Zakladatel iniciativy Češi pomáhají byl nominován na Cenu britského velvyslance

Zástupci občanské iniciativy Češi pomáhají se ve čtvrtek 25. dubna 2019 zúčastnili recepce u příležitosti udělování Cen britského velvyslance. Toto ocenění je udělováno každoročně britským zastupitelským úřadem v České republice osobnostem, které se zasloužily o rozvoj a podporu sdílených českých a britských hodnot. Zakladatel platformy Jaroslav Miko byl při této příležitosti nominován v kategorii „Osobnost roku“. Byl vybrán do užšího výběru nominovaných, avšak cenu nakonec nezískal. Vyznamenáni byli: Věra Doušová, ředitelka Potravinové banky, aktivista za bezbariérové přístupy do veřejného prostoru Erik Čipera a Alexandra Doleželová, zakladatelka organizace Jako doma a projektu Kuchařky bez domova.

Na půdě pražské ambasády jsme se setkali s celou řadou osobností zapojených do veřejně prospěšné činnosti, ať už se jedná o práci s mladistvými, hendikepovanými nebo menšinami. Jsme rádi, že jsme mohli reprezentovat část české veřejnosti, která chce aktivně pomáhat lidem v uprchlických táborech a staví se proti populisty živené xenofobii a projevům rasismu. Společně jsme tak poslali signál do zahraničí, že řada lidí zde je ochotná aktivně zastávat práva lidí na útěku.