařízení je ovšem pouze 6095 míst. V největším táboře Moria na ostrově Lesbos, jehož kapacita je kolem 3500 míst, je běžně přes 20 tisíc lidí. Lidé tam žijí v naprosto příšerných až nelidských podmínkách, často v provizorních příbytcích, v kontejnerech a stanech, a to po celý rok. Je zde nedostatečné množství sprch, toalet, často neteče voda, hodiny lidé čekají téměř na všechno.“ Stav přeplněných uprchlických táborů s nedostatečnými ubytovacími kapacitami, špatnou hygienou i zdravotní péčí byl popisován na předchozí tiskové konferenci iniciativy Češi pomáhají také českými dobrovolníky, kteří v táborech působili a přiváželi do nich humanitární pomoc.

Podrobnější pohled na průběh procesu relokace a zkušenosti s přijetím nedoprovázených dětí v Německu přinesl vstup Bernwarda Ostropa z německá charity. Za řeckou stranu vystoupila Maggie Lazaridis z Mezinárodní organizace pro migraci (IOM). V Německu se na relokaci nezletilých podílelo ministerstvo vnitra v úzké spolupráci s místními organizacemi, které dostaly impulz od vlády. Všeobecně vládla vůle a ochota pomoci napříč společností, což usnadnilo koordinaci jednotlivých složek. V podobném duchu mluvila i zástupkyně IOM, který přiblížila celý proces ze strany Řecka zejména pravidla relokace a plánování veškerých nutných kroků. Oba se shodli, že na prvním místě je, aby celý proces proběhl v nejlepším zájmu dítěte.

Tiskové konference se zúčastnila rovněž Marta Zaimlová – zástupkyně rodin, jež se přihlásily do programu hostitelské péče a připravují se na přijetí nedoprovázeného dítěte. Mimo jiné popsala péči, kterou v minulosti poskytla šestnáctiletému chlapci z Afganistánu. Ten v současné době dokončuje učební obor a plně se integroval do české společnosti.

K iniciativě Češi pomáhají se v minulých měsících přihlásili podnikatel Kvido Štěpánek a zpěvák Tomáš Klus. Pan Štěpánek je připraven projekt finančně podpořit a apeloval na veřejnost, aby nebyla slepá a hluchá k utrpení lidí v blízkosti českých hranic. Postoj vlády považuje v tuto chvíli za tristní a ostudný. V podobném duchu mluvil i Tomáš Klus. „Jak je možné, že řešíme to, jestli pomůžeme dětem? Mně je úplně jedno, jestli jsou z Íránu nebo třeba Afghánistánu. Mně to je úplně fuk, jsou to proboha děti,“ prohlásil Klus a kritizoval postoj veřejnosti k tématu. Dále představil vizi zřízení českého centra pro dobrovolníky na řeckých ostrovech, podle něj by to byla krásná vlaštovka ze srdce Evropy. Zdůraznil také roli novinářů v rámci informování o tématu uprchlíků, apeloval na sdílení pravdy a demytizaci problematiky uprchlictví.

Na závěr vyzval pan Miko vládu k dalšímu jednání: „Jasně jsme se na jednání s panem Babišem domluvili, že pokud se na relokaci dětí seženou finance a náhradní rodiny, poskytne vláda součinnost. Od pana premiéra byl vznesen požadavek, aby děti nezůstaly v ústavní péči. Z tohoto jsme vycházeli a za nás jsme úkol splnili. Teď je na vládě, respektive na panu Hamáčkovi, aby přistupoval k celé situaci férově a domluva byla dodržena i z jeho strany. Bohužel dle našich informací žádné oficiální jednání ze strany české vlády s Řeky neproběhlo.“

Pevně věříme, že se nám nakonec podaří ledy politické neochoty prolomit. Byla by škoda nepřetavit vynaložené úsilí a pozitivní energii velké části české společnosti v konkrétní výsledek. Za iniciativu Češi pomáhají můžeme slíbit, že i nadále budeme hledat cesty pomoci těm nejohroženějším v duchu evropských humanitních tradic.