7. května proběhne schůzka na Ministerstvu vnitra

Místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček odmítl z časových důvodů schůzku, kterou se snaží naše iniciativa uskutečnit již několik měsíců. Avšak odkázal nás na Pavlou Novotnou, ředitelku odboru azylové a migrační politiky, se kterou se sejdeme již příští úterý. Schůzky se zúčastní také zástupce Ministerstva zahraničních věcí. Za iniciativu Češi pomáhají dorazí její zakladatel Jaroslav Miko. Dále se k němu připojí Martina Loutná z organizace Dobrá rodina, která má na starosti přípravu rodin na potenciální roli pěstounů (oficiální školení a příprava podle českých zákonů), Zuzana Chmelířová Vučková, ředitelka Zařízení pro děti – cizince, kde by děti trávily první týdny po příjezdu (před umístěním do rodin) a Martin Rozumek z Organizace pro pomoc uprchlíkům, který má připravenou právní analýzu případného přijetí dětí a má již široké zkušenosti s pomocí dětem bez doprovodu zde v ČR.

Cílem schůzky je předat všechny tyto informace Ministerstvu vnitra, aby již nebylo možné šířit nepravdivé informace například o tom, že přijetí dětí je možné pouze po odsouhlasení této akce celou vládou. Skutečnost je taková, že vše záleží jen a jen na souhlasu ministra vnitra – pana Hamáčka. Dále chceme nastínit konkrétní kroky, které by bylo třeba v současné chvíli podniknout, aby se děti dostaly do ČR co nejdříve, ukázat naši připravenost se o tyto děti postarat a zodpovědět případné dotazy. Hlavním naším cílem je však konečně zjistit skutečný postoj Ministerstva vnitra v této věci a především samotného pana Hamáčka, s jehož souhlasem celá akce stojí a padá.