OTEVŘENÝ DOPIS VLÁDĚ ČR K SITUACI NEDOPROVÁZENÝCH DĚTÍ V ŘECKÝCH UPRCHLICKÝCH TÁBORECH

Vláda České republiky
Jan Hamáček, ministr vnitra České republiky

Otevřený dopis k přijetí nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů

V Praze, 27. dubna 2020

Vážení členové vlády, vážený pane ministře Hamáčku,
v této nelehké době, kdy se téměř celý svět ocitá v krizi kvůli pandemii, se více než dříve ukazuje, jakou sílu a jaký smysl může mít vzájemná pomoc a solidarita.

Proto se na vás formou otevřeného dopisu znovu obracíme s výzvou, abyste podnikli kroky k přijetí nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů. Situace na řeckých ostrovech byla kritická již před několika měsíci, v souvislosti s epidemií se tamní podmínky ještě zhoršily.

Již devět zemí Evropské unie s relokací dětí z uprchlických táborů začalo. Zatím jde o 1600 dětí mladších čtrnácti let, případně starších dětí se zdravotními problémy. První skupinky přiletěly v minulých týdnech do Lucemburska a do Německa, děti jsou v karanténě, odkud pak půjdou do rodin nebo k pečujícím organizacím.

Naše iniciativa Češi pomáhají společně s Organizací pro pomoc uprchlíkům a Amnesty International vyzývá českou vládu a zejména ministerstvo vnitra, aby se Česká republika přidala k zemím, které ohrožené děti přijímají.

Diskuse v České republice už běží dva roky, ale žádná pomoc ze strany státu zatím nepřišla.

V Česku jsou přitom připravené náhradní rodiny a celá síť organizací a dobrovolníků. Zároveň má Česká republika i dostatečné kapacity ve specializovaných zařízeních pro děti cizinců. Věříme, že by šlo tyto prostory využít k potřebné karanténě.

Naše iniciativa má také od soukromého dárce zajištěné nemalé finanční prostředky na realizaci přijetí dětí.

Ze strany vedení státu by tedy šlo především o projev dobré vůle, gesto solidarity.

Věříme, že zvlášť v této složité době je ten pravý čas udělat krok, který může několika desítkám dětí zachránit zdraví a život.

S pozdravem,
občanská iniciativa Češi pomáhají
info@cesipomahaji.cz
s podporou Organizace pro pomoc uprchlíkům a Amnesty International.