ČEŠI POMÁHAJÍ – Nebuďme lhostejní k utrpení druhých!

My, občané České republiky, jsme znepokojeni současným společenským vývojem a hluboce se stydíme za lhostejný přístup naší země k pomoci lidem prchajícím z velmi kruté války.

V minulém století přitom naše společnost mnohokrát prokázala schopnost soucitu a pomáhala lidem v krajní nouzi. Ve 20. letech jsme podali pomocnou ruku lidem, kteří prchali před ruskými bolševiky, ve 30. letech uprchlíkům z nacistického Německa, koncem 40. let Řekům a v 90. letech utečencům před hrůzami balkánských válek, mezi nimiž byly i tisíce bosenských muslimů. Kdybychom nepomohli, mnoho z těchto lidí by zemřelo. Dříve jsme považovali za normální pomáhat, nyní máme v zahraničí pověst prospěchářů a egoistů. Velká část naší společnosti bohužel podléhá iracionálnímu strachu, který navíc šíří řada politiků a médií.

Je zde ale také mnoho těch, kteří se staví za práva lidí na útěku. Jejich jménem vyzýváme vrcholné politické představitele naší země: Jednejte jako státníci, kteří nemají zapotřebí být populisty a není jim lhostejný osud trpících lidí.  Vydejte se cestou odvahy a lidskosti a budete mít naši plnou podporu.

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“ – Edmund Burke

Velkým tématem je nyní dodržení či nedodržení evropských kvót. Česká vláda však neplní ani závazky, které si stanovila sama. Dne 8. července 2015 padlo rozhodnutí přijmout 1500 migrantů, zatím jsme jich ale přijali jen pár desítek. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby tento slib naplnila a aby v rámci tohoto vlastního závazku přijala především syrské matky s dětmi, neboť to je nezranitelnější skupina, která dnes strádá v přeplněných utečeneckých táborech. Vžít se do pocitů těchto matek je snadné, neboť mateřská láska nezná hranic států ani rozlišnost kultury či rasy. Každá matka se bojí o své dítě a jejich situace je opravdu zoufalá.

Hlásíme se k té části společnosti, která strádajícím lidem na útěku z války a krutého diktátorského režimu aktivně pomáhá nebo se alespoň veřejně staví proti projevům xenofobie a rasismu. Jsme přesvědčeni, že naše země je schopna pomoci a že společnými silami jí můžeme vrátit její dobré jméno.

Děkujeme.

PS 16. 9. 2018: Výzva vznikla v době vlády Bohuslava Sobotky. Politické okolnosti se průběžně mění, hlavní smysl výzvy však zůstává: pomozme dětem z uprchlických táborů! Debatě o počtech a podmínkách jsme otevřeni.

 AKTUÁLNĚ: informace o tiskové konferenci 21. 9. 2018, 13 h (PDF)

Zde vyplňte

* povinné údaje
Forma pomoci/závazku*

Odesláním souhlasím se zpracováním svých osobních údajů správcem Ondřejem Vrtiškou pro účely zveřejnění podporovatelů výzvy Češi pomáhaji a zasílání sdělení, včetně profilování.
Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména jméno a příjmení, telefonické a emailové spojení, identifikace účtů na sociálních sítích.
Beru na vědomí, že:
• správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
• zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
• správce zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování;
• doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem;
• správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.
Souhlasím, že správce může osobní data předat ke zpracování zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů. V souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), správce zveřejní informace o podmínkách předávání údajů ke zpracování.
Potvrzuji, že jsem starší osmnácti (18) let a v případě, že čeština není mým rodným jazykem, potvrzuji, že celému textu a uděleným souhlasům rozumím.


Poznámka

Pokud se rozhodnete pod tento text symbolicky podepsat, doplňte prosím ke svému jménu, městu a profesi také to, jakým způsobem se na pomoci podílíte nebo chcete podílet. I zdánlivě malá, avšak reálná pomoc, má velký význam pro obě strany – obdarovaného i dárce. Tipy může poskytnout tento stručný dokument Jak mohu aktuálně pomoci. Jména signatářů aktualizujeme průběžně. Finanční a materiální pomocí se rozumí příspěvky darované prostřednictvím humanitárních organizací (viz např. dokument Jak mohu aktuálně pomoci).

Autorem petice jsou lidé sdružení v FB skupině „Syrské děti do Česka„, která vznikla na začátku dubna 2017 v reakci na šokující záběry obětí chemického útoku v syrském Idlíbu. I v případě, že svůj podpis teprve zvažujete, budeme rádi, pokud se do ní připojíte nebo nás kontaktujete na e-mailu info@cesipomahaji.cz. Budeme moc vděčni, pokud budete šířit adresu www.cesipomahaji.cz. Stejně tak pokud budete sdílet příběhy české pomoci migrantům, můžete připojit univerzální hashtag #cesipomahaji

Členové petičního výboru
Jana Doubravová, Eva Hocká, Kateřina Honzíková, Tomáš Kozel, Jaroslav Miko, Vendula Pánková, Jana Plavec, Magdalena Pospíchalová, Peter Pöthe, Samira Sibai, Barbora Stoklasová, Miroslav Tancoš, Martin Uhlíř, Alena Václavíková, Ondřej Vrtiška, Pavel Žur

Kontakt pro novináře
Eva Hocká, tel.: 602 173 575

ŘEKLI JSTE

 • Buďme lidmi.

 • Děkuji, že ukazujete cestu k lidem.

 • Díky za tuto iniciativu, je mi smutno z toho, jak moc jsou lidé zmanipulovaní a vyděšení, přitom např. při povodních projevili obrovskou solidaritu a ochotu pomáhat!

 • Jsem rád, že mohu podpořit tuto výzvu a postavit se na stranu lidské solidarity s trpícími.

 • Každý člověk v nouzi potřebuje pomoci.

 • Morální hodnota člověka, tkví ve schopnosti nezapomenout, že jest člověkem.

 • Nechci se za sebe stydět.

 • Děkuji, že tohle děláte. Když se většina zblázní, je hezké vidět, že jsou ještě dobří lidé, kteří chápou, kam nás sobeckost zavádí.

 • Díky. Člověk, který se těmto lidem díval z očí do očí, už nikdy nebude vnímat svět stejně jako před uprchlickou krizí 2015.

 • Jsem opravdu ráda, že mezi všemi těmi lidmi, kteří mluví o uprchlících jako o kusech masa a neuvědomují si, že se jedná o lidské bytosti, jsou i tací, jako Vy, kteří chápou, že lidskost a chuť pomoci jsou ty nejdůležitější vlastnosti.

Již pomáhají

Podpora osvěty a otevřené společnosti.
Aktivní vystupování proti projevům rasismu a xenofobie.

Finanční a materiální pomoc.
Počítá se jakýkoli příspěvek.

Osobní dobrovolnická pomoc.
Existujícím humanitárním organizacím nebo přímo uprchlíkům.

0
Počet pomáhajících

ŘEKLI JSTE

 • Buďme lidmi.

 • Děkuji, že ukazujete cestu k lidem.

 • Díky za tuto iniciativu, je mi smutno z toho, jak moc jsou lidé zmanipulovaní a vyděšení, přitom např. při povodních projevili obrovskou solidaritu a ochotu pomáhat!

 • Jsem rád, že mohu podpořit tuto výzvu a postavit se na stranu lidské solidarity s trpícími.

 • Každý člověk v nouzi potřebuje pomoci.

 • Morální hodnota člověka, tkví ve schopnosti nezapomenout, že jest člověkem.

 • Nechci se za sebe stydět.

 • Děkuji, že tohle děláte. Když se většina zblázní, je hezké vidět, že jsou ještě dobří lidé, kteří chápou, kam nás sobeckost zavádí.

 • Díky. Člověk, který se těmto lidem díval z očí do očí, už nikdy nebude vnímat svět stejně jako před uprchlickou krizí 2015.

 • Jsem opravdu ráda, že mezi všemi těmi lidmi, kteří mluví o uprchlících jako o kusech masa a neuvědomují si, že se jedná o lidské bytosti, jsou i tací, jako Vy, kteří chápou, že lidskost a chuť pomoci jsou ty nejdůležitější vlastnosti.

Jméno a příjmení Povolání Město Forma pomoci
Jan Hrušínský herec, principál Praha
Jana Doubravová rodičovská dovolená Benešov
David Matásek herec Praha
Eva Hocká pedagog Hudlice
Dan Přibáň cestovatel, filmař, novinář Praha
Jan Vrobel social media consultant Praha
Luděk Niedermayer europoslanec TOP 09/STAN Praha
Jan Farský poslanec Semily
Fedor Gál publicista, dokumentarista Praha
Jaroslav Hutka písničkář Praha 2
Tomáš Halík kněz, profesor UK Praha 1
Kateřina Honzíková překladatelka, lektorka, terapeutka Praha
Kateřina Bursíková Jacques politoložka a aktivistka Praha 1
Šárka Fialová překladatelka Roztoky
Tomáš Kozel grafik, produkční Plzeň
Ruth Hálová bioložka Holubov
Jaroslav Miko řidič kamionu Vlašim
Karel Paták zdravotní bratr Beroun
Vendula Pánková obchodní kalkulant Beroun
František Kostlán publicista Praha
Olga Sommerová dokumentaristka Praha
Markéta Kutilová novinářka Polička
Jan Piňos ekolog Praha
Pavel Jungwirth fyzikální chemik Praha
Jana Hradilková buditelka, pečovatelka Zbuzany
Břetislav Rychlík režisér, vysokoškolský učitel Brno
Samira Sibai lékařka Praha
Ladislav M. Wagner akademický malíř Blatná
Lenka Benešová novinářka Tapolitika Praha
Renata Štolbová malířka, svobodné povolání Křemže
Barbora Stoklasová online marketing Marsa Alam
Radek Mounajjed lékař Hradec Králové
Miroslav Tancoš politik Praha
Věra Roubalová Kostlánová psychoterapeutka Praha
Jenny Nowak spisovatelka Praha
Alena Václavíková administrátorka grantů Klecany
Přemysl Rabas ředitel ZOO Dvůr Králové
Ondřej Liška ředitel nevládní organizace Brno
Ondřej Vrtiška vědecký novinář Praha
Jaromír Štětina europoslanec Praha
Terezie Kaslová mediální poradce Praha
Martin Uhlíř marketingový konzultant Praha
Marie Sibaiová výtvarnice Praha
Pavel Žur ředitel divadla Jablonec nad Nisou
Michal Majzner projektový inženýr Praha
Petra Procházková novinářka Poděbrady
Zdenek Primus historik umění Černošice
Vojtěch Stádník restaurátor a fotograf Praha
Jaromír Honzák hudebník, pedagog Praha
Markéta Studničná květinářka Cvikov
Tomáš Zdechovský europoslanec Hradec Králové
Jana Lekešová osobní pečovatelka Kladno
Zuzana Ishizaki OSVČ Praskačka
Martina Paříková SW engineer Benešov
Olga Mertlová technik Most
Magdalena Danišková vyšší soudní úředník Louny
Patrik Spitzer řidič Chornice
Iveta Nejtková terénní pracovnice v neziskovce Davle
Dana Martinuková pečovatelka Chodov
Vojtěch Hála učitel Praha
Kristýna Sobolová úředník Český Krumlov
Michal Kramule director Nová Paka
Dana Pýchová důchodce Praha
Václav Hůlka traktorista Smilkov
Vladimír Růžička pedagog – důchodce Vlašim
Petr Zeman OSVČ Mirošovice
Libor Gala správce ČOV Dolní Dunajovice
Silvie Čermáková muzejní pedagog, kurátor Jihlava
Dan Šída důchodce Česká Třebová
Nicole Wagnerová designérka Praha
Viktor Teichman manažer Řitka
Tomáš Hála IT Security & Operations manager Poděbrady
Karel Kubista disponent Praha 10
Jana Majerová manažerka Praha
Soňa Miňovská conference manager Praha
Lenka Fryčová mateřská dovolená Psáry
Mgr. Kristýna Hulová, DiS. projektová manažerka fondů EU Hudlice
Jan Brotánek cestovatel Třemošná
Eva Mikešová lektorka jazyků Liberec
František Kindl důchodce Chomutov
Markéta Horská lékařka Liberec
Martina Kurfürstová pedagog Olomouc
Karin Poloková lékařka Salisbury
Vladislav Trefil technik Zeleneč
Ondřej Batka student, sociální pracovník Kralupy nad Vltavou / Praha
Daniel Černý zubní lékař Hradec Králové
Monika Zbayri momentálně nezaměstnaná Siracuca-Sicilia
Ludmila Fialová IT Čebín
Libuše Hellerová pracující důchodce Dobříš
Jakub Musil student, novinář České Budějovice
Lucie Matoušová správce depozitáře Kladno
Helena Šuranská OSVČ Staré Město
Zdeněk Oháňka OSVČ Ostrava
Daniel Kundrák koordinátor Turnov
Zdeňka Stropková důchodce Kralovice
Irena Kalodová důchodkyně Olomouc
Jiří Baisa technik Adamov
Irena Chloubová OSVČ Praha
Petra Löfflerová konzultant Ostrov
Petr Pospíšil IT specialista Ostrava
Jakub Sýkora administrativní pracovník v logistice Brno
Markéta Šedivá mateřská dovolená Jihlava
Michael Plaček hasič Český Těšín – Stanislavice
Radim Svoboda student Velké Meziříčí
Bet Florianova Valjentova ID Žihle
Zdeněk Surý OSVČ Brno
Šárka Urbanová prodej dřeva Rozsochatec
Zdeněk Soukal stategický nákup Lázně Bohdaneč
Jana Ágnes Dallibert umělec Nantes
Šimon Paris Vágner student Polný
Zeman František důchodce Karlovy Vary
Jaromír Šerák práce v gastronomii Luzern
Martina Janoušová podnikatelka Dobřichovice
Kateřina Krajčová prodavačka Praha
Gabriela Ooi lektorka Přibram
Valentina Sposobná důchodkyně Brno
Hana Brtnová ekonom Jistebnice
Jan Stupka řidič Březová nad Svitavou
Lukáš Pokorný úředník Praha
Helena Jílková pracovník archivu Brno
Monika Miková kuchařka Vlašim
Petr Mezihorák sociolog Brno
Pavel Kupka učitel Karlovy Vary
Ludmila Novotná knihovnice Netvořice
Světlana Šrámek account manager Vráž u Berouna
Jakub Šrámek chemik Valašské Meziříčí
Anna Zvěřinová student/na mateřské Praha
Dana Rejchrt provozní Fieberbrunn
Marcela Mikešová učitelka Praha
Klára Svobodová učitelka, majitelka školy Pardubice
Peter Zert výtvarník Brno
Martina Galba mateřská dovolená Hořovice
Lenka Vavříčková personalista Havířov
Milena Kneifelová v důchodu Praha
Jana Plavec fotograf Jenčice
Pavel Kurfürst grafik, webdesigner Velký Újezd
Ondřej Dušek vědecký pracovník Praha 13
Tomáš Břoušek referent Brno
Dana Netopilová zdravotní laborantka Praha
Alena Rosová učitelka v důchodu Opava
Jakub Ráliš ředitel festivalu Hlubočky/Olomouc
Hana Pourová služby Jičín
Eva Yasmin Al-Said Sera v domácnosti Zlin
Milan Opavský překladatel Berlin
Alexandr Flek překladatel Praha
Eva Cachová důchodce Praha
Sagar Rakin HR specialista Praha
Milena Mokrá v domácnosti Jablonec Nad Nisou
Marie Skalická důchodce Praha
Tereza Doxanská asistentka Plzeň
Lenka Vrtišková (Nejezchlebová) novinářka Praha
Jaroslava Švadlenková účetní Zlonice
Václav Šístek software QA engineer Praha 12
Lucie Tóth hudebnice Dobříš
Jana Baková referent Ostrava
Michaela Thomas designer Praha
Kateřina Opočenská porodní asistentka Mělník
Magdalena Krutská módní návrhářka Los Angeles
Andrea Ryšavá lektor na VŠ, překladatel Olomouc
Alena Frydrychová oděvní výtvarnice Praha 6
Josef Stupka architekt Brno
Martin Stupka student Brno
Marek Nechanický konstruktér Jičín
Tomáš Tarabec obsluha CNC strojů Tanvald
Marcela Bednářová řidička autobusu Schrems
Jiří Pallas analytik Stockholm
Michal Štingl redaktor Praha
Markéta Hejná spisovatelka Praha
Pavel Schreiber manager Slepotice
Ivo Voříšek dělník kultury Písek
Martin Pospíšil pomáhající Louny
Anna Fantová překladatelka Praha
Pavel Holub technik Rakovník
Jana Masařová důchodce Praha
Patricia Wagnerová účetní Havířov
Otakar Mašín státní úředník Canberra
Alena Tichá důchodce Český Těšín
Silvie Přibková pečovatelka Domažlice
Sabean Jafarová příprava staveb Ústí nad Labem
Tomáš Fiala odborný asistent VŠ Praha
Vladimír Doležel řidič Praha 10
Barbora Kališová výtvarnice Brno
Oskar Vogl student Uherské Hradiště
Marek Polášek student Opava
Lenka Zemanová účetní Mirosovice
Jan-Matěj Rak učitel Praha
Miloslava Slámová důchodkyně Plzeň
Eva Kubíčková pedagožka Hlubočky
Petr F. Jano duchovní učitel a analytik London
Jiří Dytrych fotograf – důchodce Cheb
Lukáš Alí Větrovec student Mikulov na Moravě
Magda Řiháková učitelka Uherské Hradiště
Hana Moneam majitelka salonu krásy Praha 3
Kveta Pfeil odborná zdravotní sestra Frankfurt
Yasmina Melliti student Uherské Hradiště
Sylva Ficová překladatelka Brno
Barbora Kalná OSVČ Rohatsko
Petr Mikula kameraman Jablonec nad Nisou
Věra Tydlitátová odborná asistentka Rokycany
Karolína Kapuciánová učitelka Praha
Jaroslav Šrom rentiér Opava
Jiří Pokorný marketing/obchod Hradištko
Martin Dančík zubní lékař Ostrava
Adam Hladký poradenství Brno
Olga Sekavová důchodkyně Pelhřimov
Vojtěch Naštický překladatel České Budějovice
Tomáš Kaplan carpentry Toronto
Martina Rahsepar-Hashemi učitelka/studentka Písek
Dagmar Šnelcerová důchodce Prachatice
Eva Cieslarová učitelka Praha
Markéta Bílková lektorka Železný Brod
Anežka Šmídlová učitelka Sušice
Petra Žižková administrativa Hradec Králové
Josefína Susová student Liberec
Tomáš Polívka nakladatel Praha 6
Iveta Macháčová pedagogicko psychologická poradkyně Praha
Jan Ullsperger student Praha
Andrea Bubelová rodičovská dovolená Dečín
Stanislav Čeřovský překladatel Lázně Bělohrad
Martin Exner starosta Nová Ves
Josef Pelikán programátor Brno
Maja Štěrbová spisovatelka Praha
Leopold Trdý advokát Praha 8
Věra Konečná architekt Praha 7
Jiří Gogela Wavrovský výtvarník Praha
Eva Parmová studentka VŠ, nutriční terapeutka Praha
Miroslav  Karel důchodce Plzeň
Libor Zdařil zubní lékař České Budějovice
Ema Kratochvílová recepční v hotelu Kladno
Tomáš Bayer observatorní technik Bílsko u Vodňan
Lenka Podhorná VŠ učitelka Olomouc
Olga Kudrnová OSVČ Pardubice – Zelené Předměstí
Petr Maceček student Praha
Jindřich Bielčik hostinský Dolní Dobrouč
Simona Zmrzlá herečka Brno
Tomáš Thon umělec Opava
Pavel Havlicek student Ratboř
Marie Jandásková učitel ZŠ Praha
Filip Cicvárek OSVČ Klecany
Alice Hrbková knihovnice Hradec Králové
Darina Vystrčilová redaktorka Praha
Martin Havelka účetní Praha 6
Eva Mašková metodik, konzultant Praha
Petra Bártíková manažerka Praha
Petr Homolka obchodník Praha
Jan Hocek hornický důchodce, hudební publicista Hradec Králové 9
Michaela Suchardová ekonom Brno
Jiří Vávra technický auditor VTZ Zeleneč
Petr Zbránek programátor Vsetín
Eva Bobůrková novinářka Praha
Daniela Nevolová koordinátorka předškolního klubu Česká Lípa
Radovan Paška android developer Praha
Pavel Šidák vědecký pracovník Praha
Petr Jeník konzultant Praha
Michaela Bártová pokladní České Budějovice
Tomáš Červený správce IT Mukařov-Srbín
Marcela Hajdučková učitelka Ostrava
Markéta Bečvářová operátorka Praha
Michal Hába režisér Praha
Betty Anne Noir živnostník Praha
Marek Polach EU affairs specialist – diplomat Praha
Stanislav Svítok OSVČ Český Brod
Tomáš Urbásek student Frenštát pod Radhoštěm
Matouš Hrbek student Hradec Králové
David Holý pedagogický pracovník Praha
Jiří Peterka historik Opava
Petra Hačecká datová analytička Brno
Matyáš Křen prodejce Hradec Králové
Lenka Cissé inženýrka Kutná Hora
Pavel Pečínka redaktor Brno
Dagmar Kotlíková OSVČ Brno
Marta Zaimlová speciální pedagog Peruc
Linda Pospíšilová VŠ učitelka Pardubice
Miroslav Tomeš zedník Žďár nad Sázavou
Roman Porteš překladatel, lingvista, sociolog Praha 5
Eliška Mocková student Praha
Petra Kubistová spacemanagement specialista + rodičovská Praha 10
Lenka Morávková dělnice Chvalkovice
Jiřina Mikolášková asistent Praha 4
Irena Poláková invalidní důchodce Praha
Jiřina Randáková důchodce Rychnov nad Kněžnou
Robert Havlík svářeč Buková
Vratislav Vojta manager logistiky České Budějovice
Jan Anderle učitel Plzeň
Michaela Aaby BPA Asker
Radka Blažeková studentka Žatec
Eva Nolčová pracovník v soc. službách Písek
Dana Kučerová masérka Brno
Anna Jeřábková student Slavkov u Brna
Jana Otáhalová Příbram
Jiří Zdražil programátor Olomouc
Lucie Veverková studentka Blatná
Kristýna Šlajchrtová grafik Praha
Lenka Jeřábková pracovník v sociálních službách Slavkov u Brna
Ema Slabá právník Rakovnik
Marta Purkyňová nyní v důchodu Ostrava
Táňa Smolková učitelka Mnichovice
Bořek Neškudla historik Praha
Peter Mojzeš vědecký pracovník Praha
Robert Berzkowitsch číšník Ústí nad Labem
Tomáš Knězek sociální pracovník Praha
Jarmila Tyrnerová lektorka Kohoutov
Michal Ondřej řidič tramvaje Praha
Tomáš Duba ředitel Praha
Jaromír Vorel manažer Postoloprty
Marketa Vokurková mateřská dovolená Černošice
Michal Hašek programátor Choceň
Mikuláš Keller student Horní Čermná
Kateřina Červinková v domácnosti Hurghada
Alena Oberfalzerová vysokoškolská učitelka, mongolistka Praha
Jiří Doležal IT Praha
Petr Pešek svobodné povolání Praha
Jaroslav Toman analytik programátor Praha
Josef Türk důchodce Praha
Martin Šmída IT tester Praha
Miroslav Veselý zvukař Praha
Martin Skála OSVČ Pardubice
Iveta Tomanová Askariová IT quality assurance specialist Praha
Jiří Jezerský vedoucí TPV Jeseník
Petra Pípalová rodičovská dovolená Praha
Jan Struk na volné noze Pardubice
Michal Bouška obchodní zástupce Praha
Lucie Zezulková produkční Praha
Martin Korčák signalista Česká Třebová
Aneta Petrasová OSVČ Praha
Pavel Doubrava sociální pracovník Benešov
Zuzana Bartova OSVČ Praha
Pavel Máca IT Expert Všemyslice
Jana Franče Jirasková spisovatelka Praha 4 – Braník
Helena Havelková důchod Praha
Jakub Franek sdministrativa Brno
Eva Zahradníčková customer care Brno
Jarmila Charfreitagová tlumočnice Praha
Daniel Táborský student Praha
Miroslav Hostinský OSVČ Rychnov nad Kněžnou
Fedor Bruoth překladatel Praha 9
Petr Urban novinář Králíky
Magdalena Boukhemisová OSVČ Říčany
Jana Mielke speciální pedagog Brno
Marie Hrabánková lékařka Bradlec
Ivana Zahradníková prodavačka Vlkovec
Jana Langová knihovnice Opava
Václav Mach Nová Role
Tomáš Žimulák kuchař Ostrava
Miriam Pešková svobodné povolání Praha 9
Jozef Miker ID – velkostrojař Krupka
Jan Šroub osobní asistent lidí po úrazu páteře Litvínov
Jindřich Čížek hudebník Praha
Monika Vaníčková recepční Dvůr Králové nad Labem
Petr Held číšník Praha
Vojtěch Vašák student Brno
Pavla Mzoughi dělnice Strakonice
Ondřej Popelář pre-sales Radomyšl
Martin Leščinský Zbýšov
Andrea Břoušková psycholog Brno
Radim Doležal OSVČ Nový Malín
Vít Růžička IT Buštěhrad
Jaroslava Vacková důchodkyně Janov u Hřenska
Barbora Salome Bozděchová administrativní pracovnice Praha
Michal Nondek psycholog, psychoterapeut Praha
Anna Slezáková herečka Uherské Hradiště
Šárka Gabrielová laborantka Průhonice
Pavlína Florianová projektový manažer Pardubice
Martin Černý grafik Pitín
Jiří Pýcha důchodce Praha 4 – Modřany
Jan Kasl architekt Praha
Gabriela Pelikovská ředitelka regionální kanceláře – finančnictví Praha
Eva Neumann OSVČ Kvilda
Zdeněk Rux OSVČ Soběslav
Jakub Dlohoš správce dat Únětice
Jana Valdrová Kyselová OSVČ Ševětín
Lucie Buřilová psycholožka Brno
Jiří Konopáč vedoucí ekonomického úseku Kunštát
Michaela Fleissig terapeutka Roztoky
Michal Paulus zubní lékař Praha
Radek Hodač OSVČ Brno
Dagmar Smetáčková hudebník Praha
Zdeněk Adámek právník Praha
Jana Trávníčková lektorka angličtiny Hradec Králové
Miluše Zdeňková sociální pracovnice Litvínov
Iva Roberts klinicky psycholog Děčín
Jitka Oplatková účetní Blažovice
Katrin Mekki pečovatelka/překladatelka Praha
Hana Zdražilová rodičovská dovolená Olomouc
Daniel Moravec t.č. řidič taxi Praha
Lucie Páchová student Praha 6
Filip Prochazka nezaměstnaný Praha
Helena Gerlichová manažerka Kvilda
Martin Vacek důchodce Janov u Hřenska
Katerina Prskova projektový manažer Praha
Jan Hořovský Lázně Libverda
Jaroslav Jadvižák elektromechanik Neratovice
Vladimír Tintěra programátor Praha 9
Ondřej Pilnaj herec/zpěvák Praha
Marcela Mrázková výzkumný pracovník Praha
Alena Švejnohová pedagog Pečky
Barbora Musilová překladatelka Praha
Klára Ješinová student Vysoké Mýto
Jana Radojčićová svobodné povolání, péče o osobu blízkou Praha 5
Marie Davidová architektka Praha
Antonín Panenka důchodce Praha
Markéta Trenčanská OSVČ Náměšť nad Oslavou
Sabina Hlavničková grafik Praha
Josef Cholévka důchodce Pepův Týnec
Matěj Ptaszek hudebník a publicista Petřvald u Karviné
Karel Nováček univerzitní profesor Olomouc
Zdeněk Čížek programátor Praha
Veronika Šílová produkční Praha
Marta Štrachová chemik, redaktor Praha
Marcela Křiklánová asistent pedagoga Žarošice
Tom Rimpel důchodce a zuřivý fotoreportér Praha
Kateřina Samuelson důchodce Lund
Jan Rejžek novinář Praha
Zdeněk Hajduch výtvarník Nová Bystřice
Cyril John fyzioterapeut Göteborg
Tomáš Čech technik Praha 4
Bořivoj Tydlitát softwarový inženýr Praha
Michaela Tydlitátová knihovnice Praha
Vlastimil Nohavica technik Valašské Meziříčí
Ondřej Ženíšek OSVČ Plzeň
Richard Pešík učitel Port Alberni, BC
Milan Hrabal OSVČ Olomouc
Jakub Šesták marketingový specialista Liberec
Alice Bedrníková produkční Praha 4
Mirka Straková rodičovská dovolená Brno
Tamara Bešťáková mateřská dovolená Zvírotice
Václav Martinů OSVČ Ústí nad Labem
Martin Káňa návodkář Brno
Ivo Skopal procesní analytik Brno
Adéla Kamenská úřednice Český Krumlov
Blanka Troníčková referentka Praha
Míla Palánová redaktorka Brno
Tomáš Smetana úředník Postoloprty
Jindřich Oplt admin. pracovník v o.p.s. Hradec Králové
Eva Barteková OSVČ Přelouč
Ivana Madrová OSVC Praha 10
Jaroslav Rakowski analytik Dolní Lutyně
Karin Marques učitelka Praha
Miroslav Kučera jednatel Brno
Klára Veverková Šťastná referentka Kolín
Richard Benda skladnik Praha
Michal Potůček projektový vedoucí Brno
Vít Šafránek grafik Hradec Králové
Kateřina Daňková manager Olomouc
Ivana Látalová učitelka Šabina
Klára Bandt fyzioterapeut Berlín
Hedvika Reichlová customer service Plzeň
Daniel Dvorský IT v důchodu Odry
Stanislava Veselková farářka Praha
Barbora Motlová student Dlouhoňovice
Klára Poláková stewardka a matka Kladno
Miroslav Václavek člověk Šumperk
Martina Hůlková geodet Hradec Králové
Andrea Buchlová pečovatel Praha
Martin Švehlík překladatel Praha
Aleš Krákora student Kostelec nad Černými lesy
Michaela Valentová referentka Praha
Vratislav Hořínek produktový manažer Turnov
Aleš Lichner strojnik Chodov
Lucie Treterová zdravotní sestra Třebíč
Jan Ziegler mediální poradce České Budějovice
Zuzana Krausová lékař Praha
Elena Pojerová státní správa Plzeň
Petr Novotný IT konzultant Zlín
Jiří Rygl lektor cizich jazyků Hradec Králové
Eva Dvorská odborný pracovník ve zdravotnictví Odry
David Hosl obchodni zastupce Králův Dvůr
Kateřina Vachková rodičovská dovolená Merklín
Lucie Tomanová medik Praha
Tereza Bečvářová manager Praha 6
Jiří Volejník IT Ostrava
Jan Dvorský programátor Brno
Elizabeth Fuksová student Pardubice
Martin Kubík obchodní zástupce Opava
Jan Tichý v důchodu Nový Bor
Adam Šitanc student Pardubice
Veronika Pospíšilová vietnamistka, ředitelka Hvězdice z.s., lektorka jógy České Budějovice
Jakub Hebík designer České Budějovice
Ludmila Havrdová věděcký pracovník Dvůr Králové nad Labem
Terezie Lokajíčková ekonom Praha 5
Lenka Štrosová výtvarnice Hlásná Třebaň – Rovina
Matyáš Vrtiška student architektury Vlašim
Pavel Vosáhlo zdravotní bratr, terapeut Praha 8
Jan Tomaštík lektor Loděnice
Tomáš Morava programátor Praha
Martina Ohlídalová jazykový expert pro angl./něm. Praha
Šárka Bauerová student Blatná
Helena Grundmanová ředitelka NO Choceň
Lukáš Masák IT Jičín
Vladimír Tupáček aktivista, publicista Praha
Jana Krbcová školnice Olomouc
Petra Eretová studentka Praha
Martina Peiskerová Praha
Martina Bodláková rodičovská dovolená Český Krumlov
Hana Heringová analytička Praha
Milan Pospíšil služebník státní správy Praha
Marcela Říhová konzervátorka papíru, ruční knihařka Ústí nad Labem
Zuzana Pospíšilová učitelka MŠ Říčany
Martin Červenka produkce Praha
Michal Vančura IT specialista Dolní Břežany
Barbora Přibylová koordinátor dobrovolníků Ústí nad Labem
Jan Klimeš konzultant Mnichovice
Marian Angelkov obchodní asistent, pedagog Praha
Barbora Zmrzlá zdravotní sestra Brno
Ondřej Koutský ředitel neziskové organizace Praha
Věra Chalupová garderobiérka Praha
Oldřich Špok bankéř Brno
Ngo Thuy Van student Praha
Zdeněk Blažek architekt Praha 1
Jana Hubálovská stavař Praha
Markéta Martiníková obchodní referentka Volyně
Eva Urbanková invalidní důchodce Terezín
Jakub Otčenášek učitel Praha
Eva Lee překladatelka Praha
Martin Kiml novinář Praha
Filip Látal projektový manažer Praha 12
Nikola Benčová student Český Krumlov
Romana Voslařová zdravotní sestra Liberec
Josef Vašíček OSVČ Karlovy Vary
Lucie Juřičková herečka Praha
Daniel Vejvoda IT konzultant Homole
Honza Vrtiška učitel Vrané nad Vltavou
Jana Doláková office manager Praha
Michal Nýdr student na útěku Hradec Králové – Slezské Předměstí
Lucie Magnisonová Praha
Dana Thompson office Manager Praha
Kateřina Veselá OSVČ Vojkovice
Jana Skotnicová účetní Ostrava
Tomáš Hečko OSVČ Praha
Olga Bártová rodičovská dovolená Plzeň
Václav Rejlek lékař Praha
Daniel Peukert student Velké Přílepy
Jaroslav Vinický OSVČ Vyškov
Dagmar Volencová penzistka Praha
Martina Šíbová zapisovatelka Praha
Jiřina Bischoffiová projektová manažerka Ústí nad Labem
Jan Novák student Brno
Gabriela Novotná administrativní pracovník České Budějovice
Tomáš Rubinstein obchodně technický zástupce Ústí nad Labem
Pavla Čechová novinářka na volné noze Praha
Jana Hrušková knihkupec Pacov
Jana Martinková mateřská dovolená Praha
Vendula Doubravská student astrofyziky Mořkov
Lucie Pirová ekozemědělec Lopeník
Jan Kroupa strojník Slavkov u Brna
Eva Saková učitelka Česká Lípa
Lenka Koumarová consultant Senohraby
Petr Kulíšek manažer projektu Kostelecké Horky
Šárka Hudcová mateřská dovolená Kvasiny
Jan Lhotka analytik Praha
Jaroslav Lorenc OSVČ Příbor
Štěpánka Dudková mateřská dovolená Praha
Kristýna Brveníková studentka Ostrava
Blanka Kynčlová knihovnice Praha 6
Růžena Möstlová lékařka Karlovy Vary
Roman Ficek stavbyvedoucí Nové Město nad Metují
Klara Salzmann projektant Čížkov u Blovic
Monika Harčaríková PR manager Praha 6
Jan Salzmann důchodce Čížkov u Blovic
Tereza Tomášová mateřská dovolená Opava
Miriam Al Sharua OSVČ Brno
Martin Šmejkal sales manager Sokolov
Daniela Vrabcová VŠ učitel Dřevěnice
Daniel Říčan meteorolog v důchodu Suchdol nad Odrou
Zdeněk Matoušek důchodce Praha
Marek Mikeska živnostník Zlín
Martin Kučera IT admin Břestek
Ladislava Skuplíková masérka Frýdek-Místek
Aneta Mikyšková mateřská dovolená Bělá pod Bezdězem
Vladimír Hauser herec Brno
Tomáš Doruška filmař Praha 3
Rudolf Karlík skladník Zlín
Jiří Neliba programátor Kladno
Pavel Dostál systém administrator Žďár nad Sázavou
Lucie Aleksoska školitelka Praha
Petra Matoušová floristka Praha
Magdalena Kolínská Singerová Lékařka Praha
Anna Vovsová scenáristka Praha
Kateřina Vožická IT Analytik Praha
Benjamin Meszaros podnikatel Praha
Luboš Beránek skladník Liberec
Nikola Cuc grafik Praha
Jiří Zavadil technik Prostějov
Martin Pelíšek technik Pardubice
Tomas Schilla hudebník Praha
Lenka Fricová kurátor Klášterec nad Ohří
Gabriela Chovancová Pardubice
Simona Navrátilová v domácnosti Jíloviště
Josefina Nerell výtvarník Göteborg
Lucie Tungul VŠ učitel Rýmařov
Jakub Cejnar obchodní manager Praha
Anna Kulíková student Sedlčany
Jakub Kudláč skladatel Praha
Antonín Novák architekt Brno
Jakub Kašpar státní zaměstnanec Vrchlabí
Hana Duplinská rodičovská dovolená Hradištko
Pavlína Novotná administrativní pracovnice Zlín
Roman Jelínek manažer Blansko
Jan Šinágl občan Žebrák
Marcela Haluzová speciální pedagog Praha
Adéla Nováková Brno
Zuzana Mlčochová projektant Brno
Andrea Němcová marketingový asistent Peoria
Barbora Deutschová sociální pracovnice Praha
Petra Pikkelová lektorka yogy Praha
Andre Rogard nakupující manažer Praha
Lubomír Zmeškal pracovník slévárny Holešov
Helena Horová důchodkyně Heřmanův Městec
Václav Žůrek historik Karlík
Yvetta Králová zdravotní sestra Karlovy Vary
Miloš Mádr OSVČ Zlín
Klára Benešová rodičovská dovolená Praha
Chima Youssefová učitelka a tlumočnice Prague
Jana Šimonová terapeut České Budějovice
Radim Guziur ekonom Karviná
Marek Uhlíř ředitel Praha 4
Hana Kozderková zdravotní sestra Čáslav
Zdeňka Nováková architektka Brno
Hana Syslová štředoškolská učitelka, lektorka Praha
Jan Hálek lékař Olomouc
Jan Filip Blažka psychoterapeut, osobní kouč Praha 3
Lucie Vávrová student Praha
Eva Čížková ošetřovatelka Pardubice
Jitka Hrdinová soudní zapisovatelka Brno
Jakub Koloušek technik České Budějovice
Marek Janáč novinář, dokumentarista Praha
Ilona Machandrová právník Český Těšín
Jana Janíková pečovatelka Uherský Brod
David Dobrovolný IT Konzultant Hradec Králové
Ondřej Bach OSVČ Hradištko
Jakub Waller student Praha
Jiří Lattenberg OSVČ Brno
Jiří Vaněk důchodce Sydney
Jaroslav Cimler elektrotechnik Kamenice nad Lipou
Jana Lejskeová studentka Hýskov
Milada Radosová lékař Havlíčkův Brod
Karel Karika místostarosta Ústi nad Labem
Jiřina Rosáková novinářka Mníšek pod Brdy
Tereza Durdilová divadelnice Praha
Jindřich Havlík výtvarník, pedagog Kralupy nad Vltavou
Jakub Netušil muž Praha 5
Michal Řeháček politolog Liberec
Hakim Amdouni informatik Mníšek pod Brdy
Jakub Kriš fotograf Brno
Petra Johana Poncarová překladatelka Praha 5 – Košíře
Markéta Čepická Daňhelová novinářka Praha 10
Petr Piechula asistent pedagoga Žďár nad Sázavou
Michal Režný programátor Praha 5
Richard Pakosta řemeslník Kuřim
Andrea Kepková OSVČ Černošice
Jakub Svačina student Rohle, okr. Šumperk
Tomáš Řezníček OSVČ Praha
Radka Klápová referent Praha
Pavla Aubrechtová tlumočnice, překladatelka Praha
Ivana Vrbová student Břeclav
Angela Schmid studentka Bern
Lucie Henton manager Praha 10 – Dubeč
Ondřej Steklý student Mohelnice
Michal Stránský grafický designer Staré Město
Aneta Schreinerová na volné noze Škvorec
Lucie Suchá novinářka Praha
Martin Vrtiška konstruktér Vlašim
Darja Dvorská učitelka v mateřské škole Praha
Alena Vrtišková důchodce – dříve učitelka Vlašim
Katka Vrtišková učitelka Vrané nad Vltavou
Hana Řiháková důchodce Buchlovice
Karel Šuranský personalista Uherské Hradiště
Jan Marek programátor Praha
Pavel Štorc zedník Vlašim
Jan Stuna CAD/CAM aerospace. engineer Bristol
Tomáš Rašovský právník Brno
Klára Tazlerová učitelka Hamburg/Hradec Králové
Petra Fronková InBáze z.s. Praha 6
Ivana Otřísalová vedoucí sociální služby Praha
Petr Hauzírek dramaturg a scenarista Praha 6
Lukáš Novák biolog Praha
David Novotný památkář Praha
Jan Hnízdil lékař Praha 6
Jitka Votavová projektová manažerka Praha
Jindřich Jedlička ved. výrobního provozu Brno
Jan Cverčko řidič z povolání Liberec
Kamila Strachoňová psycholog, sociální pracovník Praha
Jan Chlumský P. Eng. electroinženýr Montreal
Aleš Masner fotograf Praha
Alena Andrlová Fidlerová vyučující na VŠ Praha
Marek Suchomel analytik Vyškov
Tereza Magdová matka Brno
Ayoub Amleh překladatel & tlumočník Hebron, Brno
Hana Podvalová účetní Káraný
Igor Holas grafik České Budějovice
Radka Tkáčiková průvodkyně Liberec
Marta Kolská kavárnice Praha
Martin Kácal technik Brno
Veronika Kotková obchodní zastupce Uherské Hradiště
Milan Němec technik Pardubice
Alžběta Svobodová správce nemovitostí Třebotov
Lucie Tomaštíková student Valašské Meziříčí
Bára Čermáková PR Praha
Dominika Karlíková studentka Ostrov u Lanškrouna
Natálie Kressová obchodní referent Brno
Josef Kučera učitel Svitavy
Romana Blechová dělník České Budějovice
Irena Klempířová tatérka Slatiňany
Zuzana Kirmanová student Ostrava
Jitka Cumickova učitelka Hluk
Alžběta Klatová student Praha
Martin Peterka architekt a rolník Praha
Tomáš Ježek překladatel, fotograf Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Tomáš Nováček umělecký kovář Dolní Újezd u Litomyšle
Ondřej Šmerda grafik-designer a pedagog Praha
Hana Korytářová operátor Valašské Meziříčí
Viktor Parkán referent Praha 2
May Khalife podnikatel Praha
Halina Sikora OSVČ fotograf Český Těšín
Petr Pánek občanský aktivista Ostrava
Jan Říha manažer Praha
Petr Balous environmental officer Brno
Monika Mrugová lékařka Chomutov
Eva Gregorová student Olomouc
Kateřina Kadeřábková překladatelka Chocerady
Martin Pittner profesionální voják Přelouč
Vladimíra Karlová PR Pardubice
Zdeněk Jehlička jednatel Praha
Vendula Jarošová starostka obce Heřmanice u Oder
Milan Kadeřábek manager Praha
Klára Svitáková PhD student Praha
Daniela Rywiková vysokoškolská pedagožka Ostrava
Petra Hniková Charmite produkce a dramaturgie Ostrava
Václav Pištora výkonný ředitel Ústí nad Labem
Eva Šlesingerová socioložka Brno
Pavlína Kutová studentka, památkářka Pardubice
Martina Křížová asistentka ředitele Brno
Kristýna Jančíková student Ostrov u Macochy
Eva Witzová člen správní rady Polička
Blanka Víšková Pardubice
Eva Zajíčková ekonomka Olomouc
Vilma Knetlová lékařka Jihlava
Jitka Adamčíková manažerka nadačního fondu Praha
Jana Dvořáková učitelka Český Krumlov
Vojtěch Loub kněz Třebíč
Veronika Uhrová sociální pracovnice Praha
Veronika Kupková active citizen Kadan
Václav Žufan nezaměstnaný Praha
Lukáš Potužák podnikatel Praha
Martina Franklová rešeršér Praha
Adriana Černá mediální koordinátorka Praha
Miroslav Rusenko mistopředseda ÚV.RDS.ČR Praha
Hana Kulová laborantka Brno
Petra Břínková účetní Brno
Eva Machová účetní Brno
Kateřina Majerová manažerka Děčin
Richard Dračka evangelický farář Soběslav
Rachel Kučerová mateřská dovolená Praha
Ondrej Šedo chemik Brno
Gabriela Daniels manažerka Praha
Pavlína Kozelková administrativní pracovnice Praha
Miloslav Kobalicek programátor Zlín
Lucie Berg Encyklopedie migrace Nedabyle
David Hynek podnikatel Žehušice
Martin Duřt student žurnalistiky Praha
Radka Balajková student Brno
David Garkisch novinář Praha
Ondřej Wolf farář ČCE –  důchodce Praha 8
Martina Nováková psycholožka Plzeň
Milan Ryjáček učitel Vysoké Mýto
Jan Kubíček podnikatel Praha
Marie Musálková učitelka Praha
Věra Lukášová důchodkyně Praha
Michaela Savincová account manager Praha
Veronika Vraná student Praha
Jan Sigmund podnikatel Praha 8
Daniela Bísková důchodce Praha
Heřman Chromý studující důchodce Rakovník
Josef Dvořák pedagog Nové Město na Moravě
Jiří Bechyně administrátor IT Praha
Petra Pobloth zdravotní sestra Berlin
Jiří Korel OSVČ Sokolov
Jan Obdržálek VŠ učitel, důchodce Praha
Alena Bláhová překladatelka Praha
Lydie Veselá seniorka Praha
Jana Grossmannová makléřka Praha
Tomáš Denkstein důchodce Děčín
Petr Payne literát Praha
Veronika Dopitová lektorka jazyků Brno
Jana Radojčičová svobodné povolání Praha
Dagmar Nečasová recepční Klobouky u Brna
Iva Martincová invalidní důchodce Třebechovice p. Orebem
Kateřina Pekárková státní zaměstnanec Policie ČR Myslibořice
Michala Homolková psycholožka Hradec Králové
Lenka Fairaislová úřednice Praha 8
Lucie Majerová mateřská dovolená Kraslice
Ivana Mádrová OSVČ Praha
Dagmar Pecháčková sekretářka Brno
Silvestra Chnápková keramik Osvračín
Jan Mlčoch kurátor umělecké sbírky Praha
Silvie Akram úředník Frýdek-Místek
Andrea Cerqueirová novinářka Praha 10
Vít Kremlička básník Praha
Michal Matzenauer důchodce Praha
Dagmar Křížková lékařka Miličín
Elena Strupková herečka, psychoterapeutka Miličín
Kateřina Duchoňová lékařka Jindřichův Hradec
Lenka Klicperová novinářka a fotografka Praha
Kateřina Utíkalová student Samotišky
Jaroslav Rek důchodce Herálec
Jana Rozmanova referentka administrativy VZP Praha
Jaroslav Jindra dokumentarista Praha
Karel Freund skladník Praha
Ludmila Říčná OSVČ Opava
Kateřina Paříková technický referent Dvůr Králové nad Labem
Jakub Šafarčík podnikatel St. Albans
Vojtěch Podroužek hudebník Praha
Michaela Honzíková masér Praha
Alžběta Dyčková student Praha
Pavlína Králová administrativa Praha
Tomáš Fischer VŠ pedagog Praha
Petr Kolin IT pracovnik Kosmonosy
Petr Cahyna IT konzultant Praha
Andrea Baumannová pedagog Břeclav
Jana Pivoňková důchodkyně Praha
Leona Kalvodová pedagožka Praha
Marcela Antonová sevírka Brno
Jiří Zemánek historik umění Kváskovice u Drážova
Jana Hladová referent Rokycany
Lenka Cvejnová výkonná ředitelka Pardubice
Brenda Tomčalová student Praha
Michal Sadílek programátor Brno
Martin Hák IT Hradec Králové
Martin Cvrček učitel Praha
Johana Musalkova doktorandka Praha
Jiří Marek OSVČ Horní Jelení
Martina Vančáková psycholožka a romistka Praha
Markéta Buncová Krňanská freelancer/marketing, nezávislá výtvarnice Praha
Rene Urbansky Milovice
Božena Smilková sociální pracovník Sušice
Bohdan Pivoňka důchodce Praha 3
Stanislav Pitaš OSVČ Šonov
Marian Zajíček knihovník Praha
Petr Ferencz bezpečnost Kadaň
Petr Losse programátor Jeseník
František Ďuriš řidič Strakonice
Zdeněk Fabián vědecký pracovník Praha
Jan Raban právník Praha 13
Karola Haasová lékařka Ústí nad Labem
Petra Richter Kohutová dramaturg Karlovy Vary
Filip Rivolla hasič Vlašim
Milan Koky strojní zámečník Vlašim
Michael Dus fotograf Třebíč
Peter Wagner průzkum trhu Praha
Nikolas Domín projektant Praha 5
Ivan Štampach vysokoškolský učitel Praha
Ondřej Valtus archivář Praha
Isabela Oravová překladatelka Brno
Jiří David historik, knihovník Kunštát
Jan Kvasnička projektant Cheb
Helena Wernischová učitelka Praha
Eva Veselá důchodce Praha 10
Pavla Dombrovská režisérka Brno
Petr Bajgar politik na vlastní náklady Chrudim
Viera Dedíková IT analyst Brno
Luba Jánská pedagog Jemnice
Petr Firbas evangelický farář Praha – Horní Počernice
Natálie Veselá editorka Praha 5
Marek Hanzl účetní Bílý Potok
MUDr. Dagma Pohunková lékařka  v dúchodu Praha
Jan Cap manager Praha
Veronika Stanková studující Praha
Petr Miencil vedoucí týmu zákaznické podpory Zeleneč, okr. Praha východ
Petra Rybářová asistentka Praha
Petra Parkánová pracovník v soc. službách Praha
Iva Kirejevová sociální pracovník Říčany u Prahy
Petra Novotná pomocnice v nemocnici Postupice
Sabina Freundová HR Valašské Meziříčí
Zuzana Hanulíková manažerka PR Bělá pod Pradědem
Radek Polický důchodce Návojná
Mgr. Hana Valová finanční ředitelka Bílý Potok
Prokop Singer student Praha
Tomáš Brojír údržba CNC strojů Hejnice
Michal Blažek sochař Praha
Lucie Kuncová mateřská dovolená Plzen
Anna Gundersen psycholog Praha
Libor Novotný IT pracovník Brno
Jaroslava Lopatková OSVČ – důchodce Praha
Tereza Fenclová psycholog Praha
David Boháč podnikatel Praha
Jan Dítko projektový manažer Praha
Pavlína Hradečná ekonomická manažerka Benešov
Jiří Krupa fundraising manager Praha
Marta Svobodová bankovní poradce Pardubice
Tomáš Lavický IT Chrudim
Gabriela Bachárová novinářka Praha
Lubomír Šušlík zdravotní bratr Kroměříž
Zdeněk Řípa důchodce Praha
Anna Hradilková důchodkyně Praha
Petr Hlávka učitel mechatroniky Rokycany
Pavlína Fuchsová veterinární lékař Praha
Kamil Ševeček učitel Brno
Helena Vašíčková důchodce Praha
Zdeněk Bárta duchovní Litoměřice
Vladimír Volráb husitský farář Děčín
Barbara Tranová sociální pracovnice Praha
Rostislav Adam chemik Praha 8
Aneta Andrlíková studentka Lanškroun
Michael Beníšek VŠ učitel Praha
Petr Šíma samostatný projektant Vítkov
Kateřina  Vašinová důchodkyně učitelka Náchod
Pavel Keřkovský učitel Praha
Eva Keřkovská učitelka důchokyně Praha
Josef Strejc důchod Pelhřimov
Jakub Zelenka student Praha
Ivana Srnská stážista Praha
Jana Krejčí účetní Praha 6
Martina Bednářová student Švábenice
Eliška Svobodová v domácnosti Ústí nad Labem
Lukáš Koc IT Manager Turnov
Danuše Dlapová knihovnice Plzeň
Eliska Zikova účetní Hostivice
Josef Esterka manažer Znojmo
Irena Klementová obsluha ČS Brno
Miloš Zeman bavič Praha
Ivo Flek invalidní důchodce Ostrov u Macochy
Štěpánka Polková účetní Litoměřice
Petr Mareš nezaměstnaný Karlovy Vary
Zdenka Prouzová svobodné Trutnov
Mirka Kimlová stomatolog Litvínov
Dagmar Horváthová mateřská dovolená Český Těšín
Oldřich Vágner knižní editor Praha
Hana Fialová invalidní důchodce Praha
Osama Masri podnikatel Znojmo
Michal Chmela novinář Brno
Kateřina Pechatá OSVČ Kravaře
Jindřiška Afra Kalousová- Brno
Klára Hladová student Osek
Helena Lochmanová OSVČ Dolní Podluží
Libuše Žatecká notář Praha
Jindřich Nožka učitel, starosta Žerotice
Marie Cetlová důchodce Praha
Lenka Boučková systemgastronomie Selb
Eva Jarlímková OSVČ Liberec
Tomáš Kudry zámečník Vlašim
Zdeněk Malinský úředník Praha 4
Ivana Kačírková film. střihač Praha
Michaela Němečková vedoucí projektu Brusel
Stanislav Fukal technik Kolín
Hana Vymazalová vědecký pracovník Praha
Peter Pöthe lékař Praha
Tereza Pothe student Praha
Anna Zavadilová důchodce České Budějovice
Jaromír Molík OSVČ Liberec
Monika Hrušovská pokladní Pracejovice
Ivo Daněk jednatel Zlín
Daniel Suchý živnostník Plzeň
Radim Červeňák zedník Vlašim
Štěpánka Dejmalová restaurátorka textilu Praha
Jana Knejflová restaurátorka Praha
Naďa Johanisová vysokoškolská učitelka Brno
Václava Parkánová PR manager Praha
Klára Plešingrová studentka Vílanec
Gabriela Schreinerová student Škvorec
Markéta Freiová účetní Kralupy nad Vltavou
Jiří Žoudlík referent studijního oddělení Brno
Mirek Dusbaba head concierge London
Jan Beránek ekolog Brno
Jana Soukupová VŠ pedagog Praha
Luboš Böhm technik Praha 9
Svatava Rumlová knihovnice Praha
Anna Herbenová správcová domu po pradědečkovi Hostišov
Jana Dosoudilová vědecký pracovník Olomouc
Erika Jirkovská pošťačka Vlašim
Alice Dvorská nezávislá expertka v oblasti životního prostředí Brno
Pavla Hroudová výtvarnice Praha
Martina Bednarova student Švábenice
Eva Nečasová výtvarnice Praha
Eva Weberová důchodkyně Kopřivnice
Klára Linhartová právník Praha
Johanka Formánková student Praha 6
Ingrid Pachmanová pečovatelka Nová Pec
Vojtěch Rozsíval IT application support Praha
Josef Vyskoč zootechnik Putim
Lucie Navrátilová ekonomická analytička Praha
Hussam Sibai lékař Praha
Kateřina Součková operátorka Kladno    
Markéta Kalinová učitelka Přečín  
Jan Pospíšil invalidní důchodce Praha
Marta Nollová VŠ pedagog Praha    
Barbora van Gemund Vilímová překladatelka Praha 5
Jan Keller Česká filharmonie Praha
Petr Vítek podnikatel Praha
Irena Němečková právník Senohraby    
Jan Karpíšek výtvarník Brno  
Radka Wallerová novinářka Všenory  
František Vilím důchodce Kolová
Martin Sekanina programátor Zábřeh
Dalibor Jeleček vrátný Brno
Jan Turek archeolog Cerhovice    
Petra Ferjenčíková v domácnosti Choltice  
Jana Lhotáková mateřská dovolená Nymburk  
Zdeněk Kittl důchodce Praha
Kateřina Vojkůvková japanolog Mníšek pod Brdy  
Martin Havránek finanční poradce Ústí nad Labem
Zuzana Vojtová grafička Praha 6
Marie Vilímová důchodce Háje 56 – Kolová
Josef Albrecht dramaturg Klimkovice
Robert Zemánek OSVČ Plzeň
Ondřej Balík učitel Praha  
Jan Kebrdle filmař Únětice
Iveta Končelíková HR specialistka Praha  
Boris Zálešák programátor Olomouc  
Vladimír Bako důchodce, dříve vše možné Praha – Kolovraty  
Hana Procházková manažer Rajhrad    
Ivana Pácalová učitelka Nové Město nad Metují
Adam Kubišta herec Liberec  
Jiří Štěpo psychoterapeut Dobříš
Pavlína Dravecká konzultantka Světice  
Anna Vaníčková CSR Praha  
Petra Klimecká lékař Hrobčice  
Romana Hóta sociální pracovnice Letovice
Filip Šabat zahradník Praha Slivenec    
Vojtěch Zapadlík konstruktér Varnsdorf  
Štěpán Holý Liberec
Šárka Klementová Zubní lékař Pardubice
Dalibor Dvořák finalista Hodonice  
Jana Guljuškina rusistka Zdice
Marek Bečka loutkář Praha  
Robert Plch OSVČ Brno  
Radim Zabadal obchodní manažer Praha 5  
Michal Sperling stavitel Praha  
Zuzana Macek Jílková vědkyně Grenoble  
Radka Korbelová Dohnalová advokátka Tábor    
Jan Nedvěd architekt Praha 1  
Jan Tykvart biochemik Praha  
Petr Březina sales manager Kolín  
František Nikl OSVČ Praha 4    
Petr Komárek konzultant Všenory  
Barbora Stejskalová tlumočnice Praha    
Barbora Hrebackova tanečnice Gent, Belgie
Markéta Kopková učitelka Praha
Lucie Machutová architektka Jičín
Tomáš Mráz dispečer Ostrava
Marek Vozka manažer Praha 6
Slávka Fremrová Praha  
Dagmar Majnusová ekonom Praha
Magdaléna Slámová manažer nákupu Valašské Meziříčí
Tereza Krupová učitelka, právnička a máma Praha  
Ondřej Hlaváč student Brno
Eva Vaňková státní zaměstnankyně Praha 9
Eliška Pěčková Jiráková administrativa/IT Praha 22
Tereza Mikušová lékařka Valašské Meziříčí  
Tereza Veselá rodičovská dovolená Brno
Tomáš Jílek praktický lékař Havlíčkův Brod
Michal Ullrich sklář Nový Bor  
Filip Skalák OSVČ Černouček 33
Štěpán Kasal matematický analytik Praha  
Eva Urbánková mateřská dovolená Kladno
Ludmila Pokorná fundraisier Planá nad Lužnicí  
Vojtěch Břenek Student LIBEREC  
Jan Schroth manažer Praha
Markéta Borovcová specialistka na mezinárodní financování Brno  
Jakub Ondráček student Brno
Kristýna Brožová projektová manažerka Praha
Adriana Lejsková student Rychnov u Jablonce nad Nisou  
Karel Löffelmann pedagog důchodce Velhartice – Hory Matky Boží
Lenka Janováčová lékařka Praha    
Kateřina Fáberová Slušná advokát Praha  
Jan Martínek  – Praha
Kateřina Broža manažerka Slaný  
Petr Fojtík knihkupec Olomouc
Jan Jareš výtvarník Praha
Pavla Váňová Černochová pedagožka Blatná
Michal Trlica řidič MKD Loštice  
Marie Chytilová prodavačka Mladošovice  
Klaudia Sauerová učitelka, překladatelka, jogínka Luxembourg
Jana Klementová OSVČ Praha  
Ondřej Matějka informační technologie Černolice  
Lucie Trávníčková překladatelka Olomouc
Jiřina Kábová bankovní firemní poradce v ID Čepice u Sušice  
Anna Holubová podnikatelka v cestovním ruchu Český Šternberk  
Pavel Mezihorák OSVČ Praha
Pavlína Kotzová podnikatel Teplice  
Martina Hálová učitelka Praha  
David Kovář student Kobylí
Miloš Kincel obchodník Praha  
Jiří Piškula tester elektronových mikroskopů Týnec (okr. Břeclav)    
Jaroslav Hubata-Vacek ředitel obchodní komory Praha  
Štěpán Klimeš tiskový produkční, učitel Praha 8    
Zuzana Boháčová manažer Praha  
Marketa Khan  – Londýn  
Jindřich Jásek batista Praha
Jitka Kozubková referentka Zlín
Martin Terč podnikatel Zlín
Martin Volf výzkumný pracovník Černolice  
Petra Mutlová vysokoškolský pedagog Brno  
Vít Heřman systémový inženýr Praha    
Martin Syslo barista Krnov    
Ondrej Vychytil OSVČ Rehlovice – Moravany
Miloslav Martan ředitel CK Prachatice
Jan Urban  – Ostrolovsky Ujezd  
Pavel Zemanec truhlář Děčín  
Ladislava Filipová kurátorka přírodovědných sbírek Ústí nad Labem  
Dominika Procházková trenérka Benešov
Michaela Třeštíková OSVČ Praha 5    
David Šmíd obchodní ředitel Praha
Václav Beran zoolog Ústí nad Labem  
Martin Večeřa ekonom dopravy Hraběšice    
Ludmila Tvrdoňová živnostník Brno
Jan Spousta sociolog a analytik Hostivice    
Jana Havelková projektová manažerka Kostelec nad Černými lesy
Petr Kudláč obchodník TZB Mohelno  
Iva Mozgová biolog České Budějovice  
Kamila Rajchrtová mzdová účetní Praha
Barbora Bensaoucha rodičkovská dovolená Velké Němčice
Eva Bártová student Brno    
Lucie Klemšová mateřská dovolená Praha
Jiří Mačát advokát Praha  
Lucie Jakouběová pedagog volného času Smržovka  
Karolina Harmachová stavebni inzenyr Volyne
Ladislav Hořejší účetní Přezletice
Jana Krátká OSVČ Praha
Markéta Jestřábová architektka Praha    
Tereza Česká studentka Písek    
Jiří Šantrůček vědec, univerzitní učitel České Budějovice  
Lenka Křenková student Praha
Helena Janíková pedagog volného času Teplice/ Luhačovice  
Vladimír Dubový analytik finančních trhů Petřvald 1  
Žaneta Strohová project manager Ústí nad Labem
Osamu Okamura architekt, programový ředitel a VŠ pedagog Praha    
Jolana Navrátilová překladatelka Brno  
Karel Hausa generální ředitel Kořenov  
Barbora Císařovská klavírista, učitel Cheb/Praha
Zdeňka Riegrová architekt Praha
David Šlechta podnikatel Černosice  
Martin Procházka kameraman Praha, Krušovice
Kristýna Koutenská pediatr Nové Město na Moravě  
Markéta Burdová obchodní zástupce Praha    
Jan Kadlec administrátor Cheb  
Lenka Nerglová lékařka Ústí nad Labem  
Pavlína Dolejská památkářka Praha    
Tereza Škrdlantová knihkupkyně Brno  
Veronika Sekaninová administrativa Brno
Jana Ecksteinová správce webu Praha    
Aneta Neumannová student VŠ Praha
Marcela Kropáčová obchodní manažerka Přerov  
Markéta Koudelková studentka Žirovnice
Zuzana Sixtová technička Praha 8, Libeň  
Eva Treterová operational specialist Ostrava  
Kateřina Hausová textilní designérka Kořenov    
Petr Vnenk student Frýdek-Místek  
Jana Mikulčická právnička Brno
Karolína Rachačová referentka Praha    
Pavla Moro assitentka Praha 10    
Daniela  Ernestová data specialist Čerčany  
Barbora Dofková na rodičovské „dovolené“ Brno
František Zeman důchodce Karlovy Vary  
Jan Kohout marketing Praha  
Jiří Dlouhý vědecký pracovník Praha  
Lenka Holubová rodičovská dovolená Ladná
Tomáš Pak podnikatel Praha  
Petr Kříž designer Olomouc
Jiří Procházka dělník Třebíč
Eva Rubínová psycholožka, PhD kandidát Praha 1
Jiří Ostatnický programátor Praha    
Jan Honomichl referent Plzeň  
Daniel Rexa projektový manager Praha
Martin Frolík učitel Havířov  
Jan Bartl technik Praha 12
Petra Vacková koordinátorka projektu Praha    
Ondřej Moc voják Praha
Jan Babický úředník Praha 5  
Gabriela  Votavová mistr výroby Praha    
Slavomír Hořínka hudební skladatel Praha  
Kateřina Dobrozemská NNO, sociální sluzby Olomouc    
Tadeáš Mahel PR Manager Třebíč    
Alžběta Žídek IT Praha    
Jan Stříbrský řidič LKW Neunkirchen am Sand
Josef Basík IT a geograf Praha  
Martina Trojanová embryolog Praha  
Anna Šourková nemocniční kaplanka Praha
Martin Nekola pedagog Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
Břetislav Kovář technik Ostrava
Ivana Niedobová učitelka Černošice
Iveta Slavíková student Jindrichuv Hradec    
Otakar Tragan výtvarník Ptice  
Vuk Čelebić herec Cheb
Hana Kuboušková obchodní analytik České Budějovice
Petr Lamr ? Turnov
Ondrej Spišák OSVČ Frenštát pod Radhoštěm  
Martin Kozel projektový manažer Černošice
Libor Baránek OSVČ Bojkovice  
Tomáš Hajlek učitel Jilemnice  
Jan Gerstenberger jednatel Panenské Břežany    
Alena Matulová stdudent Příbor
Ondřej Věříš IT pracovník Praha
Tomáš Grepl manažer Kokořín
Zbyněk Kučera Holub virtuální skladník, spisovatel České Budějovice
Lenka Chazarain lékařka Zurich
David Karas manažer Praha  
 Barbora Korandová finanční manažerka Třeboň
Dita Cihlářová studentka Brno
Jana Klimešová ekonom Polička
Lubomír Baďura technic Praha
Barbora Maturová překladatelka Praha
Tomáš Marek SW vývojář Beroun
Marie Lužná quality manager Pardubice    
Magda Pappová architekt Praha
Martin Tichý biolog Třeboň  
Tomáš Kačírek service support Kladno  
Roman Růžička dělník Brno
Jakub Rychtář knihovník Praha
Michal Pročke lékař Praha 10  
Marta Šmídová ekonom České Budějovice  
Kamila Sejkorová lékařka Praha
David Homola učitel Most    
Radek Kouřil dělník Mutěnice
Jaroslav Fojtík manažer v IT Turnov  
Marie Poláčková šperkařka Praha    
Karel Zavřel truhlář Mississauga  
Bet Floriánová ID Žihle
Matěj Chytil právník Syracuse, NY
Lenka Matoušková sociální pracovník Tábor
Radim Pacák architekt, vlastník resortu na Bali Brno
Iva Jadrníčková zaměstnanec Letohrad    
Tomáš Severa konzultant Srubec
Tomáš Zaplatílek programátor Hradec Králové
Pavel Sklenář OSVČ Hořice
Hana Šantrůčková profesor České Budějovice
Srdjan Prtina manažer, politolog Brno
Anna Sedlická na rodičovské dovolené Praha
Anežka Nováková studentka Praha 1
Anna Hubátová-Vacková studentka chemie Praha
Radim Hueber student Děčín
Jan Eliáš vědec, obor výpočtová mechanika Brno  
Petr Polák podnikatel Kladno
Martina Kubinová právník Brno
Zdeněk Leszkoven řidič Liberec
Lucie Demeterová advokátka Strakonice
Petr Dědek podnikatel Praha    
Marek Ceman podnikatel praha    
Michal Macek fyzik Brno    
Lucie Frantesová vzdělávání Praha 4
Martin Bouček office manager Praha    
Blanka Varma  – Navsari  
Ondřej Vorel business intelligence analyst Praha
Simona Polonyová zdravotní sestra Ústí nad Labem
Lenka Blechová vědecký pracovník Praha  
Vojtěch Ondruch dispečer Brno
Vladimír Zýka výzkumný pracovník – geograf Mořinka
René John technik Praha 5 – Hlubočepy  
Alea Makovcová lektor / kontaktní pracovník CS Praha  
Petr Piáček inženýr Jihlava
Anna Kratochvílová makléř Praha
Maria Králová statistik a VŠ učitel Brno
Julie Hlaváčová OSVČ Praha 9    
Petr Novák OSVČ Soběslav
Pavel Flaška IT pracovník Praha
Matěj Toman redaktor Praha  
Karolína Černá laborant Všenory
Lucie Michálková psycholožka Praha  
Ondřej Šindelář projektový pracovník Mnichovo Hradiště    
Ondřej Štindl lektor Praha
František Nypl podnikatel Ostrava
Martin Schuller student Březová-Oleško  
Jaroslav Hlaváč student, reseacher, developer Praha  
Jana Saulichová obchodní zástupce Praha  
Lucie Bokšteflová scenáristka Praha  
Jiří Macek test analytik Brno
Petr Bukovský IT specialista / obchodní zástupce Benešov  
Pavel Jelínek student Valašské Meziříčí
Tomáš Lempera student Brno
Radomír Rozbroj překladatel Lucemburk  
Michal Kešner ekolog Počátky
Jana Bambuchová architekt Brno
Aldin Kačarević student Kladno
Lucie Mikulová laborantka Brno
Jan Hradil dělník Ostrava  
Jana Haskova marketer Praha  
Alena Novotná důchodce Zliv
Milena Doktorová důchodce Zliv
Dušan Mach lékař Nové Město na Moravě    
Andrea Šimková student Praha  
Milan Zach administrativa Blatná
Martin Bartoš odborný asistent Kutná Hora  
Martina Kabelková architektka Brno
Eliška Stoklásková porodní asistentka Hradec Králové  
Světlana Kačarevićová sekretářka Kladno
Damir Kačarevič lékař Kladno
Daniel Vavrečka kuchař Oskava    
Barbora Vykypělová IT Praha
Josef Kačírek zvukař Praha  
Alan Leier jednatel Gruna    
Justina Kletečková na mateřské dovolené Praha
Markéta Lieblová personalista Praha    
Honza Klimenta referent, student Vrchlabí  
Kateřina Trlifajová VŠ pedagog Praha 3  
Jan Trlifaj matematik Praha  
Vít Herynek vědecký pracovník Zápy  
Vít Doležal lékař Kyjov
Veronika Francová psycholog Praha 10    
Petra Jarošová student lékařské fakulty Polná    
Robert Mazur lékař Brno
Josef Prokeš řidič autobusu Pozořice  
Alžběta Tichá poradce Praha  
Hynek Krátký učitel Praha
Pavel Doucha právník Tábor
Jan Velička skladník Joigny
Michaela Davidová pracovnice NNO Pardubice
Michal Opatrný VŠ pedagog, jáhen Hluboka nad Vltavou
Barbora Kohoutová mateřská dovolená Desná    
Pavla Halamová student Praha  
Alena Švaříčková pávník Brno
Radka Vyoral OSVČ Zlín  
Marcela Mukti důchodce České Budějovice
Petra Zapletalová máma dětí i psů a koček Zlín
Martin Knotek řidič kamionu Bürger transport Poděbrady
Ludmila Šolcová studentka Praha    
Štěpán Mlynář IT Brno  
Tomáš Podhorský analytik Praha
Ondřej Havránek student Plzeň
Vojtěch Paclík podnikatel Praha  
Kateřina Fučíková účetní Praha 16  
Marcela Leitnerová v domácnosti Znojmo    
Michal Dovrtěl designer Brno
Šárka Doležalová product manager Praha
Jan Špinka produkční Praha    
Veronika Končáková mateřská dovolená Fryšták
Jaroslav Grym prodejce nových vozů Hýskov
Marek Blaha consultant Praha  
Matěj Svoboda novinář Praha 2
Jana Pincová administrativní pracovnice (na mateřské dovolené) Lišov
Štěpán Kupka student Rudolfov
Silvie Kučerová účetní Zlín
Anna Dovillaire PR Praha 7    
Jan Sneidr IT service management praha  
Monika Synková student Louny
Ivana Maierova učitelka Vonoklasy
Vojtěch Petřek OSVČ Nový Hozenkov  
Lucie Cmelikova hoteliérka Karlovy Vary  
Daniel Karkoš student Vrdy
Zdeněk Král státní zaměstnanec Náchod
Markéta Fingerová vědec, antropolog Nantes
Martina Jelinek administrativa Liberec/Kirchheim unter Teck
Viktorie Stárková student Česká Kamenice
Helena Singerová OSVČ Praha 7  
Barbora Krucká překladatelka Praha
Jan Flídr advokátní koncipient Kralupy nad Vltavou  
Vít Cibulka technik Český Krumlov
Lenka Sulakova commercial finance Praha  
Alexandra Farkačová studentka a servírka Brno  
Kateřina Finková student Praha  
Marie Trefná produkční Praha    
Aneta Štěpánková exportní manager Praha  
Zuzana Krátká lékařka Praha  
Petra Šedivá brand manager Praha    
Tereza Havlíčková psycholožka Hořice  
Helena Filipská asistentka Brusel  
Kryštof Vávra státní zaměstnanec Semily
Richard Havel student Terezín
Ivan Lejčar architekt Praha
Roman Konečný produktový manažer Holasice
Tomáš Zítka student, vědecký pracovník Klatovy  
Sára Vybíralová překladatelka Praha    
Jan Vávra IT manažer Mníšek pod Brdy  
Aleš Pacner personalista Brno  
Dagmar Bend zahradnice Brighton  
Adéla Kábrtová právník Praha  
Marek Schlaichert student Praha
Daniel Holesz student Bohumín
Jaroslav Moravec režisér Praha
Klára Sedláčková zahradní architektura Mikulov
Daniela Kutilová Kšírová psycholožka Kladno  
Anna Veškrnová studentka Praha
Lenka Hořáková sociální pracovnice, projektová manažerka Praha    
Petr Mucha VŠ učitel Praha  
Martin Machala student herectvi, učitel cizích jazyků ZLÍN
Matúš Kušnír kazatel Církve bratrské Opava
Jan Babka technik Praha  
Václav Brožík IT specialista Praha  
Ivo Vacek obchodni zastupce Jihlava  
Kateřina Pavloková sociální pracovník, lektorka Praha 10
Tomáš Pešek podnikatel Brno  
Zuzana Holá pedagog Praha
Silvie Faletti OSVČ Praha
Eva Ochodničanová dôchodca Stará Ľubovňa  
Veronika Rausová učitelka Praha  
Jan Jukl knihovník Polička  
Petr Sagitarius invalidní důchodce Jablunkov
Lucie Goddard technik Rychnov nad Kneznou    
Gabriela Bozděchová ekonom Jesenice
Richard Chadim živnostník Praha
Josef Kadaně manažer Plzeň  
Marek Schowald tiskař Nový Bor
Pavla Mikulcová farmaceutická asistentka Beroun  
Hana Čermáková psycholozka, terapeutka  –
Ondřej Čermák student Jihlava  
Pavla Kosařová architekt Praha 4
Štěpán Stárek podnikatel Praha 2    
Markéta Pěluchová koordinátorka mezinárodních projektů Olomouc
Matěj Sybr trenér Praha  
Martina Eriksen chirurg Kværndrup
Barbora Jelenová učitelka Praha    
Václav Hubka IT konzultant Světice
Jonáš Petříček tesař Jablonec nad Nisou  
Eva Jakoubková důchodce Praha
Jana Horká učitelka Vrdy
Tereza Doležalová studentka Ostrava
Tomáš Herink vývojář webových aplikací Kladno    
Dominika Freimannova učitelka Praha  
Josef Patočka student Brno
Marcela Deutschová manager Praha
Luděk Němeček manazer Hodonín
Denisa Kujelová galeristka Brno
Jiří Salvet psychoterapeut Brno  
Michaela Škeříková knihovnice Beroun  
Anna Machová průvodkyně Brno
Zuzana Pavloňová studentka Křtiny  
Jan Pechanec SW vývojář Svitavy
Pavlína Hand jednatel společnosti Hradec Králové
Milada Franková univerzitní profesorka Brno  
Karolína Holasová account manager Beroun    
Ondřej Kučera student Grenoble
Michaela Sarnovská ředitelka neziskové organizace Dobříš
Barbora Červená vědkyně Brno
Johanka Čablíková studentka Olomouc  
Markéta Mahdalová učitelka Ostrava  
Tereza Sísová student Praha  
Martina Tyna Doležalová psycholožka a spisovatelka Ledeč nad Sázavou
Dagmar Větrovská oční optička Sušice  
Markéta Kolářová OSVČ Praha
Marcela Martincová zdravotní sestra (v důchodu) Liberec
Ondřej Havlíček student Šumperk
Barbora Fořtová specialista marketingu Praha  
Jan Škeřík asistent pedagoga Beroun
Jakub Dřizga IT consultant Praha    
Michal Šíp servisní technik Lány
Matouš Modr lesník Praha
Lukáš Polák marketing & business consultant Praha  
David Ivan Nosák student Praha
Daniel Nytra OSVČ Praha 6    
Zdeňka Vítková mateřská dovolená Praha
Marie Ammerová důchodce Hodonín  
Ondřej Jurenka podnikatel Miletín  
Martin Poliak programátor Praha 4  
Lenka Poliaková státní úředník Praha  
Lubomír Hoda Invalidní důchodce Mladá Boleslav
Adéla Bebarová mateřská dovolená Praha
Barbora Malíková analytička Praha
Ivana Vostrovská vysokoškolská pedagožka Olomouc  
Štěpánka Chuwa referentka Praha
Martina Tobrmanová mateřská dovolená Praha 2
Klára Plicová student/grafik Praha    
Marek Vöröš produkční Teplice    
Jaroslav Koubek příjmací technik Říčany
Jan Šimandl klavírista Zürich  
Zuzana Řepíková rodičovská dovolená Louňovice
Jakub Domes student Opava
Monika Chalupová psycholog Praha
Jiří Giesl kavárník Šumperk
Zuzana Blažková farmaceut Vimperk
Petr Šimeček datový analytik Brno    
Radek Skřivan koordinátor v NNO Praha  
Michala Flugrová práce v telekomunikační firmě Hradec Králové
Jan Kožíšek státní správa/ekonom Praha  
Lucie Bursáková speciální pedagog Praha
Tereza Schindlerová prekladatelka Praha  
Petr Stach student Ostrava
Marek Slováček student Brno  
Roman Stix SW engineer Brno  
Veronika Pipková call centrum Berlin
Marie Lichtágová v důchodu Praha
Petra Švelchová finanční analytik Praha
Zdeněk Jahn občan Praha 3  
Tereza Cermanová molekulární biolog Brno
Petr Brunner úředník Jičín
Vít Karafiát projektový manažer Český Krumlov
Jana Gluzová všeobecná sestra Praha 6
Vojtěch Svoboda zubař Praha  
Ondřej Kadečka programátor Praha
Jakub Kolář zkušební inženýr Holešov
Alice Dix fotografka Praha
Jana Štrichelová lektorka Vrchotovy Janovice
Helena Kašperová důchodkyně Praha    
Adéla Hájková student Lipůvka
Michal Procházka sportovni redaktor Praha 6  
Štěpán Konopásek státní úředník Měšice  
Simona Poláková projektová manažerka České Budějovice    
Hana Dytrtová student/marketing consultant Litomysl  
Jan Ježek vědec Praha
Tereza Minaříková biolog Vsenory  
Jan Drozd grafik Liberec
Stanislav Wikelhofer OSVČ Sokolov
Markéta Doubnerová učitelka ZŠ Praha    
Josef Vančura programátor Plzen
Anna Jirásková copywriter Praha
Radoslava Renzová ředitelka školy Svitavy
Jan Boček lékař Plzeň
Barbora Minaříková asistentka prodeje ČČeské Budějoviceeské Budějovice
Lukáš  Brada podnikatel Janov nad Nisou
Eva Tornová kadernicka Usti nad Labem
Václav Hrdonka programátor Dobřany  
Jan Obruča administrátor informačních systémů Praha 9  
Veronika Křemenová socialni pracovnik odolena voda  
Gabriela Hájková pedagog Kašnice  
Stanislav Dušek rodičovská dovolená Ostrava
Jan Zídek konstruktér, technik Hradec Králové  
Ondřej Hudcovič dělník Zlín  
Martina Zikmundová právník Praha  
Šimon Pohořelý  – Praha  
Jana Tycarová OSVČ Praha    
Pavlína Zychová podnikatelka Praha, Nový Bydžov    
Eliška Princová sedlák Pasovary
Tomáš Bujna lektor Praha
Richard Šípek knihovník Praha 4
Veronika Šťastná ekonomka Brno  
Tereza Svobodová data scientist Singapur  
Miroslav Šála student Singapur
Jiří Petržilka nezaměstnaný, v částečném ID Praha
Marek Hudík programátor Praha
Jana Šmidtová učitelka Dolní Podluží
Šárka Grauová VŠ učitelka Praha 3  
Jitka Kopecká pečující o osobu blízkou Zlín
Roman Podlena učitel Brno  
Petr Svoboda památkář Bučovice  
Sára Syslová student Plzeň
Lukáš Výtisk architekt Ostrava    
Petra Vallin učitel učitelů Praha  
Michal Večeřa student Příbor
Barbora Trojak tisková mluvčí Praha  
Jan Paul OSVČ Domažlice    
Vojtěch Vít software architekt Říčany
Tereza Pokorná chůva Praha
Jiří Mimra telefoní operátor Pečky
Martin Attl spolumajitel firmy Mělník  
Pavel Oborský PhD student Zurich
Jan Forst administrativní pracovník Mnichovo Hradiště
Tomáš Veselý art director Praha  
Jan Šlajchrt lektor autoškoly Řisuty
Karolina Palečková Student Praha  
Klára Bočková administrativa Praha 8
Jan Peše vedoucí obchodu České Budějovice
Kateřina Tancerová student Žabčice  
Marek Hajný pilot Praha  
Jiřina Havlová v důchodu Praha
Karel Havel v důchodu Praha
Luboš Matásek programátor Praha 4  
Ladislav Stýblo dramaturg Praha
Simona Nálepková profesionální fotograf Praha 4
Ondřej Novák barman Praha
František Kaufman student Praha
Lukáš Borčický knihovník Praha
Zdeňka Jankovičová tisková mluvčí Beroun    
Ondřej Boháč geodet Tábor    
Martin Busek grafik Dublin  
Lukas Nekvasil nezaměstnaný Konarovice  
Magdalena Stahrová řidič sanitky Chrudim
Valerie Sudická majitelka obchodu Zlín    
Tereza Lužná lékařka Praha
Štěpánka Elmerme nezaměstnaný Praha  
Silvie Krátošková ekonom Praha
Eva Středová lékařka Náchod
Aneta Karlíková ekonom Praha    
Kateřina Blahová studentka Bílovice
Klára Štanderová konzultantka Praha
Vlasta Bahelková učitelka Tišnov
Robert Míč atlet Kuřim  
Tereza Bednářová rodičovská dovolená Týniště nad Orlicí  
Klára Cábová koordinátorka klientského centra Ostrava  
Lucie Pospíchalová knihovnice Praha  
Zuzana Švábová poradce Brno  
Oldřich Reinberk řidič holice  
Vlasta Pospíšilová svobodné Kostelec n. Orl.  
Jiří Kinscher recepční Letohrad
Anna Marie Němcová komunikátorka, fotografka Praha
Petra Bernatová učitelka Praha
Petr Makovička skladník, zemědělec Horní Ves
Karin Križková OSVČ Karviná
Filip Hukal seřizovač strojů Nymburk  
David Pokorný restaurator Praha    
Alena Foster podnikatelka Praha    
Tomáš Treichel student Roztoky  
Valentýna Barabášová student Kladno  
Leona Schwab architekt a matka Mnichov
Ivana Zapletalová mateřská dovolená Jasenice
Věra Kadlecová knihovnice Železná Ruda
Hana Grančičová loutkoherečka Praha  
Josef Kubíčko živnostník Krhanice    
Jakub Kundla grafik Brno  
Kristýna Zimová rodičovská dovolená Ústí nad Orlicí
Martin Hůla vědecký pracovník Praha
Jiřina Marková provoz- recepce Praha
Jakub Žídek programátor Ústí nad Labem  
Antonín Koutský student Náchod  
Alena Ondrušková specialista pro veřejnou správu Praha  
Anna Praibišová studentka Praha
Milena Žáčková servírka České Budějovice
Michal Červenka kuchař Strakonice
Radka Smith Slámová učitelka Říčany  
Renata Petrusova kuchař Kutná Hora
Ivana Brodská operní pěvkyně Praha 2
Tadeáš Gregor středoškolský učitel Praha
Hedvika Poršová IT specialista Mnichovice  
Jaroslava Muzikantová rodičovská dovolena Domasov u Sternberka
Leona Stránská student Mnichovice
Petr Borek skladník Praha  
Hynek Pečinka právník Olomouc
Alena Fajstová biolog Praha 5
Věra Vávra doktorand Vimperk  
Ingrid Šimůnková finance Klecany
Milan Kováč  – Vsetín
Alexandra Talacková asistentka statika Ústí nad Labem
David Kodytek učitel Klášterec nad Ohří  
Martin Korda biochemik Chřibská
Jakub Fiala OSVČ Praha  
Marcela Broncová marketing Tábor  
Lenka Bucharová prodejce Praha
Katarína Grametbauerova zdravotní sestra Praha    
Petr Hráček elektroinstalatér Stráž nad Ohří
Michaela Šeligová barmanka Sokolov
Jaromir Brett skladník Praha    
Tereza Janouškovcová PR specialista Jesenice  
Josef Jiráček svářeč Telč
David Janeba IT specialista Mladá Boleslav
Michal Petrov biofyzik Brno    
Tereza Karásková architektka Praha  
Jarmila Poliaková ekonom Luhačovice
Daniel Bartoň advokát Praha  
Monika Pauknerová studentka Vysoké Mýto
Zuzana Gürtnerová inside sales financial services representative Praha  
Klára Basjuk produkční Praha
Tomáš Blažek projektový manažer Kyjov
Jan Javorek programátor Praha
Kateřina Jará promotér Praha
Adam Kubesa steward Praha  
Barbora Kinkalová produkční Praha  
Josef Hordina projektový manažer Činěves  
Jan Nevyjel jednatel Hradešín
Veronika Hanušová překladatelka, tlumočnice Klučov  
Gabriela Reková vedoucí skladu Ostrava  
Michaela Otterová učitelka Praha    
Filip Bury fotograf Hradec Králové
Tibor Bořek dispečer Pardubice
Jakub Zuza student Praha    
Rudolf Zubalík OSVČ Bysrřice nad Pernštejnem
Martin Daněk architekt brno
Vojtěch Mykiska student Praha
Širín Nafariehová student Praha
Ondřej Jelínek Asistent pedagoga, vychovatel Brno  
Melánie Jaklová jazyková škola administrativa Praha 8
Zuzana Hájková Výtvarnice Karlovy Vary  
Klara Vladykova OSVČ Praha    
Magdalena Pospíchalová podnikatelka Čelákovice    
Lucie Kalousková copywriter Praha 10
Jan Smělý překladatel Praha 6    
Jana Václavíková OSVČ Vsetín  
Blažena Stránská živnostník Frýdek-Místek  
Anna Neumanová student Praha  
Jiří P. VŠ student Plzeň
Veronika Vydrželová student Praha
Ondřej Černý IT manažer Praha    
Milan Vítek osvč Opava    
Zdenka Juránková zdravotní sestra Žďár nad Sázavou    
Michal Babický osvc Praha  
Tereza Matějková studentka Praha
Hana Havlová penzistka Přestavlky  
Jan Bednář IT konzultant Hradec Králové    
Imrich Hoksza žvnostník – taxislužba Praha  
Petra Bártková knihovnice Praha  
Michaela Horáčková lékař praha  
Markéta Mrázková clinical research associate Praha  
Kateřina Kadlecová novinářka Praha 7    
Dita Šenfeldová mikrobiolog Nymburk  
Dagmar Nastulczyková grafička Praha
Magdalena Kotová psychoterapeutka Praha
Mirka Janiková ekonom Třebíč  
Eva Cechová mateřská dovolená Lukovany
Barbora Hlavinková OSVČ Kutná Hora
Adam Kurzok manažer Třinec  
Matej Šlahounek švec Praha
Zdenka Kurníková zdravotní sestra Karviná  
Michal Pokorák podnikatel Červený Kostelec  
Josef Fišer učitel Brno  
Veronika Mimrová organizátorka zájezdů v CA Praha    
Daniela Choděrová herečka Praha    
Marika Kučerová nákupčí Mladá Boleslav  
Vojtěch Doležal policista Jihlava  
Pavel Vala učitel ZŠ Polouvsí  
Kateřina Seltenreichová lékařka Praha
Sandra Podskalská právnička Brno  
Aneta Urbášková administrativní pracovník v IT sektoru Brno    
Roman Uchytil bezpečnostní pracovník Plzeň
Radek Sedlaček stavební inženýr Slatinky  
Robert Zemánek OSVČ Plzeň
Pavlina Hájková vedoucí kanceláře europoslance Praha  
Kristýna Vymětalová lékař Liberec  
Bořek Peška architekt Praha
Petra Pešková sochařka Praha
Jan Skála úředník Havlíčkův Brod
Šárka Pospišilová správa železničních dopravních cest Bubovice
Vlasta Doležalová kuchařka Krásná lípa
Jiří Machálek programátor Žabeň  
Jan Raška biolog Libřice  
Milan Juřík manažer Ostrava  
Marcela Raková korektorka Praha  
Dana Plavcová rodičovská dovolená Praha 4
Dana Nováková MD Hobsovice
Ondřej Nešuta biochemik Praha  
Radka Poulová cestovatelka Praha    
Jan Široký manažer Praha
Hana Podhorská hudební manažer Ostrava/Brno    
Dušan Marek policista Praha
Dominik Heger chemik, docent, MU Brno  
Jana Mikulová rodičovská dovolená, francouzštinářka Náměšť nad Oslavou
Ondřej Mikula biolog Náměšť nad Oslavou
Jana Hegerová učitelka Brno
Klára Lauritzenová kouč Praha 2
Tomáš Molnár evangelický farář Trutnov  
Jana Válková fyzioterapeut Slušovice
Slavomír Říman důchodce Vyskeř/Skalany
Lenka Římanová  – Praha
Jana Majzlíková psycholožka Jílové
Alena Horká sociální pracovnice v nezisku Čáslav
Jan Macháček úředník Praha
Zdeněk Řípa důchodce Praha
Barbora Schejbalová lektor primární prevence Litomyšl
Lubor Tichý advokát Praha
Mária Černohorská OSVČ Lovosice
Jakub Štědroň ředitel neziskové organizace Praha
Lenka Hromadová rodičovská dovolená Turnov
Pavel Štencl architekt Praha
Antonín Šmatera prodavač Boskovice
Zdenka Lněníčková farmářka, lektorka vzdělávacích programů Nepomyšl
Marie Ulrychová sociální asistent Zubří
Sanja Popovic Head of Digital Praha
Jakub Rejlek grafik Pouzdřany
Petr Novák knihovník Praha
Kristyna Bürgerová pohostinstvi Praha
May Khalife Advisory Praha
Dominika Wachtlová Digital Marketing Specialist Praha
Vedrana Ajdin Stribrna HR manager Praha
Alena Ševců vědecký pracovník Mnichovo Hradiště
Radek Náplava PhD student Polešovice
Jana Müllerová Vědecká pracovnice Praha
Zdenka Schoenbaechler Kruzova trenér Sursee
Jaroslava Štěpánková OSVČ Strakonice
Petr Křelina konzultant Praha
Zlata Žaludová učitelka eurythmie Londýn
Petr Novák knihovník Praha 4
Pavel Mirga hudebnik Vinarice – Kladno
Kateřina Kravcová všeobecná sestra Plzeň
Eva Smékalová administrativní pracovnice Velké Opatovice
Josef Bílek důchodce Chynov
Kateřina Kolářová asistent pedagoga Frýdek-Místek
Eva Dvořanová administrativní pracovnice Mostek
Jitka Yousifová zem. inženýrka Praha
Zuzana Karnoubová PR manager Praha
Eva Novotná Administrativa Tehov
Ondřej Brunner student Jičín
Vojtěch Pruška student Praha
Lucie El Alaoui vychovatelka Ceske Budejovice
Lukáš Peterka IT admin, dokumentarista Praha 6
Barbara Nižnanská lékařka Doubravčice
Frantisek Duska lékař Praha
Ludmila Černá tlumočník Praha
Pavel Korec analytik Praha 12
Zuzana Štemberová krajinářská architektka Srbsko
Adriana Kolářová studentka Bohumín
Marcela Řezníčková asistentka Olomouc
Jana Mouminoux Dvořáčková překladatelka Praha
Milena Laššáková mateřská dovolená Bílsko
Petr Klásek pracovník v sociálních službách Horka nad Moravou
Martin Bušina psychoterapeut Vlkoš
Radka Tomašíková designer praha
Daniel stehlicek student Praha
Květa Strnadová manažerka Brno
Marie Salátová zdravotní sestra Brno
Barbora Hemzová student Praha
Veronika Valtrová copywriter Praha
Daniela Horáčková OSVČ výtvarník Praha 3
Hedvika Bačíková rodičovská dovolená + OSVČ zlín
Denisa Bílá zaměstnavatel/ majitel úklidové společnosti Kolín
Simona Sedláčková adiktolog psycholog Praha
Jiří J. Horčička důchodce Liberec
Barbora Holcová obchodní zástupce Hlinsko
Marek Haltuf sociální pracovník hradec králové
Jakub Mencl právník Praha
Aleš Linhart redaktor Vizovice
David Smoljak scénárista, publicista Praha
Kateřina Křížová student Brno
Pavlína Kavanová personalista Hradec Králové
Adéla Špaljová  – Praha
Tomáš Jireček lektor, herec Osík
David Hunčovský živnostník Praha
Martina Nabhani v domácnosti Hrádek nad Nisou
Jitka Schlichtsová pedagogika, žurnalistika, religionistika Praha
Aleš Lichner strojnik energ. zarizeni Chodov
Janina Hrebickova diplomatka Praha
Jan Kopkáš Executive director, Brno Expat Centre Brno
Kateřina Jandová lékař Pelhřimov
Assem Atassi IT analytik Brno
Renáta Černá OSVČ Chýně
Jan Sova majitel společnosti Praha 9
Radek Ratajský student Domanín
Sámir Shanaáh manažer, fundraising, student Beroun
Daniela Tamášová tlumočnice, překladatelka Praha
Miloslav Kalenský obráběč kovů Vrchlabí
Zuzana Vranovská výtvarnice Cardesse
Martina Podolská mateřská dovolená Štěchovice
Michaela Ruszkiewiczová manažer na mateřské Praha
Irena Kouřilová účetní Praha
Jana Hvizdáková rodičovská dovolená Ostrava
Dominika Novotná průvodkyně dětí Praha
Anna Zemanová koordinátor logistiky Praha
Manja Tichá asistentka Praha
Šárka Vobořilová zahraniční oddělení FF UK Praha
Jana Zamorová překladatelka Praha
Martina Cílková ředitelka pobočky Praha 5
Miroslava Drozdová v důchodu Praha
Michael Plaček lidská bytost Český Těšín – Stanislavice
Veronika Kollárová matka Praha
Petr Kraus vedouci pracovník v oboru IT Brno
Stanislav Kočvara manažer pro rozvoj obchodních vztahů Černá Hora
Aneta Nováková učitelka Praha
Barbora Boříková učitelka Plzeň
Vendula Brožová speciální pedagožka – vychovatelka Sloveč
Eva Nolčová pracovník v soc. službách Písek
Jitka Coufalová advokátka, zapsaná mediátorka Praha 4
Kristýna Hlavačková vědecký pracovník Praha
Marketa Sostakova humanitarni pracovnice Vsetin
Jiří Pochman asistent auditora Praha
Karolína Mašíková vychovatelka, momentálně na rodičovské dovolené Písek
Libor Šott prodavač Plzeň
Jakub Kocourek OSVČ Tábor
Pavel Karas fotograf Tišnov
Tomáš Hajný OSVČ Písek
Pter Makovička fotograf Praha
Zdeněk Štěrbák OSVČ České Budějovice
Isabela Wallo výtvarník na volné noze Brno
Barbora Schneiderová student Plzeň
Petr Hrudka student Jaroměř
Martin Matys obchodní zástupce Nový bydzov
Radek Hübl školní asistent Česká Třebová
Michaela Klabečková gastronomie České Velenice
Daniela Ernestová datový specialista Čerčany
Václav Dvořák IT Praha
Matouš Vinš marketér a publicista Plzeň
Tomáš Urban podnikatel Rudolfov
Tomáš Harabiš cestovatel, fotograf, publicista Trojanovice
Pavel Hrubý auditor Praha
Eduard Major ekonom Praha
Martin Hrušinský bylinkář Řím
Pavel Nehyba cestovatel Blansko
Barbora Kališová výtvarnice Brno
Premek Vondracek živnostník Raspenava
Helena Řezníčková výtvarnice Brno
Zdenka Prouzová svobodné povolání Trutnov
Petr Vaněk dělník Vlašim
Helena Janásková vedoucí Zlin
Alena Rettová univerzitní pedagog Londýn
Helena Leitlová korektorka Praha 10
Jana Jarošová vědecký pracovník Velké Přílepy
Václav Němčík programátor Brno
Adam Pašek student Fribourg en Nuithonie
Monika Karlíková cestovatel Blansko
Michal Macek produkční Praha
Martina Bednářová student Svabenice
Jaroslav Paulík inv. dochodca Kremnica
Alena Bláhová překladatelka Praha
Gabriela Vlasáková – Frisová hlavní účetní Kraslice
Eliška Kasinová vedooucí rodinného centra Praha
Heřman Chromý důchodce Rakovník
Karel Dolista průvodce, tlumočník, překladatel Hostivice
Jana Harmachová OSVČ Volyně
Mojmír Zemánek učitel Peřimov
Brabcová Šárka student Vlašim
Daniel Hanyk sklář Dubá u České Lípy
Miluše Hanyková asistent pro ztp Dubá u České Lípy
Ida Káňová úředník Frýdek-Místek
Dita Bártová v domácnosti Náchod
Rohia Hakimová compliance specialistka Praha
Alena Hondlová lékařka Uherský Brod
Radek Šmíd Trutnov
Beáta Dercová výtvarnice Praha
Denisa Šnévajsová pracovník technického oddělení Olomouc
Markéta Hlávková účetní Králův Dvůr
Aleš Kaniok kontrolor kvality Svratouch
Michaela Oždanová maličká farma Nové Město nad Metují
Dagmar Svobodová psycholog Jeseník, Lipová-lázně
Jana Krejčí OSVČ Praha 6
Iva Řepová OSVČ Hluboká nad Vltavou
Helena Kubelková knihkupkyně Heřmanův Městec
Anna Vovsová scenáristka Praha
Barbora Filáčková podnikatelka Praha 6
Lukáš Pokorný úředník Praha
Sylvie Vopasková floristka a zahradnice Praha 5
Anastázie Volbrachtová export manager Horoměřice
Zdeněk Ungrad podnikatel Horoměrice
Dalimil Petrilák podnikatel Brno
Vieroslava Hanáková důchodce Rudná pod Pradědem
Bohumila Štěpánová chemik Praha
Goran Serdarevic ekonom Praha
Eva Jarlímková OSVČ Liberec
Jan Beneš lékař Praha
Štěpánka Tomášková asistentka prodeje Jílovice
Pavel Novák OSVČ Valašské Meziříčí
Tereza Petrásková lékařka Praha
Lenka Nebeská sochař – medailér Praha
Klára Strnadelová student Valašské Meziříčí
Lenka Sejpalová OSVČ Chrudim
Veronika Vendlová OSVČ Knezmost
Jiří Kuhn ředitel gymnázia Nymburk
Štěpánka Tomášková asistentka prodeje Jílovice
Gabriela Glöcknerová Překladatelka Ústí nad Labem
Klára Havlová zdravotní laborant Náchod
Lenka Bělčíková sociální pracovnice Praha
Sabina Kmecová jednatel Kašperské Hory
Kateřina Pulkrabkova sociolog Praha
Marta Zveibil Hrubá dokumentaristka Praha 7
Marián Janov ekonom Brno
Lucie Nečesalová mateřská Brno
Petr Dvořáček tvůrčí, svobodné povolání Olomouc
Dušan Gríger grafik Karviná
Michaela Thomas designer Praha
Lenka Šebestová redaktor Dobříš
Helena Makrlíková sociální pracovnice Sušice
Jiří Bgr Vlasák grafik Praha
Sandra Miluličová kuchař Plzeň
Martin Toman IT support Slaný
Tereza Minářová studentka a začínající učitelka Praha
Suzanne Vohnoutová OSVČ Plzeň
Alena Pikousová student České Budějovice
Kristyna Dobiasova OSVČ Říčany
Valerie Jelínková student Praha
Eva Trefna důchodce Hvozdany
Veronika Šílová produkční Praha
Marie Totušková administrativni prac. Praha
Radovan Jirka konzultant Rokycany
Venuše Milotocá sociální pracovnice Soběslav
Eva Nolčová sociální pracovník Písek
Lenka Brůžková administrativa Praha
Magdaléna Gorčíková socioložka, výzkumnice Brno
Dagmar Machová podnikatel Praha 5
Marta Pató VŠ učitelka, překladatelka Hradec Králové
Alena Al Sharua asistentka pedagoga Jindice
Jarmila Avratová Praha
Albina Rexhaj mateřská dovolená Brno
Barbora Mikešová Fořtová žena v domácnosti Lišov
Lucie Barošová píšící ilustrátorka Brno
Josef Mlejnek politolog, politický komentátor, publicista Praha
Iveta Putnová VŠ asistent Brno
Roman Staněk právník, etnolog Liberec
Martin Chvojka obchodník České Budějovice
David Maršálek Mladá Boleslav
Emil Vorač sociolog Nové Sedlo
Helena Hamariová Farářka ČCE Plzen
Iva Smidova designerka Praha
Alexandra Bartulec rehabilitace, kostelnice Röttenbach
Tereza Bížová ředitelka Zevnitř ven o.p.s. Rychnov nad Kněžnou
Karel Polák OSVČ Praha
Jitka Yousifová zem. inženýrka Praha
Antonín Pokorný manager Nová Ves v Horách
Ivana Lelovičová v důchodu Praha
Iveta Chalabalová bez zaměstnání (zdrav. znevýhodnění) Brno
Barbora Antonová učitelka Brno
Marie Ruprechtová lektorka, podnikatelka Graz
Jiří Potůček jazykový lektor Slatiňany
Eliška Jebavá grafik Jičín
Irena Klementová Pokladní Brno
Anna Mikezová důchodce Liberec
Edita Heinzová živnostník Šumvald
Monika Czopniková Asistent pedagoga Český Těšín
Šárka Adámková redaktorka Praha 3
Hana Kneřová všeobecná sestra Jablonec nad Nisou
Věra Horská Lékařka Rudolfov
Peter Pöthe Lékař Praha
Marta Lacmanová pracovník v sociální práci Litoměřice
Tomáš Kobza starosta Libina
Pavlína Bečvářová učitelka Praha
Helena Leitlová korektorka Praha 10
Jakub Daniška správce systému IT Louny
Jan Kirschner inženýr Praha
Jaroslav Broda důchodce Ostrava
Anna Zavadilová důchodce Dobrá Voda u Českých Budějovic
Eva Ráčková důchodce Choceň
Bronislava Barosova Office manager Praha
Kateřina Brožková zdravotní sestra Kladno
Anna Seryjová důchodce Moravská Třebová
Miriam Olojo na mateřské Praha
Renáta Bednářová administrativní pracovnice Tábor
Barbora Mikešová Fořtová v domácnosti Lišov
Šárka Suchlová mateřská dovolená, pěstounská péče Krásno
Barbora Sousa herečja Praha
Lenka Tobišková Čáslavková OSVČ Hradec Králové
Klára Vokřálová vedoucí referátu veřejných zakázek Národní galerie v Praze Praha
Petra Bardonová Admin Services Supervisor Hradec Králové
Daniel Král student, podnikatel, muzikant Praha
Vladimír Kočíb technik ČOV Machovská Lhota
Karel Řihák důchodce Buchlovice
Veronika Machovská překladatelka Praha
Kateřina Majerová ředitelka Děčín