Jak mohu aktuálně pomoci?

JAK MOHU AKTUÁLNĚ POMOCI

Děkujeme Vám, že chcete pomáhat lidem, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Každá pomoc je vítána.

POMOC UPRCHLÍKŮM V ČESKÉ REPUBLICE
Finanční a materiální pomoc

Finanční příspěvky je možné zasílat na konto Organizace pro pomoc uprchlíkům, Člověk v tísni, Sbírka Charity ČR či Arcidiecézní charita Brno. Peníze dárců jsou směřovány na právní a sociální pomoc uprchlíkům na území ČR.

Organizace pro pomoc uprchlíkům: č. ú. 6026562017/2700
Člověk v tísni: č. ú. 76327632/0300
Charita ČR: č. ú. 44665522/0800, VS: 917
Arcidiecézní charita Brno: č. ú. 4211020050/6800

Předání hmotných darů lze zajistit například přes organizaci Člověk v tísni, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Multikulturní centrum Praha, Sbírku diecézní charity Litoměřice a Materiální sbírku charity Olomouc a partnerů.

Dobrovolnická pomoc humanitárním organizacím

Pokud raději investujete svůj čas, můžete se zapojit do programů na podporu integrace. Můžete pomoci v následujících oblastech:

  • Dobrovolnictví na jednorázových akcích (výlety, kampaně apod.)
  • Mentorství – činnost spočívá v pravidelném navštěvování svěřenců a zajišťování pomoci ve veřejném styku
  • Vyhledávání nabídek pracovního uplatnění pro cizince
  • Pomoc s vyhledáváním bydlení
  • Hlídání dětí, zapojování do různých aktivit (mateřská centra, kluby, sportovní a zájmové kroužky, kulturní akce atd.)
  • Doučování syrských dětí v českém jazyce, matematice a dalších předmětech

Aktuální informace o těchto možnostech lze získat přes Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Další oblastí, kde je vítána jakákoliv pomoc, je sociální a právní poradenství, tlumočení při jednání na úřadech atd. Pokud chcete nabídnout pomoc, kontaktujte Multikulturní centrum Praha.

Pro dospělé je třeba zajistit kurzy českého jazyka pro pokročilé (v návaznosti na začátečnické kurzy, které organizuje CIC – Integrační centrum v Praze). Pokud máte zájem pomoci v této oblasti, kontaktujte Centrum demokratického vzdělávání.

Některé rodiny jsou silně traumatizovány, a tak je zde potřeba psychologické pomoci a terapie (v případě zájmu o tuto oblast kontaktujte organizaci InBáze).

POMOC LIDEM NA ÚTĚKU
Finanční a materiální pomoc

Materiální i finanční sbírku na pomoc lidem na útěku zaštiťuje např. organizace Pomáháme lidem na útěku. Darované finance, oblečení, hygienické potřeby apod. budou využity přímo v uprchlických táborech na hranicích EU.

Dobrovolnická pomoc humanitárním organizacím

Díky výše zmíněné organizaci můžete pomáhat přímo v uprchlických táborech.

PODPORA OSVĚTY A OTEVŘENÉ SPOLEČNOSTI

Osobně je pak možné působit přímo na naše politické představitele pomocí občanského aktivismu (například prosazování podpory integračních programů a dodržení kvót prostřednictvím oslovování poslanců a senátorů, případně účastí na tematických shromážděních a demonstracích).

Klíčové je také působení na veřejné mínění. Můžete zorganizovat přednášku či promítání dokumentárního filmu s besedou na různá témata související s problematikou migrace (možnost zapůjčení filmů je ZDE), můžete šířit informace o činnosti organizací pracujících s uprchlíky, propagovat osvětové projekty jako Příběhy uprchlíků a mnoho dalších.

Nejdůležitější a leckdy nejtěžší je však přímé působení na naše nejbližší okolí. Mluvte s rodinou a přáteli, sdílejte na Facebooku články vysvětlující problematiku migrace, nestyďte se za svůj postoj. Má to cenu!

Všechny tyto oblasti se spojují v naší výzvě. Můžete se připojit svým podpisem – zde – nebo pomocnou rukou (hledáme šikovné redaktory, webmastery, koordinátory dobrovolnické pomoci a dobrovolníky pro pomoc konkrétním rodinám).

Můžete nám také pomoci vlastními návrhy a nápady k doladění tohoto dokumentu. Možností pomoci je mnohem více, proto bude tento seznam neustále aktualizován.

Děkujeme!

JAK MOHU AKTUÁLNĚ POMOCI

KONTAKTY