ČEŠI POMÁHAJÍ – Nebuďme lhostejní k utrpení druhých!

My, občané České republiky, jsme znepokojeni současným společenským vývojem a hluboce se stydíme za lhostejný přístup naší země k pomoci lidem prchajícím z velmi kruté války.

V minulém století přitom naše společnost mnohokrát prokázala schopnost soucitu a pomáhala lidem v krajní nouzi. Ve 20. letech jsme podali pomocnou ruku lidem, kteří prchali před ruskými bolševiky, ve 30. letech uprchlíkům z nacistického Německa, koncem 40. let Řekům a v 90. letech utečencům před hrůzami balkánských válek, mezi nimiž byly i tisíce bosenských muslimů. Kdybychom nepomohli, mnoho z těchto lidí by zemřelo. Dříve jsme považovali za normální pomáhat, nyní máme v zahraničí pověst prospěchářů a egoistů. Velká část naší společnosti bohužel podléhá iracionálnímu strachu, který navíc šíří řada politiků a médií.

Je zde ale také mnoho těch, kteří se staví za práva lidí na útěku. Jejich jménem vyzýváme vrcholné politické představitele naší země: Jednejte jako státníci, kteří nemají zapotřebí být populisty a není jim lhostejný osud trpících lidí.  Vydejte se cestou odvahy a lidskosti a budete mít naši plnou podporu.

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“ – Edmund Burke

Velkým tématem je nyní dodržení či nedodržení evropských kvót. Česká vláda však neplní ani závazky, které si stanovila sama. Dne 8. července 2015 padlo rozhodnutí přijmout 1500 migrantů, zatím jsme jich ale přijali jen pár desítek. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby tento slib naplnila a aby v rámci tohoto vlastního závazku přijala především syrské matky s dětmi, neboť to je nezranitelnější skupina, která dnes strádá v přeplněných utečeneckých táborech. Vžít se do pocitů těchto matek je snadné, neboť mateřská láska nezná hranic států ani rozlišnost kultury či rasy. Každá matka se bojí o své dítě a jejich situace je opravdu zoufalá.

Hlásíme se k té části společnosti, která strádajícím lidem na útěku z války a krutého diktátorského režimu aktivně pomáhá nebo se alespoň veřejně staví proti projevům xenofobie a rasismu. Jsme přesvědčeni, že naše země je schopna pomoci a že společnými silami jí můžeme vrátit její dobré jméno.

Děkujeme.

PS 16. 9. 2018: Výzva vznikla v době vlády Bohuslava Sobotky. Politické okolnosti se průběžně mění, hlavní smysl výzvy však zůstává: pomozme dětem z uprchlických táborů! Debatě o počtech a podmínkách jsme otevřeni.

Zde vyplňte

* povinné údaje
Forma pomoci/závazku*

Odesláním souhlasím se zpracováním svých osobních údajů správcem Ondřejem Vrtiškou pro účely zveřejnění podporovatelů výzvy Češi pomáhaji a zasílání sdělení, včetně profilování.
Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména jméno a příjmení, telefonické a emailové spojení, identifikace účtů na sociálních sítích.
Beru na vědomí, že:
• správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
• zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
• správce zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování;
• doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem;
• správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.
Souhlasím, že správce může osobní data předat ke zpracování zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů. V souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), správce zveřejní informace o podmínkách předávání údajů ke zpracování.
Potvrzuji, že jsem starší osmnácti (18) let a v případě, že čeština není mým rodným jazykem, potvrzuji, že celému textu a uděleným souhlasům rozumím.


Poznámka

Pokud se rozhodnete pod tento text symbolicky podepsat, doplňte prosím ke svému jménu, městu a profesi také to, jakým způsobem se na pomoci podílíte nebo chcete podílet. I zdánlivě malá, avšak reálná pomoc, má velký význam pro obě strany – obdarovaného i dárce. Tipy může poskytnout tento stručný dokument Jak mohu aktuálně pomoci. Jména signatářů aktualizujeme průběžně. Finanční a materiální pomocí se rozumí příspěvky darované prostřednictvím humanitárních organizací (viz např. dokument Jak mohu aktuálně pomoci).

Autorem petice jsou lidé sdružení v FB skupině „Syrské děti do Česka„, která vznikla na začátku dubna 2017 v reakci na šokující záběry obětí chemického útoku v syrském Idlíbu. I v případě, že svůj podpis teprve zvažujete, budeme rádi, pokud se do ní připojíte nebo nás kontaktujete na e-mailu info@cesipomahaji.cz. Budeme moc vděčni, pokud budete šířit adresu www.cesipomahaji.cz. Stejně tak pokud budete sdílet příběhy české pomoci migrantům, můžete připojit univerzální hashtag #cesipomahaji

Členové petičního výboru
Jana Doubravová, Eva Hocká, Kateřina Honzíková, Tomáš Kozel, Jaroslav Miko, Vendula Pánková, Jana Plavec, Magdalena Pospíchalová, Peter Pöthe, Samira Sibai, Barbora Stoklasová, Miroslav Tancoš, Martin Uhlíř, Alena Václavíková, Ondřej Vrtiška, Pavel Žur

Kontakt pro novináře
Eva Hocká, tel.: 602 173 575

ŘEKLI JSTE

 • Buďme lidmi.

 • Děkuji, že ukazujete cestu k lidem.

 • Díky za tuto iniciativu, je mi smutno z toho, jak moc jsou lidé zmanipulovaní a vyděšení, přitom např. při povodních projevili obrovskou solidaritu a ochotu pomáhat!

 • Jsem rád, že mohu podpořit tuto výzvu a postavit se na stranu lidské solidarity s trpícími.

 • Každý člověk v nouzi potřebuje pomoci.

 • Morální hodnota člověka, tkví ve schopnosti nezapomenout, že jest člověkem.

 • Nechci se za sebe stydět.

 • Děkuji, že tohle děláte. Když se většina zblázní, je hezké vidět, že jsou ještě dobří lidé, kteří chápou, kam nás sobeckost zavádí.

 • Díky. Člověk, který se těmto lidem díval z očí do očí, už nikdy nebude vnímat svět stejně jako před uprchlickou krizí 2015.

 • Jsem opravdu ráda, že mezi všemi těmi lidmi, kteří mluví o uprchlících jako o kusech masa a neuvědomují si, že se jedná o lidské bytosti, jsou i tací, jako Vy, kteří chápou, že lidskost a chuť pomoci jsou ty nejdůležitější vlastnosti.

Již pomáhají

Podpora osvěty a otevřené společnosti.
Aktivní vystupování proti projevům rasismu a xenofobie.

Finanční a materiální pomoc.
Počítá se jakýkoli příspěvek.

Osobní dobrovolnická pomoc.
Existujícím humanitárním organizacím nebo přímo uprchlíkům.

0
Počet pomáhajících

ŘEKLI JSTE

 • Buďme lidmi.

 • Děkuji, že ukazujete cestu k lidem.

 • Díky za tuto iniciativu, je mi smutno z toho, jak moc jsou lidé zmanipulovaní a vyděšení, přitom např. při povodních projevili obrovskou solidaritu a ochotu pomáhat!

 • Jsem rád, že mohu podpořit tuto výzvu a postavit se na stranu lidské solidarity s trpícími.

 • Každý člověk v nouzi potřebuje pomoci.

 • Morální hodnota člověka, tkví ve schopnosti nezapomenout, že jest člověkem.

 • Nechci se za sebe stydět.

 • Děkuji, že tohle děláte. Když se většina zblázní, je hezké vidět, že jsou ještě dobří lidé, kteří chápou, kam nás sobeckost zavádí.

 • Díky. Člověk, který se těmto lidem díval z očí do očí, už nikdy nebude vnímat svět stejně jako před uprchlickou krizí 2015.

 • Jsem opravdu ráda, že mezi všemi těmi lidmi, kteří mluví o uprchlících jako o kusech masa a neuvědomují si, že se jedná o lidské bytosti, jsou i tací, jako Vy, kteří chápou, že lidskost a chuť pomoci jsou ty nejdůležitější vlastnosti.

Jméno a příjmení Povolání Město Forma pomoci
Tereza Samulová Na volné noze Ostrov
Petra Adámková Farmaceut České Budějovice
Rafiga Mouradová účetni Praha 8
Klára Otáhalová student Vsetín
Petra Olahová terénní sociální pracovnice Jirkov
Miroslav Orság programátor Praha
Milan Zajac Vedoucí údržby Jeseník
Ondřej Tichý válečný veterán Tábor
Petra Proksová zdravotní sestra Vsetín
Mario Novák oční lékař Dačice
Lucie Rosenbergová pracovnice v sociálních službách České Budějovice
Alžběta Pevná Podnikatelka Praha
Kateřina Hašková Rodicovska dovolena Brno
Martina kalvachová Mateřská dovolená Pardubice
Ales Vodicka Vydavatel Praha
Mikoláš Rec student Ostrava
Ľubica Parmová admin. pracovník Olomouc
Alice Nellis režisérka Černošice
Tomáš Imrich Konstruktér Třeboň
Milan Pišl manager Turnov
Jana Pišlová Zdravotní sestra Rovensko pod Troskami
Martin Fafejta VŠ učitel Olomouc
Katerina Lobodasova Pedagog Pribram
Petra Zahradníčková lékárnice, tč. na rodičovské dovolené se 4. dítětem Kroměříž
Daniela Pelclová profesorka 1. LF UK Praha
Patrick Markes Herec Praha
Alena Katela Tlumočnice, překladatelka Chomutov
Eva Vrzalová Student Brno
Veronika Hauser Customer Rep. Poole/Trutnov
Šárka Pufferová OSVČ České Budějovice
Hynek Šandera Manažer Rudná
Petra Kubcová procesní analytik Praha
Rebeka Horáková Student Slavonice
Aneta Olšarová Na mateřské dovolené Rokycany
Kamil Nekarda manažer prodeje Kladno
Petra Grycová doktorandka, překladatelka Praha 4/Münster
Lucie Cupalová Učitelka Praha 9 – Miškovice
Zdeněk Skácel lékař Praha
Ivan Vohrna Hudebník, překladatel,důchodce Praha
Jaroslava Šrámková operní sboristka Bořanovice
Jiri Sak truhlar Edinburgh
Veronika Holečková Studentka Praha
Markéta Hejdová NAa volné noze / student Uherské Hradiště
Lucie Lovecká studentka Tvarožná Lhota
Marie Kondrátová učitelka Rožnov pod Radhoštěm
Tomáš Kourek Student Pardubice
Kristina Boučková Lektorka, průvodkyně Praha 4
Veronika Veselá režisérka českého znění Kamenný Přívoz
Oldřich Turner Podnikatel Praha
Valéria a Viliam Fáberovi učitelka angličtiny a obchodní manažer Jablonné nad Orlicí
Magdalena Boukhemisová OSVČ Říčany
Marie Šrámková student Bořanovice
Petra Majerníková Podnikatelka Praha
Marek Cierny Lékař Brno
Lucie Chocholata Genderova specialistka Praha
Hana Vaňátková Designer Praha
Vlasta Romanová psycholog Plzeň
Jan Chromý vysokoškolský pedagog Praha 1
Laco Toušek VŠ učitel Nečtiny
Vojtěch Konečný Copywriter Samotišky
Jiří Kozák advokát Mělník, Praha
Petra Burová OSVČ Kopřivnice
Monika Cahová vědkyně Praha
Aja Pávková provozní Praha
Stepan Vodrazka Reziser Praha
Hana Konečná odborný pracovník Brno
František Bílek OSVČ Frýdek Místek
Michal Babicky OSVC Praha 9
Martina Skřivanová Finanční ředitelka Praha
Jan Tržický agronom Rokytnany
Michal Brož Projektový manažer Klecany
Kamila Réblová vědecký pracovník Brno
Halina Hotovcova OSVC Praha
Dagmar Málková Státní správa Plzeň
Barbora Molnár tlumočnice Praha
Martina Izquierdo pedagog Praha
Dagmar Kůtková Instruktorka Turnov
Martin Kaplan hudebník, učitel Plzeň
Daniela Málková psychoterapeutka Praha
Martina Bednářová Sociální pracovník Kamenice nad Lipou
Petr Brožek Architekt Praha 4
Lucyna Sikora architekt Brno
Ladislav Bláha Projekt manažer Praha
Jiří Šrain st. důchodce Beroun
Pavel Štorch učitel Praha 5
Tomáš Kodet Architekt Prostějov
Eva Dvořanová administrativní pracovnice Souvrať
Pavel Moravcik technik Ostrava
Kateřina Lešková Dolenská šéfredaktorka Loutkáře Praha
Barbora Šmídová Designérka Brno
Kateřina Lešková Office manager Plzeň 1
Štefan Fábry úředník Praha
Markéta Zemanová Podnikatelka Brandýs nad Orlicí
Dušan Beníšek v důchodu Pardubice
Věra Břicháčková klinický dětský psycholog Praha 6
Miroslav Hoza Privat Praha 5
Alena Sarkissian Vědecká pracovnice FLÚ AV PCR Slaný
Kateřina Kynclová sociální pracovnice Brno
Jiří Tauš senior Ostrava
Hana Škopková Rodičovská dovolena Praha
Jenovefa Boková Studentka,Herečka Praha
Martin  Špetla  OSVČ Frýdek-Místek
Karolína Baráková pedagog Kladno
Markéta Vašíčková V důchodu Praha
Jana Fürstová ekonom Praha 4
Petra Lacinová MD Jirkov
Barbora Šandová student Praha
Lenka Pinkavová RD Praha
Kateřina svobodová IT support Praha 4
Jana Šimberská Pracovník v sociálních sužbách Jablonec nad Nisou
Jaroslava Pincová důchodce Praha 16
Ludmila Balušková učitelka Ostrava
Oksana Korol Office manager Praha
Mašíčková Důchodce pracující Jablonec nad Nisou
Jakub Císař učitel Praha 7
Eliška Vrbová lektorka Praha
Markéta Cahlíková úřednice Praha
Martina Petráková Student Náměšť nad Oslavou
Lenka Scheuflerová Učitelka Mnichovice
Jiří Jandík momentálně nezaměstnaný Třebechovice pod Orebem
Soňa Záluská Nyní na mateřské dovolené Letohrad
Jitka Jarošova personalista Brno
Petra Šťotková Učitel Sviadnov
Lucie Gajdošíková Bioložka Ostrov u Macochy
Katerina Kaltsogianni podnikatelka Jablonec nad Nisou
Monika Ertlová mateřská dovolená praha
Hana Strašáková Redaktorka zpráv Rapotice
Marie Bakšteinová učitelka Praha
Eva Kalvasova Fyzioterapeut Stará Boleslav
Milan Kalvas Projektmanager Stará Boleslav
Radmila Pikorová V důchodu Benešov u Semil
Veronika Faktorová VŠ učitel Českė Budejovice
Dita Sutterová Student Nymburk
Tereza Muzikářová Rodičovská dovolená Brno
Jan Šedivý Manažer České Budejovice
Filip Volavka IT konzultant Praha
František Svoboda Programátor Praha
Otakar  Hobza Technicky a stavební dozor Brno
Václav Zbránek Manažer Praha
Lucie Kalova Veterinář Zdounky
Saskie Burešová studentka Rokycany
Jan Váňa Sociolog Brno
Patrik Stanko Produkční Praha
Robin Kocman bankovní úředník PRAHA 8
Adam Prokeš Facility Manager Praha
Zuzana Bártová na MD Benešov u Semil
Mikoláš Vrla Student Lhota u Luhačovic
Bohdana Holá datový analytik Praha
Jan Maršík student Hradec Králové
Marie Barešová filmová historička Praha
Hana Adamová právník Brno
Alena Matysova živnostník Velké Karlovice
Pavlína Kleinová úřednice Děčín
Klára Hewitt učitelka Železný Brod
Martina Opršalová Dašková Rodičovská dovolená Hradec Králové
Eva Cerninova Prekladatelka Olomouc
Barbora Planková Vědkyně Praha
Michaela Dvorská OSVČ Řícmanice
Markéta  Marei Vykoukalová matka Brno
Petra Verzichová dokumentaristka Jesenice
Jana Dvorackova prekladatelja Praha
Karel Kutálek Manažer Valašské Meziříčí
Ludmila Bukovanska Recepcni Praha
Tomas Vilimovsky Klinický psycholog Kolín
Vojtěch Sedláček sociální podnikatel Roztoky
Ivana Macháčková starobní důchodce Praha
Zdeněk Pinc vysoškolský učitel Praha
Eliška Pincová vysokoškolská učitelka Český Brod
Luděk Hofman fotoeditor v ČTK Praha
Lukáš Langmajer herec Dobříš
Renata Dračková student Zlín
Jiří Holík Backpacker, řidič kamionu, zevlák Žižkov
Milada Nováková recepční Brno
Martina Winkler Historička Kiel
Jana Jarochová OSVČ – účetní Přelouč
Jana Mátlová Fakturantka Rajhradice
Tereza Pöthe student Praha
Nicole Hamplová student Rudná
Adéla Špetová Nezamestnana Usti nad Labem
Monika Petříková Terapeut u dětí s autismem Praha
Lucie Novotná Student Praha
helena Míčková v důchodu Sušice
Petra Novotna Pomocnice v nemocnici Postupice
Martin Kunc SW engineer Praha
Anna Sypěnová učitelka a malířka Přerov
Max Kulel promokatér, poeta, písničkář, aktivista a dobrovolník Karlovy Vary
Romana Miková pečovatelka Vlašim
Martina Štruncová filmová producentka Praha
Renée Neumannová důchodce Karlovy Vary
Marketa Rybakova duchodce architekt Praha
Agata Vančó Kiszka architekt Líšná
Rostislav Dulínek dělník Hlušovice
Michal Capík důchodce Roźmitál na Šumavě
Denisa Dvořáková učitelka mš Kutná Hora
Miriam Korošová material planner Beroun
Lenka Fabova recruiter Praha
Markéta Grymová pracující v terapeutické komunitě Starý Bohumín
Jana Bielava managerka Praha
Marcela Holmanová učitelka Praha
PhDr. Marta Romaňáková, PhD. klinický psycholog Brno
Jan Zahradníček technik Praha
Klára Veselá pedagožka Praha 6
Petr Banik obsluha ČOV Ostrava
Martina Kratka koordinátorka Athens
Anezka Smidlova učitelka LONDON
Dagmar Pecková umělkyně Praha 4
Jana Nepimachová Hradištko
Miloš Vantuch OSVČ Brno
Alena Pazderová lektorka Svatý Mikuláš
Petr Mazur chemik Praha
Regína Kořínková lektor Praha
Petr Bajgar soustružník Chrudim
Kateřina Klára Plášilová v pekařství Praha
Václav Wachtl důchodce Praha 5
Linda Kopecká lektor Mělník
Kateřina  Krátková projektová a krizová manažerka Kouřim
Adéla Schreiberová Student Ústí nad Labem
Václav Klíč Laborant Boskovice
Irena Skuhrovcová učitelka Praha
Daniel Herman lektor a politik Praha
Blanka Ježková Překladatelka Brno
Veronika Šumová Marketingová specialistka Praha
Mikuláš Wűrzler Řidič RFZ Praha
Hana Stránská zahradní návrhář Dolní Roveň
Irena Klementová Pokladní Brno
Martina Bradáčová obchodní referentka Olomouc
Renée Neumannová Invalida Karlovy Vary
Josef Bilek Duchodce Cernovice 394 94
Michal Pohunek Technik Střelná
Iveta Chalabalová fotografka Brno
Anna Paštalková v důchodu Semily
Jan Elznic IT manažer Rakovník
Jiří Šesták dramaturg České Budějovice
Kamila Rajchrtová mzdová účetní Praha
Sri Kumar Vishwanathan komunitní pracovník Ostrava
Eleonóra Leona Seligová Vychovatelka ( v důchodu) Uherské Hradiště
Tomáš Veleman technik Brno
Slavko Ševčík Prodejce Nového Prostoru Praha
Barbora Wernerová sociální pracovník české budějovice
Dušana Barčová důchodce Praha
Gabriela Kocmichová Sociální pracovník Rudolfov
Jiřina Vavřichová Důchodkyně Karle
Monika Czopniková Asistent ve sociálních službách Český Těšín
Jitka Kopinová farmaceutická asistentka Vinaře – okr. Kutná Hora
Roman Paul Oz Brno
Jakub Čermák hudebník, režisér Praha
Jakub Císař učitel Praha 7
Andrea Shah Peterkova Recepcni Ujezd u Svateho Krize
Pavlína Pošvová Sládečková ekonom Litoměřice
Magdalena Pappová Architekt Praha 6
Jaromír Jelínek učitel Plesná
Kateřina Křížovská zdravotní sestra Praha
Lubor Golan   Vsenory
Barbora Hrabalová člověk Moravský Beroun
Eva Hájková Administrativní pracovník Přibice
Kamila Strachoňová sociální práce Praha 4
Olga Čechová   Hovorčovice
Simona Rendlová OSVČ Říčany
Kristýna Ruferová grafik. administrativní pracovnice Jaroměř
Michaela Dvořáková Odborná asistentka VŠ Praha
Nela Kralikova Zdravotní sestra Horoměřice
Ivan Marek zahradník Kostelec nad Labem
Hana Velíová Personální ředitelka Praha
Miroslav Lexmann Serizovac Zábřeh na Morave
Tomáš Petržilka technik Máslovice
Nicole Votavová Sumelidisová pedagog Brno
Martin Matoušek důchodce Praha
Hanka Procházková Úřednice Sokolov
Jaroslav Klepiš živnostník Uhlířské Janovice
Tereza Panash-Yehia Volné Litomerice
Dagmar Bednáriková Artmanager Praha
Renata Krkošková MUDr. lékařka BRNO
Veronika Jašíková účetní Cerekvice nad Bystřicí
Josefina Nerell Sochař Semily
Jan Macháček chemik Neratovice
Marika Páralová studentka Pelhřimov
Ivan Fencl Analytik Praha 12
Martina Nedvědová Učitelka Praha
Viktor Čermák grafik Praha 4
Martina Junova Sociální pracovník a pedagog Usti nad Labem
Kateřina Turková prodejce Praha 2
Lukáš V. F. Novák Biolog Praha 12
Karel Girga OSVČ Olomouc
Naděžda Zajvarová poradkyně Praha
Marie Bušinová studentka VŠ Vlkoš
Juraj Bona Lékař Slatina nad Zdobnicí
Matej Rulik muz Praha
Jiří Vosátka projektant Nové Strašecí
Anna Vašíčková sociální pracovnice, psycholožka Letohrad
Marie Hlušková Sociální pracovník Český Krumlov 1
Hana Hozdecká Personalistka Turnov
Krištof Kintera umělec Praha 10
Markéta Monsportová jednatelka Velká Hleďsebe
Jarmila Žilková zpěvačka,pedagog Praha
Marie Monsportová Učitelka Plzeň
Beáta Dombajová učiteľka Verměřovice
Emilie Moravcová programátorka Letohrad
Tomáš Wünsch Knihovník Letohrad
Ivan Chrástek Jednatel obchodní společnosti Uherský Brod
Zuzana Pavelková Šafářová Nutriční expert Praha
Alexandr Karel Doubrava Student Votice
Barbora Brabcová Státní zaměstnanec Sojovice
František Janáč systémový inženýr Dolany nad Vltavou
Barbora Částková máma Dobřichovice
Alena Vlčková Redaktorka v důchodu Neveklov
Kristýna El-Hassanová Lékař Praha 10
Mgr.Veronika Ješátková speciální pedagog Slatiňany
Zuzana Lešenarová Administrativa/Rodičovská dovolená Praha
Jitka Kalabisová Lidské zdroje Horoměřice
eva machova biolog praha 4
Pavel Horáček Kultura Praha
Marie Michlovská Vedoucí prodejny a kavárny Perná
Dagmar Jurzykowská pracovník v sociálních službách Vendryně
Jana Hnízdilová Vychovatelka Komárov
Radka  Škrabálková administrativa Jinočany
Mariana Drewsová studentka Praha 6
Jiřina Kábová ID Rabí
Nelly Kárníková soukromá  podnikatelka Brzice
Ester Čapková student Brno
Zuzana Brandejsová Student Brno
Eva Nečasová OSVČ Praha
Adéla Pokorná Student Brno
Marek Soška student Brno
Tomáš Chabada Výzkumník Brno
Veronika Opletalová důchodce Hradec Králové
Andrea Jahodová Berková Vysokoskolsky ucitel Pardubice
Markéta Pospíšilová všeobecná sestra Brno
Klára Vrtělová Studentka Tišnov
Rostislav Zajíc Kapitán, lodník říční plavby Praha
Radek Skřivan koordinátor Praha
Miloš Vantuch OSVČ Brno
Ivo Lužný Informatik Prostějov
Anna – Marie Kopecká Studentka Praha
Ivana Vašíčková vědec Boskovice
Tereza Válková pracující student Pardubice
Ekaterina Cermakova OSVČ Rousínov
Klára Malá Studentka Nymburk
Anna Pospisilova Scenograf Praha
Daniela Bílá technik dodavatelsko-odběratelských vztahů Karlovy Vary
Věra Zettlová socialni pracovnice Nejdek
Milan Krajic Muzikant Karlovy Vary
Martin Kyller konstruktér Ostrava
Radka Frydrychová Zdravotní sestra Karlovy Vary
Miroslav Janík VŠ učitel Brno
Irena Křesáková obchodní zástupce Drnek (okr.Kladno)
Beran Vitezslav Akademik Brno
Zuzana Chválová Projektant Hradec Králové
Johana Labusová Studentka Praha
Alexandra Masnerová důchodkyně Praha 7
Alexandra Masnerová důchodkyně Praha
Veronika Musálková veterinární lékařka Nový Jáchymov
Josef Brožík asistenbt chráněného bydlení Kroměříž/Praha/Roztoky u Prahy
hanka sládková osvč praha
Dita Laura Michaličková statut.zástupkyně org. za práva a ochranu zvířat, ochranu přírody Praha
Štěpán Baloun Hudebník Velké Bílovice
Jean Merkel Zemědělec Vlašim
Miroslav Kalousek Politik Praha
Jan Šimon instalater ,osvč Straž nad ohří 59
Hana Čurdová sociální pracovnice Studená
Anna Hostomská Produkční Praha
Sára Šimáčková Podnikatelka Ruda
Věra Charvátová referent Moravská Třebová
Hana Růžičková na mateřské dovolené Praha 10
Petr Kadanik Výzkumný pracovník Glasgow
Petra Ločárková učitelka Žďár nad Sázavou
Luboš Báča student UK Havlickuv Brod
Justina Kletečková na MD Praha 4
Petr Horáček advokát Praha
Eva Vaníčková důchodkyně Liberec
Raushan Alice Zhubanova manager Bast
Lucie Poláková učitelka a arteterapeutka Jihlava
Barbora Vrbová koordinátorka vzdělávání Olomouc
Alena Šišková Pečující osoba Vsetín
Erika Merjavá divadelník Praha 4
Jana Husakova ucetni Jesenice
Štěpánka Kroupová rodičovská dovolená Křemže
Anna Radová pastorační asistentka Čelákovice
Klára Bělobrádková student Velká Jesenice
Aneta Večeřová Student Nedvědice
Eliška Votavová Student České Budějovice
Alzbeta Skodova Ucitelka Neratovice
Anna Šlosarová Zdravotní sestra na MD Hranice 4 Drahotuše
Antonie Kolingerová Úřednice ÚZC Český Brod
Johana Fišerová Ošetřovatelka koní Turnov
Zuzana Gabrielová Soukromý zubní technik Trinec
Jana Kotalová projektová manažerka Mokrosuky
Matouš Gorun   Ústí nad Orlicí
Klára Bahník Trefná krizová interventka Praha
Šárka Buchalová Sekretářka Kolín
Iva Oulehlová administrativa Staré Hradiště
Tomáš Hurdálek Učitel Čermná nad Orlicí
Adam Rut Umělec, zpěvák Praha
Stanislava Šenková Mateřská Praha
Naza Maslićová Student Psáry
Petra Holubářová Manažerka v NNO Praha
Martin Krikl Modelář Blansko
Jan Žalud IT analytik Louny
Valérie Svačinková Student Varnsdorf
Lucie Hantonová účetní Rokycany
Petra Švandová Administrativa, marketing Svratka
Kristina Kastnerova Administrativa Praha
Patrik Stejskal barman Praha
Soňa Smrčková zdravotní sestra Mariánské Lázně
Michaela Pavelková student Třebechovice pod Orebem
Zdeňka Přikrylová Rodičovská dovolená Žďár nad Sázavou
Věra Kolářová překladatelka Viničné Šumice
Hana Kubatová ÚČETNÍ Jenišov
Helena Chalupová fotografka Třinec
Margareta Svecova Designer Praha
Marie Nováková ošetřovatelka Slušovice
Petra Váchová archivář Praha 5
Zdeněk Sonntág zubní lékař Liberec 1
Ing. Martin Lajčiak OSVČ Cheb
Veronika Zemanová patentová zástupkyně Brno
Kristýna Danešová Lékařka Praha
Petr Horáček advokát Praha
Marie Beďačová účetní Praha
eva reischer kunzova fysiotherapeut jemnice
Alena Hajšmanová Sociální pracovník Plzeň
Hana Ukašíková Učitelka Jemnice
Marie Zemanová důchodkyně Kozlovice 636
Dana Moresová Pedagog Praha 8
Cyril Mores ekonom Praha 8
Marta Kubáková důchodce Praha 4
Vlasta Urbanová ředitelka chráněné dílny Praha Vinohrady
Marie Balíková důchodce Znojmo
Ladislava Jakobova MD Roztoky
Eva Švandová recepční Brno
Rudolf Pytlík Důchodce HLUČÍN
Petr Sýkora Stavební řemesla Brno
Helena Melicharová Studentka Batňovice
Želmíra Plecháčková zdravotní sestra Jimramov
Zdenka Vidlakova RD Rokytnice nad Rokytnou
Eliška Kapounová Zdravotní sestra Dolní Dobrouč
Vojtěch Pavlík výzkumný pracovník Ústí nad Orlicí
Marek Skalický programátor Dolní Dobrouč
Kristina Nešporová výzkumník Ústí nad Orlicí
Klára Kovářová Učitelka Ústí nad Orlicí
Dominika Javůrková Učitelka Ústí nad Orlicí
Václav Javůrek inspektor inspekce práce Ústí nad Orlicí
Mojmír Maličký lékař Ústí nad orlicí
Josef Javurek Vedoucí dopravy Ústí nad Orlicí
Pavel Kosmák kněz, pedagog Ostrava
Miriam Pavlíková OSVČ Ústí nad Orlicí
Anna Kubištová důchodce Praha
Filip Hanuš Härtel Učitel Praha
Magdalena Plíšková Mateřská dovolená Praha
František Jirsa důchodce Sedlice
Ludmila Gorunová Zdravotní laborant Ústí nad Orlicí
Petr Gorun Lékař Ústí nad Orlicí
Barbara Halířová odborný sociální pracovník Tuchoraz
Lenka Fleischmannová Osvč Cheb
Petra Ulrychová studentka Starý Jičín (okres Nový Jičín)
Kateřina Skalická Rodičovská dovolená Dolní Dobrouč
Lucie El Gabbaniová asistent pedagoga Slunečná
Jan Kadlec Programátor Nezdice 100
Ludmila Kadlecová Učitelka Nezdice 100
Josef Loukota Technik Plzeň
Kateřina Szczepaniková Dramaturgyně, pedagogická pracovnice Brno
Vladimír Meissner Učitel Praha