ČEŠI POMÁHAJÍ – Nebuďme lhostejní k utrpení druhých!

My, občané České republiky, jsme znepokojeni současným společenským vývojem a hluboce se stydíme za lhostejný přístup naší země k pomoci lidem prchajícím z velmi kruté války.

V minulém století přitom naše společnost mnohokrát prokázala schopnost soucitu a pomáhala lidem v krajní nouzi. Ve 20. letech jsme podali pomocnou ruku lidem, kteří prchali před ruskými bolševiky, ve 30. letech uprchlíkům z nacistického Německa, koncem 40. let Řekům a v 90. letech utečencům před hrůzami balkánských válek, mezi nimiž byly i tisíce bosenských muslimů. Kdybychom nepomohli, mnoho z těchto lidí by zemřelo. Dříve jsme považovali za normální pomáhat, nyní máme v zahraničí pověst prospěchářů a egoistů. Velká část naší společnosti bohužel podléhá iracionálnímu strachu, který navíc šíří řada politiků a médií.

Je zde ale také mnoho těch, kteří se staví za práva lidí na útěku. Jejich jménem vyzýváme vrcholné politické představitele naší země: Jednejte jako státníci, kteří nemají zapotřebí být populisty a není jim lhostejný osud trpících lidí.  Vydejte se cestou odvahy a lidskosti a budete mít naši plnou podporu.

„Nikdo nedělá větší chybu než ten, kdo nedělá nic v domnění, že to málo, co udělat může, nemá smysl.“ – Edmund Burke

Velkým tématem je nyní dodržení či nedodržení evropských kvót. Česká vláda však neplní ani závazky, které si stanovila sama. Dne 8. července 2015 padlo rozhodnutí přijmout 1500 migrantů, zatím jsme jich ale přijali jen pár desítek. Vyzýváme proto vládu České republiky, aby tento slib naplnila a aby v rámci tohoto vlastního závazku přijala především syrské matky s dětmi, neboť to je nezranitelnější skupina, která dnes strádá v přeplněných utečeneckých táborech. Vžít se do pocitů těchto matek je snadné, neboť mateřská láska nezná hranic států ani rozlišnost kultury či rasy. Každá matka se bojí o své dítě a jejich situace je opravdu zoufalá.

Hlásíme se k té části společnosti, která strádajícím lidem na útěku z války a krutého diktátorského režimu aktivně pomáhá nebo se alespoň veřejně staví proti projevům xenofobie a rasismu. Jsme přesvědčeni, že naše země je schopna pomoci a že společnými silami jí můžeme vrátit její dobré jméno.

Děkujeme.

PS 16. 9. 2018: Výzva vznikla v době vlády Bohuslava Sobotky. Politické okolnosti se průběžně mění, hlavní smysl výzvy však zůstává: pomozme dětem z uprchlických táborů! Debatě o počtech a podmínkách jsme otevřeni.

Zde vyplňte

* povinné údaje
Forma pomoci/závazku*

Odesláním souhlasím se zpracováním svých osobních údajů správcem Ondřejem Vrtiškou pro účely zveřejnění podporovatelů výzvy Češi pomáhaji a zasílání sdělení, včetně profilování.
Souhlas uděluji na dobu 10 let ode dne odeslání osobních údajů. Kategoriemi předaných osobních údajů jsou zejména jméno a příjmení, telefonické a emailové spojení, identifikace účtů na sociálních sítích.
Beru na vědomí, že:
• správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, protože není orgánem veřejné moci či veřejným subjektem, hlavní činnosti nespočívají v operacích zpracování, které by vyžadovaly rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování osob, ani v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů;
• zákonným důvodem zpracování poskytnutých osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR);
• správce zpracovává osobní údaje vlastními prostředky, přičemž k jejich ochraně používá mechanické, elektronické a organizační prostředky zabezpečení, v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem, nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ani k profilování;
• doba, po kterou budou osobní údaje správcem uloženy, je určena uděleným souhlasem;
• správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Beru na vědomí, že nemám povinnost osobní údaje poskytnout; za podmínek stanovených Nařízením 2016/679 (GDPR) mám právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, stížnost u dozorového úřadu a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů.
Souhlasím, že správce může osobní data předat ke zpracování zpracovatelům, s nimiž má smluvně zajištěno dodržení všech práv subjektu osobních údajů. V souladu s platnými předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR), správce zveřejní informace o podmínkách předávání údajů ke zpracování.
Potvrzuji, že jsem starší osmnácti (18) let a v případě, že čeština není mým rodným jazykem, potvrzuji, že celému textu a uděleným souhlasům rozumím.


Poznámka

Pokud se rozhodnete pod tento text symbolicky podepsat, doplňte prosím ke svému jménu, městu a profesi také to, jakým způsobem se na pomoci podílíte nebo chcete podílet. I zdánlivě malá, avšak reálná pomoc, má velký význam pro obě strany – obdarovaného i dárce. Tipy může poskytnout tento stručný dokument Jak mohu aktuálně pomoci. Jména signatářů aktualizujeme průběžně. Finanční a materiální pomocí se rozumí příspěvky darované prostřednictvím humanitárních organizací (viz např. dokument Jak mohu aktuálně pomoci).

Autorem petice jsou lidé sdružení v FB skupině „Syrské děti do Česka„, která vznikla na začátku dubna 2017 v reakci na šokující záběry obětí chemického útoku v syrském Idlíbu. I v případě, že svůj podpis teprve zvažujete, budeme rádi, pokud se do ní připojíte nebo nás kontaktujete na e-mailu info@cesipomahaji.cz. Budeme moc vděčni, pokud budete šířit adresu www.cesipomahaji.cz. Stejně tak pokud budete sdílet příběhy české pomoci migrantům, můžete připojit univerzální hashtag #cesipomahaji

Členové petičního výboru
Jana Doubravová, Eva Hocká, Kateřina Honzíková, Tomáš Kozel, Jaroslav Miko, Vendula Pánková, Jana Plavec, Magdalena Pospíchalová, Peter Pöthe, Samira Sibai, Barbora Stoklasová, Miroslav Tancoš, Martin Uhlíř, Alena Václavíková, Ondřej Vrtiška, Pavel Žur

Kontakt pro novináře
Eva Hocká, tel.: 602 173 575

ŘEKLI JSTE

 • Buďme lidmi.

 • Děkuji, že ukazujete cestu k lidem.

 • Díky za tuto iniciativu, je mi smutno z toho, jak moc jsou lidé zmanipulovaní a vyděšení, přitom např. při povodních projevili obrovskou solidaritu a ochotu pomáhat!

 • Jsem rád, že mohu podpořit tuto výzvu a postavit se na stranu lidské solidarity s trpícími.

 • Každý člověk v nouzi potřebuje pomoci.

 • Morální hodnota člověka, tkví ve schopnosti nezapomenout, že jest člověkem.

 • Nechci se za sebe stydět.

 • Děkuji, že tohle děláte. Když se většina zblázní, je hezké vidět, že jsou ještě dobří lidé, kteří chápou, kam nás sobeckost zavádí.

 • Díky. Člověk, který se těmto lidem díval z očí do očí, už nikdy nebude vnímat svět stejně jako před uprchlickou krizí 2015.

 • Jsem opravdu ráda, že mezi všemi těmi lidmi, kteří mluví o uprchlících jako o kusech masa a neuvědomují si, že se jedná o lidské bytosti, jsou i tací, jako Vy, kteří chápou, že lidskost a chuť pomoci jsou ty nejdůležitější vlastnosti.

Již pomáhají

Podpora osvěty a otevřené společnosti.
Aktivní vystupování proti projevům rasismu a xenofobie.

Finanční a materiální pomoc.
Počítá se jakýkoli příspěvek.

Osobní dobrovolnická pomoc.
Existujícím humanitárním organizacím nebo přímo uprchlíkům.

0
Počet pomáhajících

ŘEKLI JSTE

 • Buďme lidmi.

 • Děkuji, že ukazujete cestu k lidem.

 • Díky za tuto iniciativu, je mi smutno z toho, jak moc jsou lidé zmanipulovaní a vyděšení, přitom např. při povodních projevili obrovskou solidaritu a ochotu pomáhat!

 • Jsem rád, že mohu podpořit tuto výzvu a postavit se na stranu lidské solidarity s trpícími.

 • Každý člověk v nouzi potřebuje pomoci.

 • Morální hodnota člověka, tkví ve schopnosti nezapomenout, že jest člověkem.

 • Nechci se za sebe stydět.

 • Děkuji, že tohle děláte. Když se většina zblázní, je hezké vidět, že jsou ještě dobří lidé, kteří chápou, kam nás sobeckost zavádí.

 • Díky. Člověk, který se těmto lidem díval z očí do očí, už nikdy nebude vnímat svět stejně jako před uprchlickou krizí 2015.

 • Jsem opravdu ráda, že mezi všemi těmi lidmi, kteří mluví o uprchlících jako o kusech masa a neuvědomují si, že se jedná o lidské bytosti, jsou i tací, jako Vy, kteří chápou, že lidskost a chuť pomoci jsou ty nejdůležitější vlastnosti.

Jméno a příjmení Povolání Město Forma pomoci
Dana Netopilová zdravotni laborantka Praha
Helga Klinarová důchodkyně Šluknov
Karin Poloková Lékařka Salisbury
Michal Vančura IT specialista Dolní Břežany
Jiří  Plos OSVČ Želízy
Bára Ratajová tlumočnice Písek
Marie Pětová VŠ učitel Praha
Regina Lanová OSVČ Moravská Nová Ves
Drahomíra Prokopová administrativní pracovník Praha
Dominika Gorecká Digital designer Karviná
Helena Balounová úředník Praha
Lenka Dvořáková kadeřnice Praha
Martina Matějková kuchař Havlíčkův Brod
Jitka Košťálová produkční KD Kralupy nad Vltavou
Františka Gallová RD Praha 5
Michala Kartuskova poradce Halenkovice
Bronislava Barošová Office manager Praha 5 – Smíchov
Tereza Šolcová student Rýmařov
Lukáš Juda Manager Kuncice pod Ondrejnikem
Irena Stlukova Sociální pracovnice Praha
Barbora Brunátová Inženýrský geolog Kladno
Marcela Leitnerová Store Associate Wien
Monika Řeháková stavení technik Trutnov
Pavla Sukupová student Praha
Iveta Hornofová redaktor Praha
Petra Píchalová asistentka Prostějov
Yvetta Králová zdravotnictví Karlovy Vary
Kristýna Uveričová sociální pracovnice Hostinné
Martin Vlášek Invalidní důchodce Dvůr Králové nad Labem
Jana Baginová student Brno
Kristýna Sadílková Operations manager Praha
Anna Gudrun Vavrečková OSVČ Pardubice
Monika Majvaldová kouč Praha
Věra Mlynářová asistentka Loděnice u Berouna
Dana Večeřová student Zlín
Ivana Juříková učitelka Nový Jičín
Anna Kočíková fyzioterapeut Praha 6
Tereza Janovská redaktor Praha
Barbora Zelenková medik Praha
Helena Růžičková účetní Český Krumlov
Lucie Gabrielová marketing Praha
Patrik Procházka kuchař Praha
Kristýna Pimková výzkumný pracovník Police nad Metují
Kateřina Nováková student Brno
Ivo Lužný informatik Prostějov
Veronika Kroupová kavárnice Litvínov
Robert Rucker řidič Praha
Alena Faltová reklamační technik Praha 4
Magda Řiháková Učitelka Uherské Hradiště
Iva Kočíková keramička Velešín
Michal Trlica Řidič MKD Loštice
Lenka Honnerová důchodce Libníč 101 Rudolfov
Kateřina Dostálová Administrativa Praha
Petr Bradshaw student Praha
Zbyněk Klus manažer Praha
Karel Řepa pedagog České Budějovice
Veronika Kurincová sociální pracovník Sokolov
Michaela Kešnerová lékárnice Počátky
Eva Decroix advokatka, mediatorka Jihlava, Prahs
Marta Kubiesová OSVČ Hodkov
Květoslava Křivová manager Vsetin
Hana Jiránková důchodkyně Rudná u Prahy
Alžběta Čechráková matka, aktivistka, pracovnice NNO Přistoupim
Jan Kuchař OSVČ Praha 7
Vojtěch Kasina referent evropských dotací Brno
Zdeněk Kindl grafik liberec
Lukáš Tofan manažer prodeje Praha
Tereza Hrdinova socialni pracovnik Brno
Barbora Nasseri zubní sestra Luton
Michaela Richtarčíková úřednice Brno
Martin Šmída IT tester Praha
Jakub Hála farář jilemnice
Iveta Chalabalová OZZ Brno
Jakub Múčka student Strážnice
Kateřina Markéta Matoušková v domácnosti Křižanov
Helena Šebestová manažer marketingu Holubice – Kozinec
Andrea Pavlas Marketing Soběšovice
Eva Strnadová Project coordinator Brno
Gustav Kavale Student Praha
Lenka Platichová důchodkyně pošta Třebívlice
Eliška Hutková student Praha
Pavlina Janeckova živnostník Usti nad Labem
Petr Hugo Hares Student Černošice
Brigita Ptáčková korektorka Lipinka
Petra Němečková Státní správa Ostrava
Ondřej Bartoň údržba zámeckého parku Valeč u Karlových Varů
Marie Rihova manager Praha
Lucie Petráňová úřednice Příbram
Jana Vesela Obchodní zastůce Praha 4
Marek Matoušek stomatolog Vimperk
Dagmar Svobodová klinická psycholožka Jeseník
Šárka Urbanová zamestnanec v řetězci Tesco Rozsochatec
Miroslav Janovský důchodce Znojmo
Jitka Dítětová Úřednice Nebužely
 Helena Dohnalová v důchodu i v práci České Budějovice
Markéta Florianova Rokytnice nad Jizerou
Nikola Krůtská Zahradnī architekt Jeseník
Kateřina Růžičková Účetní České Budějovice
Antonin Samal student, programator Citov
Ondřej Fér šéfredaktor týdeníku Marketing&Media Praha
David Krhut IT Ostrava
Veronika Ševčíková interierova designerka Vyskov
Hana Kuboušková Obchodní analytik České Budějovice
Jakub Koudela herec Obecnice
Matyáš Procházka Herec Rakovník
Klára Kalibová Student Praha
Hana Efimova Kadlečíková OSVČ Roudnice nad Labem
Nicol Daňková Information security analyst Vodochody
Pavlína Stuchlíková Učitelka,podnikatelka Hradec Králové
Petra Oušková Bioanalytik Holubov
Viktor-Bruno Polevoj Student Praha
klara tejmarova pedagog praha 6
Veronika Lapková Praha
Lýdie Šafářová Student Kladno
Mirka Kimlová zubní lékařka Litvínov
Daniel Novák Profesionální fotbalista Turnov
Martin Chvojka Manager České Budějovice
Jitka Schieff duchodce Prague
Terezie Lukšíkova Pedagog Odry
Zuzana Němečková důchodce Praha 9
Leona Hájková Student Písek
Marta Ucetni Vitcice
Jiřina Randáková důchodce Rychnov nad Kněžnou
Jana Vrbová OSVČ Český Krumlov
Lucie Brzáková Projektová manažerka Dobrá Voda u Českých Budějovic
Eliska Klimentova Doktorandka chemie Raleigh, NC
Tomáš Vítek Programátor Hradec Králové
Petr Kulíšek projektový manažer ve vzdělávání Kostelecké Horky
Simona Hartmann v domácnosti Brandýs nad Labem
Jiří Pašek Student ČVUT FIT Dnešice
Marie Čermáková Restaurátor Praha
Martina Pustková Student Frýdek – Místek
Hana Vaňková personalista Opava
Jitka Marečková učitelka Hradec Králové
Klára Hutková lektorka Praha
Klara Buchtova Pedagozka Frankfurt
Irena Hruba Duchodkyne Prahs
Jana Bandová Dělník Hanušovice
Lenka Hyršlová Zubni lekar Pardubice
Jan Kováč Student Dolní Studénky
Lucie Koukalová Zdravotní sestra Brno
Filip Maňhal Zvukař Praha
Alena rychla Fotografka Zlin
Martin Přidal IT headhunter Lutín
Markéra Švejdová Sociální pracovnice Praha
Sandra Špannerová Praha
Josef Španner Key account manager Prague
Barbora Doležalová studentka Kralovice
Timon Láska student Brno
Jan Janda ekonom Praha
Andrea Laskova Supervizorka, ucitelka Brno
Zuzana Haberlová Zastupitelka MČ Praha 9 Praha 9
Michal Kern Herec Praha
Iva Šimandlová módní návrhářka Krchleby
Michael Vlček Manager Praha
Jakub Sykora Administrativni pracovník Brno
Sendy Tahová student Ostrava
Jana Janderková pedolog Brno
Eva Fedorková specialistka podpory prodeje Ostrava
Veronika Vendlová OSVČ Knezmost
Romana Klímová Ředitelka inzertniho oddělení Praha
Prokop Hampl Stavbyvedoucí Ostrava
Marketa Bartosova ucitelka Praha
Barbora Žemličková Osobní asistentka Holubice
Petra Musilova Student Praha
Kateřina Vachková na mateřské dovolené Merklín
IvaVaňková Vojak z povolani Praha
Karolína Solanská Software engineer Příbram
Eliska Antosova Student Praha
Radmila Novozámská Zubní lékař Praha
Hana Žampachová psycholog Praha
Petr Müller Projektant České Budějovice
Dana Ucitelka Praha
Tomáš Hamr Podnikatel Praha
Sindy Müllerová Vědec České Budějovice
Mirka Straková Mateřská dovolená Brno
Lenka Rindová OSVČ – umělec Dašice
Milada Radosova Lékař Hlinsko
Monika Jamborová Ekonomka Brno
Anna Havlová hasič Liberec
Martina Fleischmanova Zdravotní sestra Bavorov
Vera Machalinkova Duchodce Zlin
Vlastimil Špajs měřící technik Přerov
Dagmar Knöpfelmacherová Učitelka Kralupy n. Vlt
Marie Matejková důchodce Praha
Veronika Šenková asistentka Čáslav
Miroslav Václavek Člověk Šumperk
Václav Svoboda Elektrotechnik Praha
Sona Bicanova Konzultant v oblasti neprimych dani Praha
Ota Pačesová důchodce Praha
František Talíř student Zubčice
Sylva Ficová překladatelka Brno
Vanessa Newman Student Hradec Králové
Radek Hodač Řidič Brno
Zuzana Prouzová Lékařka Praha
Ladislav Nový manažer sociální firmy Plzeň
Alida Horváthová redaktorka Kytlice
Libuse Zatecka Notar Praha
Marcela Husárová učitelka AJ Ivančice
Petr Husár OSVČ Ivančice
Filip Smoljak Sociální pracovník a inovátor Praha
Šárka Gabrielová laborantka Průhonice
Martin Allmer Programátor Strakonice
Roman Fischer Řidič Čachovice
Vojtěch Jouza Hudebník Praha
Michaela Suchardová ekonom Brno
Anna Sommerová hudebník Praha
Roman Thoma Speciální pedagogika Terezín
Hana Fialová Produkční Plzeň
Daniel Kupšovský slovesný dramaturg Praha
Helena Havelková Doušová Manažer klinických studií Praha
Eliška Kasinová Pedagog Praha
David Lukáš Učitel Vysoké Mýto
Natalija Neudačina Studentka Praha
Jitka Yousifová zem. inženýr Praha 5
Jakub Kazda Lekar Trebic
Ludmila Kullova Metadata architect Praha
Lydie Franka Bartošová knihovnice Praha
Mojmír Vlček masér Dubňany
Eva Hrazdirová důchodce Zlín
Adéla Gálová překladatelka Prague
Marie Beránková Lékař Havlíčkův Brod
Jenny Nowak Spisovatelka Praha
Jana Janíková Pečovatelka Dusseldorf, Uherský Brod
Jakub Hašek technik Plzeň
Michal Limberk OSVČ Libčice – Nový Knín
Petra Truhlářová Vlakvedoucí Moravská Nová Ves
Anežka Klírová Student Kounov
Tomas Schilla Hudebnik Praha
Magdaléna Šulcová novinář Praha 2
Erika Šimková rodičovská dovolená Polička
Štěpánka Dekastellová Učitelka Most
Zuzana Pejzl Světlíková Pravnik Praha
Pavel Mládek Záchranář Soběslav
Kryštof Kubinec Student Dolní Němčí
Daniela Göttelová lektorka kursů pro děti a seniory černošice
Markéta Hejná spisovatelka Praha
Eva Karnikova Duchod Ostrava
Klára Glancová účetní Liberec 30
Lucie Durcova Vedoucí PR oddělení Praha
Hana Malatkova Ucitelka na gymnaziu Pribram
Lubosch Held Hrdina Divadelnik Zürich
Julius Holub Podnikatel Madrid
Petra Bártíková Obchodní manažerka Praha
Petra Gonnot Business analytik Praha
Vendula Kochanová Creative and Account manager Brno
Petra Svobodová Pedagog Praha
Filip Brenner Konstruktér Praha
Ivo Železný redaktor, nakladatel, překladatel, tlumočník, důchodce Praha 8- Troja
Olga Růžičková architekt Karlovy Vary
Rastislav Kozoň hudobník Újezd u Brna
Hana Miklušáková Učitelka Cheb
František Zeman Důchodce Karlovy Vary
Robert Daubner Ekonom Praha
Iva Hamplova Ucitelka MS Ceske Budejovice
Marek Durda Marketingový manažer Praha
Hana Čermáková Psycholožka Brno/Berlín
Lucie Dally Obchodní zástupce Praha
Miroslav Králik Vinař – kavárník Mikulov
Zuzana Pasecka Praha 9
Eva Malá Koncipient Brno
Helena Grundmanová Důchodce Choceň
Alice Galikova Urednice Cheb
Štefan Baláž podnikatel Praha
Daniel Zelko SAP HR administrator Praha
Petr Pešek svobodné Praha
Jiří Kotek osvč Karlovy Vary
Petr Bortlik It specialista Brno
Ivanka Čapounová důchodce Praha
Ivana Kollarikova Osetrovatelka Plana
Zuzana Šišková Provozni Prusinovice
Tomáš Kadlec Právník Mladá Boleslav
Nikol Misaki Vavrlová Student Opava
Hana Podvalova  Ortmanova Tlustice
Eva Hlavkova Automotive Mladá Boleslav
Stanislav Šoustek zámečník Polešovice
Lydie Nevřelová OSVČ Štěpánkovice
Vlasta Beranová Hudebník Český Brod
Rachel Mikos Žena Praha
Markéta Bidlová – Hrbková soc. pracovnice, překladatelka Praha
Josef Schober Všeobecná Zdravotní sestra Karlovy Vary
Zuzana Soběslavská editorka databáze Praha
Jan Hošek Vedoucí oddělení marketingu Moravany
Veronika Nováková Mateřská dovolená Chomutov
Tomáš Kout Student Nový Bor
Miroslav Vaňáček Konstruktér Plzeň
Petr Lysek Projektant Prostějov
Jan Adamec Dispecer Roznov pod Radhostem
Robert Rucker Ridic Praha
Vojtěch Pšenák Programátor Plzeň
František Volejník Řidič Ledce u M.B
Jana Tobolová pedagog Praha
Renáta Malíková Brno
Jiří Sachr OSVČ Frýdek-Místek
Matěj Pur Student Liberec
Jitka Šedová učitelka Plzeň 2-Slovany
Jiří Křeček Manažer Nymburk
Martin Vinkler dělník Plumlov
Soňa Miňovská Manager Praha 3
Ludmila Černá Tlumočnice Praha
Jaroslava Srbová důchodkyně Praha
Věra Kodetová Brno
Roman Datel technik Praha
Renáta Bohuslavová Překladatelka Praha/Ostrava
Tereza Dohnalová Projektová manažerka Praha
Eva Machtová OSVČ Kamenice
Andrea Kučerová Student Chrudim
Barbora Pokorná Zdravotnický záchranář České Budějovice
Veronika Mavrogiannopoulou Lapšanská Rodičovská Brno
Hana Koubková sociální pracovnice Liberec
Jiří Lexa Student Opava
Vojtěch Vaner technik Liberec
Denisa Reino Nezaměstnaná Praha
David Hruda Elektrotechnik, soudní znalec České Budějovice
Kristýna Zelková učitelka AJ Praha
Šárka Staňková Vedoucí hotelové recepce Brno
Klára Hušková Student Liberec
Klára Matulová Archeoložka Brno
Kateřina Faryadová Projektová manažerka Zvole
Hana Zelenková student Praha 5
Aleš Javora Technik Odry
David Zápal redaktor Praha
Kristina Antonínová produkční Praha
Vladimír Doležal důchodce Opatovice nad Labem
Martin Jerman Podnikatel Praha
Sylva Martinásková VŠ pedagog Olomouc
Gabriela Brachová administrativní pracovnice Strmilov
Filip Rajmont herec Praha
Jan Režek novinář Praha
Jana Kalousková ředitelka knihovny Letohrad
Eva Vandrovcova Duchodce Praha
Michaela Havlová Mateřská dovolená Liberec
Lucie Vadkerti PPC marketing Brno
Miroslav Kesner Nový Bor
Markéta Bínová Zdravotní sestra Koberovy
Elizabet Kovačeva překladatelka Praha
Jiří Jaroš grafik Praha
Lenka Hegrová Materska dovolena Bystré
Vlastimil Miloš nezaměstnaný Praha
Jiří Bartoš Učitel Koněprusy
Ondřej Volejník herec Praha
František Chlouba úředník Rychnov u Jablonce nad Nisou
Jan Rejžek novinář Praha
Ivan Remiaš Textař, copywriter Praha
Jana Truksová ak.mal. Praha
Šárka Rambousková Středoškolská učitelka Broumov
Maud Kotasová výtvarnice Brno
Bohumila Kunzova duchodce Ostrava
Alice Urbancová Sociální pracovnice Poděbrady
Adam Záruba Předseda nezisk. organizace a zastupitel města Hradec Králové Hradec Králové
Jakub Svojanovský IT technik Bystré
Dana Zindrosova OSVČ Praha 9
Monika Reizerova Personalista Praha
Zdenka Prouzová Administrátor  sociálni sítě Trutnov
Aneta Petani Na mateřské Jesenice
Veronika Trégnerová Učitelka Praha
Barbora Skálová vědecká atašé Beroun
Eliška Krčálová daňový poradce Liberec
Isabela Rindová speciální pedagog Dašice
Libuse Podrazka Sen. NAM Kraluv Dvur u Berouna
Jan Bezpalec IT Mníšek pod Brdy
Roman Zahradníček Student Brno
Jaromír Patočka Student  FP TUL Jablonec nad Jizerou
Petra Šobáňová akademička Olomouc
Libuše Hellerová Kustodka Dobříš
Ing. Lenka Prokšová Zuská t. č. rodičovská dovoloná Praha
Vojtěch Zajíček student Velké Albrechtice
Kristýna Talafantová Rodičovská dovolená Praha
Jarmila Andertova Důchodce Praha
Marta Procházková Účetní Ronov nad Doubravou
Magda Koutská PR manažerka Brnk
Klodnerova Zuzana matka Semily
Tereza Hradilová Servírka Kroměříž
Liběna Hlinková OSVČ Litvínov
Michaela Elkobtan Account executive Želechovice nad Drevnici
Emil Vorač ředitel Nové Sedlo
Magda Říhová Učitelka ZŠ Hluk
Marta Anna Ledgard Manazerka Sedlec Prcice
Pat Vlachová překladatelka Praha
Jan Cverčko Ridic Liberec
Jakub Zahradníček Praha
Tomáš Krcha vývojář San Francisco
Tomáš  Smetana TLSLS Rvenice
Eva Rákosníková HR manager Praha
Regina Rosslerova Osvc Praha
Dorota Kubincová Studentka Praha
Hana Hofrichtrová Pedagog Praha
Tomáš Bílek Učitel Příbram
Josef Pazderka Novinář Praha
Eva Hruštincová průvodce vzděláváním Neustupov,Vrchy
Ivana Látalová učitelka Sokolov
JUDr.Jana Lindova, PhD. Právník, vysokoškolsky pedagog Plzeň
Dana Průchová mateřská dovolená Praha
Karola Haasová Lékař Usti nad Labem
Romana Králová Knihovnice Praha
Romana Svobodová laborantka Krásensko
Jeroným Janíček publicista Praha
Anna Lastovecka Student Brno
Petra Balajková Vedoucí pečovatelské služby Nový Bor
Daria Bartlová chemička Praha
Anna Lukšová Student Ostrava
Patricia Wagnerová Účetní Havířov
Jiří Gogela výtvarník Praha
Janina Hrebickova Diplomatka Praha
Naďa Kovářová Herečka Brno
Ondrej Tomek Investor Hradec Kralove
Radúz Mácha Herec Praha
Štěpánka Poulová pečující Měřín
Terezie Täubelová MaDo Praha
Jan Krčmář Obchod Česká Lípa
Ivan Vacke Grafik, divadelník Uherské Hradiště
Theodora Netekova Prodavačka Havířov
Petr Starý Fotograf Ústí nad Labem
Jarka Stepankova Důchodce Pysely
Štěpánka Hubáčková účetní Lukov 493
Kubernátová Lada recepční Praha
Ivana Rocca Kovářová Učitelka MŠ Brno
Sunethra Gouri Boyinova Product Manager Praha
Kateřina Bímová OSVČ Hvozdec
Viktor Stoilov nakladatel Praha
Petr Krampl System Team Leader Dobříš
Ladislav Wagner Ak. malíř Blatná
Jan Somerauer Grafik Liberec
Adam Pakosta zvukař Praha
Jana Mazálková PhDr klinická psycholožka v důchodu Brno
 Martin Lescinsky konzultant Zbysov
Ivanka Mašíčková Jablonec nad Nisou
Sára Brandová Student Praha
Jan Vavera Student Ostrava
Josef Pelikán programátor Brno
Petr Barančík Ústí nad Labem
Ladislav Jelen Obchodnik Svaty Jur
Jindřich Brejcha vědecký pracovník Praha
Olga Havlíčková důchodce Radějov
Eva Sanetrníková Sociální pracovnice Liberec
Daniel červeňák Operator cnc stroju Opava
Josef Bilek Duchodce Cernovice
Kristýna Drábková Student Brno
Hana Jakesova Důchodkyně -slechtitelka HLADKÉ ŽIVOTICE
Jana Bakalarova OSVC Praha
Magdalena Kudlackovs Koordinatorka vzdelavani Novy Bor
Věra Schöblová lékařka Brno
Šimon Reich chirurg Praha
Irena Kreiselova Zubař Jablonec nad Nisou
Jan Sviták Starosta obce Prysk
Kamila Zaplatova Učitelka Riga
Petr Hanka OSVČ Kryštofovo Údolí
Petr Jeništa Svobodné Liberec
Jana Koutnikova Zdravotni sestra Cerhenice, 281 02
Jindřich Franta geodet Most
Štěpán Mandík velkoobchod gastro Praha 6 Břevnov
Nicole Wagnerová Designerka Praha
Zdeňka Steklá Ošetřovatelka koní a exotických zvířat Chlumec nad Cidlinou
Libuše Hašková Pedagog Pedagog
Thuy Doanova Student Plzen
Tereza Doulová OSVČ Velké Popovice
Jolana Cermanová lékař Hradec Králové
Ondřej Rada malíř Praha 10
Renáta Radová učitelka Praha 10
Ľudmila Langrová psycholog Žamberk
Veronika Rausová Učitelka Praha
Marie Brázdilová v domácnosti Poděbrady
Ondřej Černý invalida Praha
Michaela Myšáková OSVČ Olomouc
Jan Hodic Programátor Chemnitz
Iveta Hornofová Redaktor Praha
Dagmar Přidalová učitelka Slatinky
Jakub janouš Student Dobřichovice
Kateřina Brandejsová knihovnice Králíky
Jana Chiah pedagog Most
Jiří Hodeček biolog Havířov
Josef Novák důchodce Praha 5
Radka Růžičková Vedoucí prodejny Oskava
Josef Strejc Důchodce Praha 10 – Záběhlice
Jan Kolomazník Praha
Jiří Albrecht Vychovatel Kutná Hora
Zuzana Bocková Sociálnî pracovnice Roppice
Helena Klimešová Administrativa Praha
Jan Voves VŠ učitel Praha
Hana Matoušková učitelka Karlovy Vary
Jiří Králík Student Mutěnice
Jana Lekešová Osobní pečetovatelka Kladno
Ruth Šormová speciální pedagog Praha
Tereza Štěpková paměťová instituce Praha
Zora Kasiková učitelka Mníšek pod Brdy
Blanka Varma Konzultant NAVSARI
David Horák Student Nový Bor
Ivana Lelovičová V důchodu Praha
Marie Malá Překladatelka Brno
Hedvika Bačíková Rodičovská dovolená Zlín
Radovan Hasala Konzultant Ostrava
Pavlína Táborská osvč Šestajovice
Zuzana Simanovska Duchodkynr Praha
Vojtěch Turek Živnostník v oboru televize a filmu Praha 5
Lukáš Nykl svářeč Ostrava 1
Alexandr Kříž Obchodní zástupce Karlovy Vary
Václav Fűrbach hudebník Zadní Třebaň
Jan Samčík Student Most
Michala Mydlářová OSVČ Mnichovo Hradiště
Barbora Freyová OSVČ Libčice nad Vltavou
Filip Kacerovský Student Plzeň
Kateřina Jandová Lékař Chotěboř
Eva Landischová důchodce Praha
Mariola Jansová Učitelka v mateřské školce Jesenice
Hana Toufarová Důchodce Karlovy Vary
Marek Mikeska živnostník Zlín
Marie cetlová důchodce Praha6
Miloš Halúzka učitel Brno – Líšeň
Barbora Koberová Právník Hlohovec
Jaroslav Kabelka technik Třebíč
Marta Svobodova Ucitelka Praha
Ilona kulikova Ucitel Brno
Petra Maříková Vlčková archeolog, překladatel Praha
Ladislav Bartoš důchodce Litoměřice
Dana Martinuková Pečovatelka Chodov
Hana Kosíková učitelka Čáslav
Matěj Kůs Student Dobříš
Soňa Davidová Sales Praha 5
Jakub Sušický Student Meclov
Lucie Krystynova OSVČ Chýnov
Daniela Podešvová pokladní Praha
Jarka Vašičkova montaž Brno
Eva Parásková OSVČ Kytlice
Gabriela Kvapilová Nákupčí Dubnice
Ladislav Klindera Strojvedoucí Liberec
Michelle Leisky Redaktorka Praha
Zuzana Heraltová Redaktor Nový Jičín
Marie Všelichová Administrativní pracovník Praha
Renata Francová důchodkyně Olomouc
Tomáš Odvody Stomatolog Karlovy Vary
Karolína Vilímková Teamleader Trutnov
Kateřina Kudláčková OSVČ Praha 1
Tereza Třečková OSVČ Černolice
Míla Matičková Financial Controller Praha
Eva Vaníčková důchodkyně Liberec
Veronika Gregerová Marketing Troubsko
Martin Kalenský Nákupčí Vrchlabí
Tana Turnerova MD Praha
heřman chromý důchodce rakovník
Zdeněk Šmíd OSVČ Slavičín
Milan Pilař učitel Havlíčkův Brod
Jakub Sochorec HR Manažer Praha
Elena Sonenshine Hudebnik Praha
Pavla Žákovská Kouč&Letor Horoušánky
Jana Petřinová učitelka Praha Uhříněves
Eliška Malíková Key Account Manager Karlovy Vary
Olga Pečovatelka Telč
Martin Ďásek redaktor, historik Jihlava
Petr Horak Technik QM-metodik Olomouc
Markéta Leščinská Zdravotní sestra Zbýšov
Michaela Fickerová Studentka Radiměř
Lenka Doutnacova Kosmeticka Jenstejn
Martina Tonkova Zahradnice České Budějovice
Tereza Hrachovcová Asistent Praha
Kamila Krbcová dramaturg a máma Praha
Klára Salamehová Živnostník Praha
Michal Odvody projektant Karlovy Vary
Kristýna Urbanová student Brno
Marie Hejná lékařka Malá Skála
Natália Kudrnová Student Ústí nad Orlicí
Pavla Janečková Zejdová Archivářka na mateřské dovolené Praha 5
Tereza Terberová Praha
Tomáš Maleček student Brno
Iva Nemcova Asistent  pedagoga Ždírec nad Doubravou
Alena Vlčková Redaktorka v dúchodu Neveklob
Veronika H. Podnikatel Praha
Daniela Schmidova Důchodce Praha
Michal Šimurda Konzultant Hlučín
Barbora Fořtová Mateřská dovolená Praha
Andrea Benešová Studentka Vlašim
Zdeněk Soukal Manažer Lázně Bohdaneč
Tereza Nádeníčková student Brno
Jan Imlauf technik Praha
Petra Oczadla Recruiter Brno
Eva Červenková učitelka Unhošť
Zuzana Šestáková sekretářka Brno
Krystof Oczadly Sales manager Brno
Jitka Benešová Studentka Uherské Hradiště
Petr Klement Student / Živnostník Odense
Václav Gregor Nezaměstnaný Ludkovice
Marta Eich překladatelka Berlín
Marie Reslová redaktorka Řevnice
Christian Grym právník Hradec Králové
Simona Pěničková UX Designer Hradec Králové
Veronika Jiroušková Designerka Praha 6
Linda Vavrikova Podnikatelka Libochovce
Jan Strnad OSVČ Praha 4
Leoš Jeřábek strážník MP Nymburk
Jiřina Fibrich Podnikatelka Praha
Adela Drozdova Lekarka Brno
Hana Roztočilová Šéfredaktorka Dobříš
Zdeněk Pospíšil Novinář Kladno
Veronika Pacáková rodičovská dovolená Cínovec
Lucie Syrovátková Pedagog volného času Dolní Poustevna
Ivan Vrána Hudebník Praha
Jindra Bromová učitelka sš Čkyně
Petra Németh Pedagog Praha
Martina Studzinská učitelka ZŠ Praha – východ
Jitka Viziová Asistentka ředitele Jirkov
Veronika Bílková učitelka Uherské Hradiště
Richard Jenčo student Liptál
Pavlína Čermáková Ředitelka Ulpan, s.r.o. Praha 10
Pavla Skalová poradkyně rané péče Horažďovice
Zuzana Arazim Dolejší  Dolejsi Rodičovská Úvaly
Lenka Matoušková Sociální pracovník Tábor
Helena Nerudová učitelka Hradec Králové
Michal Mariášek Interaktivní média Vrané nad Vltavou
Zdeněk Tvrdý Skladník Moravské Budějovice
Lenka Fleischmannová Osvč Cheb
Barbora Vavrichova student Praha
Jitka Jakešová Lékařka Praha 5
Petr Kříž Designer Javorník
Ondřej Mládek OSVČ Chýnov
Jakub-Josef Malhocký Student Praha
Jana Lipárová zdravotní sestra Velká nad Veličkou
Olga Malá důchodce Praha
Tomáš Klouzal Úředník Ostrava
Aleš Poukar podnikatel Ostrava
Jakub Šatánek IT Frýdek-Místek
Kateřina Kadeřábková Překladatelka Chocerady
Michal Šrůta Pojišťovák Říčany
Martina Mašková Švadlenka Brno
Kateřina zábel Pedagog Limuzy
Markéta Coufalová Sociální pracovnice Praha
František Lacko Pracovník v sociálních službách Praha
Klára Palmer textař Praha
Richard Rangl osvč Doksy
Kateřina Chejlavová učitelka ZŠ Plzeň
Gabriela Berková Osvč Praha
JanaLipárová zdravotní sestra Velká nad Veličkou
Vladimír Kubíček Ředitel hotelu Praha
Věra Lažanská invalidní důchodce Česká Lípa
Dominika Křížová Student Troskotovice
Tomáš Švec Projektový manažer Kroměříž
Sebastian Ovesný Student Praha
Hana Švecová Mateřská dovolená Semtěš
Vendula Halkova Ekonomka Brno
Hana Marková Student Praha 5
Sámir Shanaáh Manager Beroun
Martin Rozumek ředitel NNO Praha
Veronika Raubicová učitelka Praha
Eva Ferrarova V duchodu Praha
AdelaNecas Cestování Praha
Pavel Slezák System engineer Pardubice
Jan Krajc Udrzbar Jistebnice
Adéla Necas Na cestách Praha
Marie Krabicová Osvc, důchodkyně Šternberk
Jana Štolfová Účetní Zlín
Richard Škobis PPC specialista Mníšek Pod Brdy
Svatava Nováčková knihkupec v.v. Zlín
Irena Carkovová pedagog Jáchymov
Markéta Kučerová MD Praha 10
Dagmar Anna Adamovičová pedagogický pracovník Hroznětín
Miluše  Bařinová mateřská dovolená Kyjov
Vojtěch Brodský Student Praha
Jaroslav Pokorný obchodní zástupce Česká Lípa
Karolina Turková Mateřská dovolená Praha
Martina Amchová hospodářka gymnázia Praha
Lenka Jiranová Učitelka Hostinné
Jaroslava Čečková Masérka Liberec
jana novotná lékárnice Bustehrad
Matěj Horáček Production engineering support Slavičín
Martina Vanatova Recepcni Tabor
Tereza Konate Kunsthistorik Praha 3
Kateřina Prochazkova Novinářka, Sinopsis Praha
Petra Dvořáková Učitelka dějepisu Brno
Ivana Lukášová OSVČ Olomouc
Hana Sváčková Rodičovská dovolená Brno
Šárka Grundy matka, koordinátorka, lektorka Praha
Jana Bohuňková PR manažerka Děčín
Robert Bařina Student Kyjov
Zdeněk Rux OSVČ Soběslav
Vera Koslerova referentka Cernolice
Iveta Marková Administrativní pracovnice Nepomuk
Karolina Krelinova konzultantka Praha
Miroslav Svoboda Řidič Praha
Richard Zahradníček Supervisor Zrnětín
Anna Dušková PR manažerka Stará Boleslav
Zuzana Bordováčová Student Olomouc
Barbora Šafaříková account manager Česká Třebová
MUDr. Jana Klukavá lékařka Mariánské Lázně
Martina Veisová Podnikatel Praha
Marek Perůtka památkář Prostějov
Lucie Zatloukalová studentka Prostějov
Markéta Hrnčířová Marketing a PR v knižním nakladatelství Praha
Martina Hasalová soudní tajemnice Praha
Lenka Antošová Pracovnice v sociálních službách Kratonohy
Lenka Mrázová Podnikatel Tábor
Zuzana Vranovska kloboucnice Benesov
David Fabian Student OA Byšice
Marcel Suchomel IT Developer Dobřichovice
Lucie Lavická MD Brno
Helena Singerová Osvc Praha 7
Petr Liška OSVČ Praha
Lenka Strmísková Překladatelka Brno
Barbora Dočekalová Reklamní textař Jihlava
Filip Zatloukal Konstruktér Šternberk
Mária Sedláková lektorka školních programů Jihlava
Gabriela Platilova media Praha
Marketa Horáková Živnostník Praha
Šárka Martínková Tlumočnice České Budějovice
Jiří Procházka Dělník Třebíč
Lenka Havelkova Sales – Proposal Specialist Praha
Lenka Syrová Specialista logistiky Mladá Boleslav
Michaela Bažantová Zastupce vedoucí – obchodní oddělení Modřice
Jana Hladová Referentks Osek
Dana Stračárová lékařka Brno
Jan Matouš kurátor Čtyřkoly
Petr Zmek Fotograf Praha
Libor Kasík Kulturní manažer Trutnov
Jiřina Schmarcová důchodce Nový Knín
Jan Pokorný středoškolský učitel Ústí nad Orlicí
Jaroslav Jonáš učitel 1. stupně ZŠ Vyšší Brod 79
Barbora Polášková bankovní úředník Olomouc
Olga Fischerová Grafička Praha
Dana Benčíková nezaměstnaná Brno
Štěpán Ferencz supervisor Modt
Eva Trefna Duchodkyne Hvozdany
Dagmar Krpcová učitelka Brno
Štepán Ferencz supervisor Most
Michal Kabát Programátor Mnichovice
Lenka Tobišková Čáslavková OSVČ Hradec Králové
Zuzana Košková student Liberec
Hana Šiková studentka Praha
Milan Loucký řidič ambulance Praha 1
Kateřina Neradová Prodejce zájezdů Sedlčany
Jolana Vénosová lékařka v inv.důchodu Kladno
Radek Perdok Programátor Praha 8
Petra Melichová OSVČ Kadaň
Veronika Morávková HR specialista Praha
Martin Mateju It developer Brno
Michael Mládek Manažer Brno
Lenka Jeřábková Sociální pracovnice Slavkov u Brna
Radek Pedok Programatod Praha 8
Kateřina Šilhánová Lektorka Praha 6
Eva Hozáková mateřská dovolená Praha 108
Alena Klimtova Právník Loučeň
Milada Svrckova Svobodné Praha
Lukáš Lacina Architekt Praha
Michal Šmíd Správce internetového portálu Praha
Jiří Sales representative Praha
Pavla Vítová Sociální pracovnice Zlín
Tomáš Hart student Litoměřice
Dagmar Baldíková General Accounting Manager Praha 8
Petr Nepustil živnostník Praha
Petr Adamec Podnikatel Letohrad
Karel Piorecký literární historik Praha
Veronika Šílová produkční Praha
Kristýna Taübelová scénografka Rtyně v Podkrkonoší
Stanislava Bryndova v domácnosti Litvínov
Radek Ševčík Student Zlín
Diana Delevova Graficka Praha
Matouš Nermut Student Praha
Kristina Machačíková Hudebník Olomouc
Marek Cihlář technolog Rožnov pod Radhoštěm
Daniel Brátka divadlo Praha
Jana Doláková Office manager Praha
Alice Nejedlá OSVČ Nové Veselí
Josef Vitak podnikatel Stochov
Kristýna Moučková Novinářka Praha
Irena Šramotová Skladnice Praha
Veronika Krejzová studentka Praha
Petr Dvořáček svobodné povolání Olomouc
Josef Viták podnikatel Stochov
Jitka Yousifová zem. inženýr Praha 5
Eva Farajpourova V domacnosti Praha 1
Renata Vordová Lektorka Plzeň
Kryštof Blahota Student Praha
Vendula Knejflová Student Kyselka
Jiří Němčík OSVČ Ostrava
Soňa Prokešová student Brno
Jaroslav Machaň Developer evangelist Praha
David Zlatovsky Učitel Hradec Králové
Jan ČÍŽEK Živnostník Olomouc
Jindřich Kačer Redaktor Brno
Leona Králíková OSVČ Škrdlovice
Kateřina Vožická IT Analytik Praha 2
Lenka Nováková úřednice Dačice
Jan Drtina konstruktér Jihlava
Tomas Kovarik Řemeslnik Uherské Hradiště
Rani Tolimat překladatel, novinář Praha 5
Marta Tomsová referentka Praha
Jan Skoch Student Brno
Alžběta Dudová s& Praha 10
Sabina Susatmoko Ucitelka Praha
Marta Sylvestrová teoretik umění Brno
Vojtěch Kratochvíl Biomedicínský inženýr Stockholm
Kristina Prikrylova Produkcni Praha
Jan Flaška učitel České Budějovice
Viktorie Kučerová Student Unhošť
Ivana Vrajová Lektorka Brno
Miroslava Flamová Videographer Praha
Jana Dolanová Senior promo producer Praha
Zuzana Ječná Asistentka pedagoga Bžany
Lenka Loubalová Peřinová herečka Hradec Králové
Petr Šmotek inv. důchodce Praha 5
Ondřej Šimek Referent Praha
Iva Zimova Dokumentarní fotografka Deux Montagnes
Zuzana Rajnochová Studentka Ostrava
Michaela Gharbi Pruvodkyne Radnice
Martina Frühbauerová Studentka Havlíčkův Brod
Martin Zahálka Ridic Zdravotni dopravni sluzby Usti Nad Orlici
Milan Beneš Stavební inzenyr Polička
Miroslav Velík učitel České Budějovice
Vendula Deutscha MD Mikulov
Vladimir Chochlovsky Ekonom Praha
Martin Pilař vysokoškolský učitel Ostrava
Jana Hanková učiteelka v důchodu Praha
Ivana  Mádrová Duchodce Praha 10
Jana Masařová Důchodce Praha 10
Marek Muller IT Mnichovice
Tomáš Karger herec Praha
Josef Stupka architekt Třebíč
Vladimír Bodiš student Praha
Matouš Horváth Student Nové Město na Moravě
Jana Kitzbergerová Pedagog Ostrov
Eliška Neumannová podnikatel Praha 8
Alexandra Brunnerová Průvodce Praha
Ivana Čepková Praha
Petr Vránek důchodce Dobřichovice
Kristina Kulhánková všeobecná zdravotní sestra Rakovník
Aleš Benda Učitel Praha
Štepan Ferencz Supervisor Most
Josef Uhlík Důchodce Kamenicky Šenov
Jana Pohlová Team manager Brno
Michal Cak Důchodce Rožmitál na Sumavě
Klára Kabátová Senior Consultant Real Estate Mnichovice
Zdeněk Skopal IT Praha
Barbora Chmelíková Úředník – odborný referent Jičín
Magdalena Pospichalova OSVC Čelákovice
Petra Molatová HR Ostraca
Aneta Mikyšková Finanční poradce Bělá pod Bezdězem
Dominik Melichar bibliograf Praha
Karel Jan Jindra OSVČ Mukařov
Marek Pocestný soukromník Vysoká
Daniela Jirankova Sanitarka Praha
Václav Mikulášek Projektant Přerov
Barbora Kohoutová Mateřská dovolená Desná
Zbyněk Fiedler Důchod Ostrava
Daniela Jirankova Praha
Edita Vaníčková Makosová knihovnice Příbram
Petr směřička Student Hodonín
Vojtěch Měřička metodik sociální služeb Praha 4
Lucie Šípková Grafik Praha
Lukáš Pravda Ředitel logistiky Brno
Dominika Kopčiková Student Kutná Hora
Hana Urbanová manažerka Praha
Martina Vydrova Praha
Markéta Jakešová phd studentka Praha
Marcela Knoblochová Kadeřnice/ OSVČ Praha
Tereza Sklenarova HR Praha
Michaela Bartošová Obchodník Podivín
Lucie Chládková PR manažer,  matka Brno
Bohuslava Krpálková Státní Třešť
Petra Albrechtová invalidní důchodce Ratíškovice
Zuzana Petit Reditelka Ostrava
Eva Brychtová Koordinátorna kobrovolnických projektů Praha
Tereza Hanáková administrativní pracovnice Praha
Petra Stejskalova Ucitelka ČERNOŠICE
Miroslav Karel Dúchodce Plzeň
Vilém Kozák Student Hlučín
Barbora Halabrinova Chůva Londyn
Vendula Stejskalová Technička Brno
Klára Kuklová herečka Praha
Tomáš salov tiskový mluvčí Krásná Lípa
Matěj Trojan hudebník/učitel Praha
Tereza Hrubá fotografka Olomouc
Jan Hraba advokát Praha
Lukáš Wűrzler účetní Olomouc
Marta Macková učitelka Velké Meziříčí
Daniela Jakodová Marketing Specialist Praha
Vlastimil Hrůza důchodce Kroměříž
Kristina Rafailov učitelka hudby Brno
Alena Prágerová účetní Luka nad Jihlavou
Natalie-Anna Böhmová Student Domažlice
Jiří Chládek Student Kolín
Jan Zboril Instruktor snowboardingu Vamberk
Michaela Bučková administrativa a finanční řízení Teplá
Milan Fiala Marketing Specialist Praha
Helena Vyplelová publicistka, redaktorka Blansko
Eva Čížková Speciální pedagog Praha
Alena Moravcová hudebnice, učitelka Dobruška
Stanislava Vlčková Laborantka Plzeń
Veronika Kotisova klatovy
Barbora Wernerová student České Budějovice
Petra ALI DOLAKOVA Diplomatka Stare Mesto
Alžběta Škopová Team leader Brni
Jarmila Plavcová administrativa Podbořany
Věra Koukalová Rodičovská Tisem
Iveta Tichá Ekonom Praha
Mladen Grebo Strategic Planner Praha
Marie Lopourová Optik Lovosice
Lenka Kořená Maminka Brno
Tomas Martoch manažer Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Kamila Gembicka realitní makléř a poradce praha
Kristyna Hrdinova Personal Assistant Praha
Ing. Marie Šikolová investiční poradce Praha
Martin Hes student Plzeň 12
Hana Podvalova Ortmanova urednik Horovice
Milan Šurina OSVČ Český Brod
Lucie Kopcová fotograf Brno
Barbora Cermakova volná noha olomouc
Dominik Ivanič Pojišťovací poradce Praha
Jiří Brtník důchodce Babice nad Svitavou
Tomáš Dufek výtvarník Dolní Zálezly
Michaela Blahová Student Bdín
Helena Szwierczynski restaurátorka Praha
Lucie Janáková sociální pedagog Radotin – Praha 5
Kateřina Malchárková Rodičovská dovolená Kobeřice
Regína Kolandová OSVČ Praha
Ivan Jandek pečující Olomouc
Kristýna Vroblová Grafik Frýdlant nad Ostravicí
Ondřej Čech Vědec Brno
Rudolf Flegr důchodce Žacléř
Klára Hunková product manager v CK Brno
Tereza-Marie Hajkova Student Praha
Dana Krátká Fin. poradce Beroun
Martin Tomáš Lektor a fotograf Praha
Julie Menšík Čákiová Informační pracovník Libčice nad Vltavou
Tomáš  Harabiš Ředitel agentury TROJANOVICE
David Máša Fashion Advisor Lysá nad Labem
Monika Kopečná rodicovska praha
Vilém Caha Student Kutná Hora
Marek Schiefner vedoucí pracovník Klášterec nad Ohří
Irena Škola Sociální pracovnice
Tomáš Waloschek lékař Plzeň
Dana Knopová asistentka Kralovice
Kristýna Chvojková tlumočnice a překladatelka Praha
Olga Sekulová administrativa Teplice
Štěpánka  Jouzová Administrativa Praha 3
Pavel Vokrouhlík Veterinární lékař Praha
Jan Merta technik Brno
Julie Bartoňková Vychovatelka Valašské Meziříčí
Eva Fouani Koordinátorka dětského koutku Praha
Lukáš Uchytil grafik, filmař Olomouc
Barbora Havašová Wales manager Horoměřice
Adam Schejbal student Mezinárodních vztahů Brno
Jan Žižka Výtvarník Prague
Ludmila Fialová informatik Čebín
Pavel Herel Grafik Edinburgh
Jana Hauserová Monitor klinických studií Břasy
Ludmila Gočaltovská Technický grafik v reprografický službě Praha
Ivan Štern publicista Praga
Nikola Dörflerová referent Pernink
Lucie Antošíková literární vědkyně Brno
Tomáš Šulc Vývojář Brno
Theresia Bousková knihovnice, studentka Brandýs nad Labem
Jitka Čeřovská důchodce Lázně Bělohrad
Jan Petrů Student Praha
Natálie Sobolová student Havířov
Martina Vavřínová administrativa Josefov
Petra Handlová marketingová specialistka Praha 4 – Braník
Šimon Ornest manažer kapely The Tap Tap Praha
Sofia Katela Studentka Chomutov
Miroslav Svatoš Fundraiser Praha
Tomáš Holub PLC programátor Plzeň
Lenka Kuhar Daňhelová básnířka, překladatelka, výtvarnice Beroun
Klára Škodová Mateřská dovolená Praha
Marie Smutná lektorka, metodička Starý Kolín – Bašta
Věra Navrátilová ve zdravotnictví Praha
Jitka Voglová Pečovatelka, novinářka Uherské Hradiště
Ivana Svobodová Mateřská dovolená Blansko
Jana King Kochánková umělkyně a lektorka Praha
František Nohel programátor Brno
Adriana Skřivánková zdravotni sestra Praha
Petra Fousová úřednice Praha
Eva Kotačková zaměstnanec útulku Šumperk
Blažena Hušková konzultantka Oldřichov v Hájích
Josef Mendrek lékař Karlovy Vary
Zdeněk Ralík Finanční manažer Vřesina
Veronika Flesarova OSVC Uštěk
Dana Suchánková Analyst Praha
Filip Valoušek IT analytik Praha
Sylvie Tomsová hospodářka Praha 10
Ondřej Havlín Podnikatel Brno
Karen Davidsen Reziserka Praha
Dora Raková projektový manažer Brno
Jana Sováková vysokoškolská učitelka Plzeň
Dagmar Winklerová knihovnice Praha
Nikola Schmidt politolog Praha 5
Petr Karas nakladatel Praha
Emil Pawinger Střihač Praha
Veronika Vorlíčková Urbanová OSVČ Dobřichovice
Pavla Paloušová sociální pracovnice Praha
Lucie Kocurová novinářka Praha
Barbora Malkusová Cestovatel Jindřichův Hradec
Olga Pohlová fakturantka Praha
Jitka Stříšková konzervátor Brno
Petr Šťastný Technik Malé Přítočno
Martina Míková učitelka mš Praha 9
Karel Teplý osvč Brno – Bystrc
Ludek Farsky Inzenyr Benesov u Semil
Linda Koptišová Zdravotní sestra Strakonice
Michaela Křížová Osobní bankéř Telnice
Jan Vystrčil právník/úředník Třebíč
Denisa Hrušínská OSVČ Praha
Lukáš Pech Správa webu, tech. support Praha
Jan Morávek Překladatel Praha 10
Milan Tschammerhöhl THP Praha 4
Rene Starhon Student Praha
Daniela Nechutova Manager Praha
Pavel Obrdlík podnikatel Brno
Jitka Sengerová důchodce pošta Slavonice
Jakub Tadeáš Kucharič Human Resources Administrator Praha
Vítězslav Větrovec div. režisér, vedoucí přísp. org. Velká Lhota/Volfířov
Edita Bijlsma HR Specialista Praha
Anežka Smotlachová učitelka hudby Hradec Králové
Víťa Vydra učitel Jinočany
Jan Jedlinský herec Liberec
Ing.Lenka Wagnerová důchodce Petrov nad Desnou
Jan Vrtiš bankovní úředník Praha 5
Klára Marinakova Mateřska dovolena Trhove sviny
Eva Novotná administrativa Praha
Kateřina Rašková Student Plzeň
Robert Hošťálek Advokát Praha 9
Rea Šneberková knihovnice Staré Sedlo u Lokte
Adam Hošek Student Sobotka
Aja Pávková Provozní Praha
Petra Kopecká obch. zástupce divadla Hořice
Martin Svoboda Matematik Pardubice
Lia  Skopalová sociální pracovnice Praha
Martin Samohrd Projektant – důchodce Hradec Králové
Vladimíra Drbohlavová administrativní pracovník Velvary
Lukáš Marvan mluvčí Ústí nad Labem
Denisa Hladovcova učitelka Praha
Alena Smejkalová administrace Příbram
Gabriela Tichá účetní Sokolov
MUDr. Jana Marvanová psychoterapeut Ústí nad Labem
Helena Tyburcová knihovnice Praha
Vinetou Židla důchodce na útěku Vybuchanec
Tomasz Peszyński úředník Praha
Pavel Žďárský učitel Říčany
Kateřina Tejnilová Administrativní pracovních Praha
Tom Burger Designér Kladno
Ivana Kudry Pracovník přímé péče Tursko
Zdeňka Vařeková Vědecký pracovník, archeoložka Plzeň
Marta Harasimowicz projektová manažerka a produkční Praha
Marcela Franková právník Praha
Jana Dušánková Neuropsycholog Praha 4
Barbora vacková Herečka, produkční Praha
Martina Vašková Personalistka Ostrava
Petr Dundek redaktor Žatec
Dominika Grenarová Nezaměstnaná Kutná Hora
Michaela Holišová kouč Rybí
Hana Perinova OSVC Sobesovice
Jaroslava Fikrová úřednice Hradec Králové
Nicole Votavová Sumelidisová pedagog Brno
Benjamín Kunc Student Doubravice
Alena Pfeiferová Pokladní Praha
Milan Vojtek analytik Libčice nad Vltavou
Josef Olt obchodní zástupce Praha
Natálie Frydrýšková student a personalista Praha
Aneta Gregorová osvč Brno
Markéta Hronková právnička, ředitelka lidskoprávní organizace Praha
Josef klodner Programátor cnc stroju České budějovice
Alena Vargová Učitelka Ostrava
Miroslav Marusjak železničář Olomouc
Jan Brůna daňový poradce Praha
Věra Dvořáková Student Brantice
Kateřina Šitinová Sociální pracovnice Hostinné
Tomáš Doruska filmař Praha
Martin Holla programátor Brno
Zdeněk Beneš archeolog Praha
Renáta Černá Osvc Chýně
Jitka Žáková důchodkyně Brno
Jiří Šimek technik Horní Jelení
Eva Zatecka vedecka pracovnice (na materske) Praha 4
Magdalena Hudcová lékařka Štarnov
Jiří Volák státní úředník, principál Praha
Ivana Šindlerová psychoterapeutka Praha
Tanweer Ali Vysokoškolský pedagog Praha
Martin Krupica Právník Praha – Žižkov
Tomáš Plíhal IT Technik Děčín
Jan Rec Student Ostrava
Martina Hodíková socialní pracovnice Praha
Barbora Jirsová Univerzita Karlova Praha
Martin Malý Marketingový manažer + ředitel obchodů Praha
Zuzana Pavlíčková mateřská dovolená České Budějovice
Zdeněk Horner Genealog Praha
kamila pernická osvč havířov
Marek Macurek zivnostnik Hamburg
Lucie Štatská učitelka AJ na gymnáziu Karlovy Vary
tomáš trýb důchodce radnňovice
Barbora Přibylová Vedoucí chráněné kavárny Ústí nad Labem
Robert Prade Ředitel azylového domu Liberec
Stanislava Heroschova Zdravotní sestra Praha
Tereza Vetrovcova OSVC Velká Lhota
Kristýna Šuléřová Marketingová konzultantka Praha
Daniela Hnízdilová Administrativa Praha
Markéta Adamcová OSVČ Praha 3
Dušan Hřebíček herec Brno-střed
Kateřina Slezáková Kramolišová Psycholožka Všenory
Ondřej Pantálek carpenter SUCHDOL NAD ODROU
Jakub Sunkovský zdravotnický záchranář Plzeň
Vojtěch Rejl Výtvarník a muzikant Praha
Pavel Švihovec THP Strakonice
Jan Frajták Ceo Praha
Roland Stelzer Stavbyvedouci Teplice
Jindřich Pinc úředník Praha 2
Stanislava učitelka Brno
Hana Kolářová redaktorka Praha
Petr Sobalík Sociální pracovník Praha
Vojtěch Nozar Manažer restaurace Brno
Jana Michálková Restaurátorka Praha
Irena Schmidová Sumelidu důchodkyně Brno
Zuzana Foitová Lékařka Praha 6
Lucie Váchová administrativní pracovnice Praha
Daniel Novotný Student Nymburk
Andrea Gombarova Ucitelka Horšovský Týn
Jaroslav Nezbeda IT technik Praha 4
Jiří Šitina Technical Product Owner Praha
Radka Kuchyňková sociální asistent Suchdol nad Odrou
Jan Hrouda manažer a editor Praha 10
Jan Dvořák překladatel Žatec
Gabriela Havlůjová Historička Kladno
Kamila Pattermanová pastorační asistent Olomouc
Dominika Hejzlarová sociální pracovník Praha
Marie Pražáková důchodkyně Hradec Kráové
Tereza Tur mateřská dovolená Brno
Anežka Široká sociální pracovnice Úbislavice
Aneta Maléřová dispečerka Zlín
Ivana Kavanová invalidní důchodkyně Praha
Gabriela Klem Střítežská osvč Uherské Hradiště
Tomáš Justa Administrativa / Satelitní navigace Praha
Adéla Plačková psycholog, terapeut Havířov
Alice Kourkzi odborná pracovnice NÚV Praha
Milan Rokos novinář Praha
Jakub Holeček, JUDr. Ph.D. právník/vedoucí bankovního týmu Praha/Černošice
Matouš Lázňovský novinář Praha 6
Sebastián Hreus Projektový specialista Brno
Irini Nianiu Zdravotní sestra Liberec
Sabrina Karavarsami makler Praha
Trbušek Vladimír Operátor Havlíčkův Brod
Olga Machoninová pečovatelka Praha
Hana Burdová OSVČ Studénka 3
Jana Vondráková Student Chotěboř
David Vamvakas Software Development Team Leader Šumperk
Markéta Walterová Grafička Praha 9
Michal Jelo Produkční Kadaň
Marie Balejová daňový poradce Lišov
Marek Toman spisovatel Praha
Barbara Halířová Odborný sociální pracovník Tuchoraz
Tereza Simonová Zena Praha
Ladislav Strojil poradce Praha 10
Tomáš Brabec človek Klatovy
Viktor Tříska IT Specialista Praha
Libuše Malai Důchodce Karlovy Vary
Klara Skorkovska Lékař Brno
Kristýna Soukupová OSVČ Praha
vit klusak filmovy reziser praha 6
Kamila Ström Student Praha 7
Anna Buriánková Pečovatelka Olomouc
Martin Jasminsky novinář prague
Pavel Brantal optimista Praha
Jaroslav Skala osvč Praha 7
Dagmar Malotova Lekar OLOMOUC
Vojtěch Andrš student Kaplice
Filip Dědek Student Most
Lenka Noskova Obchodní zástupce Káraný
Kateřina Pincová asistentka pedagoga Chrášťany Praha-západ
Radka Daňová Vychovatelka Slavičín
Patrik Jurenka Podnikatel Olomouc
Dana Zámečníková Rodicovska dovolena Praha 6
Nikola Šťastná žena Brno
Lenka Prasličáková referentka Mělník
Nikola Nachtigalová Hostitelství Tarifa – Španělsko
Zuzana Kozáková terapeutka Kostelec nad Č.L.
František Lomský podnikatel Praha
Nelly Kárníková soukr.podn. Brzice
Martin Vlcek soukr.zemědělec Brzice
Lukáš Pecina Hasič Zlín
Dasa Bohaciakova vedec Brno
Gabriela Pokorná Ředitelka Olomouc
Hanka Napravnikova Ucitelka Praha 8
Eva Vaculíková Marketing Dobřichovice
Simona Mackova Reditelka Materske skoly Pardubice
Patrik Zuber hitmaker Praha
Eva Dudomai obchodní zástupce Fryšták
Marie Jarošová Studentka Ostrava
Radmila Mullerova Sociální pracovník Liberec
Petr Valík Student Šlapanice
Anna Kohutiková Učitelka Praha
Lucie Peskova Materska dovolena Brandys nad Labem
Jana Richterová Administrativa Žatčany
jana velínská důchodce praha
Pavlina Slavickova Student Praha
Jana Andert Dokumentaristka Praha
Vítek Černý Student Liberec
Petr Sikora elektromontér Petřvald u Karviné
Mgr. Jarmila Flaková Literární redaktorka na volné noze Plzeň
Miroslav Londýn OSVČ Brno
Radek Břenda statni urednik Praha
Nikola Štruplová Sociální pracovník Sulejovice
Kristýna Herejtová Pedagog, performer Praha
Eva Bernaciková v důchodu Havířov
Hana Svobodová pedagožka Praha
Miroslav Brousek IT programátor Praha
Pavlína Losová specialista nákupu Ledčice
Dezider Balog Recepční Pelhřimov
Marie Jurišicová lékárnice Ostrava
Klára Kubíčková novinářka Brno
Anna Marie Vinaricka Koordinatorka vzdelavacich aktivit Praha
Barbora Fryblíková Odborná referentka Šlapanice
Jan Strouhal Obchodní zástupce Praha
Tereza Mátlová Mateřská dovolená, grafik Rajhradice
Ludmila Borová referent Praha
Petra Vykoukalova Grafik Praha 10
Kristýna Šťástková Student Brno
Kateřina Závadová důchodce Praha
Kateřina Jirsová asistent na VŠ Praha 7
Jakub Ježek Úředník Praha
Martina Hanusová sociální pracovník Litomyšl
Nada Ghani PR manažerka Praha 7
Petr Josef Šmiták ekonom Skalka u Doks
michaela červenková administrativní pracovnice míkovice
Václav Walach Vědecký pracovník Praha
Lucie Blahova Administrativa Praha
Daniela Nevolova Pedagogický pracovník Česká lipa
Helena Brůžová Administrativní pracovník Brno
Martina Ešková Project manager Praha
Tomáš Nicolae Kloubek řidič tramvaje Praha 10
Miroslav Dusbaba Head Concierge LONDON
Jakub Houška vědecký pracovník Brno
Kamila Vodňanská projektová manažerka Ústí nad Labem
Lukáš Pospíšil student IT Rakvice
Jan Jakubec Dopravce Praha
Karin Konečná V domácnosti Tišnov
Vendula Humlová Lektorka Kladno
Jana Hillairet rodičovská dovolená Praha 5
Simona Turková Student Brno
Veronika Coufalová studentka, tanečnice a choreografka Londýn
Gabriela Fritschová NGO Praha 9
Klára Procházková HTML kodér Praha
Jana Uhlířová Ekonom Bayerisch Eisenstein
Draha Kráčmarová Učitelka Praha
Miloš Vorlíček podnikatel Kladno
Barbora Šímová Psycholožka Brno
Klára Matoušková všeobecná sestra Praha
ROBERT MELO STRIHAC – FOTOGRAF PRAHA
Barbora Navaříková Goláňová projektová koordinátorka na MD Dobřichovice
Zuzana Hoffmannová pracovník copy centra Příbram
Daniela Sládková Rodičovská dovolená Praha
René Amcha IT Praha 4
Dana Chaloupková lékařka Hodonín
Dominik Pecka Zvukař Praha
Martina Kollinerová Mateřská dovolená Koleč
Jana Smiggels Kavková advokační expertka Praha
David Antoš Projektant Lodín
Jiří Hudec osvč Most
Hana Nichtburgerova redaktorka webu Praha
Dobromila Čiháková Knihkupec, důchodce Březnice
Jakub Cavro Doktorand Kopřivnice
Tereza Zamazalová Cestovní konzultant Plzeň
Pavla Rozumková Právnička Praha
Tomáš Filip IT administrátor Brno
Zuzana Pospisilova Ucitelka Praha
Lucie Harapesova Manager Praha
Zuzana Terry Ucitelka Praha 6
Pavla Doležalová OSVČ Praha
Jan Bárta důchodce Planá nad Lužnicí
Lenka Beranová mateřská dovolená Praha 1
Josef Svoboda učitel Frýdlant nad Ostravicí
Ondřej Machálek historik Holešov
Klára Šimonová IT Praha
veronika šmausová učitelka, OSVČ Praha
Daniela Kurkova Projektová koordinatorka Praha
Michal Holý překladatel Lucemburk
Martina Chlupáčková učitelka Kutná Hora
Filip Hausknecht Družstevník v sociálním podniku Praha
Ivana Květoňová zemědělec Toužim
Martina Adamová Eicher učitelka Bratčice
Lenka Ruzickova advokat Kutna Hora
Jiřina Stanoeva sociální pracovník Brno
Zuzana Jedličková Architekt Bystřec
Jaroslav Houf OSVČ Praha
Aneta Kenclová Student Praha
Libor Dvořák student Chlum u Třeboně
Martin Eisenberger Lékař Brno
Kristýna Urbánková OSVČ Praha
Františka Hanousková Studentka Praha
Barbora Hudcová účetní Praha 8
Zlata Heczková projektový manažer Praha 13
Jan Souček Manažer Brno
Eva Bergerová referent Vysoké Mýto
Vendula Brunhoferová referent zákaznické podpory Praha
Michal Truneček IT &  marketing – OSVČ Blatná
Veronika Šulcová Zubní technik Praha
Dagmar Urbanová penzistka Hradec Králové
Daniel Jařab Žádné (student) Ciudad de Mexico
Tomáš Kocourek Celní správa ČR Praha
Eva Rovenská učitelka Plzeň
Martina Adamová učitelka Bratčice
Ivana Milek (Brodská) Operní pěvkyně, pedagožka Praha
Soňa Sýkorová Provozní Plzeň
Jan Becher knihkupec Ostrava
Tereza Wurstová Account Manager Praha
JIŘÍ Drvota důchodce Kamenický Šenov
Petra Lišková Psycholožka Praha 9
Barbora Šímová Psycholožka Brno
Vít Masare protikorupční specialista Praha
Terezie Imlaufova PR Tuchomeřice
Jiří Procházka Dělník Třebíč
Adéla Rozehnalová OSVČ Praha 5 – Holyně
Marie Šnajdaufová Bankovní specialista Praha
Kateřina Janováčová Customer service Praha
Anna Peřinová Herečka Praha
Eva Nguyen Rodičovská dovolená Praha
Michal Holý překladatel Lucemburk
Lucie Aleksoska skolitelka Bukurest
Jan Hořínek OSVČ Nové Strašecí
Martin Trubač muzejní pracovník Frenštát p.R.
Aleš Novotný Učitel Praha
Jan Bednář IT konzultant Hradec Králové
Martina Ešková Project manager Praha
Jan Chromý vysokoškolský pedagog Praha
Vladimir Kožíšek Obráběč Kamenný Újezd, Rokycany
Josef Viták podnikatel Stochov
Michal Šperling Stavitel kořenových čističek Praha
Tadeáš Ulrich Student Oldřiš
Pavla Trott Maminka v domacnosti Pardubice
Jakub Janata student, člen Svobodných Hradec Králové
Lenka Smrčková zdravotní sestra Praha 5
Jan Janoušek úředník samosprávy Praha
Jiří Kylar Manažer Halouny
Petr Patocka Podnikatel Praha
Jiří Valeš Pečovatel Plzeň
Olga Šolcová Vědec Praha
Gabriela Kotiková historička umění Praha
Jiří Cachnín fundraiser Kopřivnice
Hana Michalíková Specialistka Podpory prodeje Brno
Elena Pojerová státní správa Plzeň
Rostislav Stoček finanční poradce Kravaře
David Macek sociolog Brno
Aneta Nováková učitelka Praha
Tereza Mašková redaktorka, koordinátorka Praha 6
Holčák Miroslav Manažer Rožnov pod Radhoštěm
Zdeněk Hruška Herec Praha
Vojtěch Maryška Supplier Onboarding Agent/Catalog Praha 4
Vít Křížka advokát Brno
Šárka Zdvořáčková Studentka Plzeň
Jiří Schlesinger Grafik Praha
Zlata Holusova manager Dolní Lhota
Barbora Hrabánková manažerka Praha
Blanka Fröhlichová marketing Praha
Josef Svoboda učitel Frýdlant nad Ostravicí
Dagmar Pivoňková student Praha
Lenka Vernerová vychovatelka Hradec Králové
Ondřej Mirovský místostarosta Prahy 7 Praha
Arnold Danč Důchodce Ostrava
Jan Hutz důchodce Praha
Marie Bartošová troubleshooter finančního oddělení mezinárodní firmy Praha
Michal Vlček student Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
David  Hlaváč IT Analytik, Konzultant Mohelno
veronika šmausová učitelka, OSVČ Praha
Michaela Suchardová Ekonom Brno
Renata Allohová VEDOUCÍ PRACOVNÍK Praha
Michal Brož Individual.telefundraiser + asistent tělesně postížených Praha
Michal Sadílek Dobrovolník Karlovy Vary
Iva Gábrišová HR Business Partner Třemošná
Martin Eisenberger Lékař Brno
Michaela Wurstová Psycholog Praha
Jean-Gaspard Páleníček Spisovatel Praha
Julie Fišerová Materska dovolena Praha
Eva Šulcová Psycholog v důchodu Tři Dvory u Kolína
Anna Hašková redaktorka Praha
René Amcha IT Praha 4
Betty Crhová Mateřská dovolená Jesenice
Helena Brůžová Administrativní pracovník Brno
Petra Olsanik Kraus Web Designer Hemel Hempstead
Radka Šustkova pedagog Černilov
Renata Kavanová lékař Praha
Jan Hegr Řidič Mochov
Laura Vohryzková Student Praha
Petr Kučera výzkumník, zastupitel Praha
Dana Calábková IT Olomouc
Bronislava Vaňáčková účetní Plzeň
Drahomíra Srdečná Recepční Praha
Martina Kollinerová Mateřská dovolená Koleč
Jakub Pohl Bankovní analytik Praha
Lucie Jíchová Sales officer Prague
Petra Kobelová knihovnice Dolní Bučice
Martina Galba Neziskova org. Hořovice
Veronika Akchiche Dohnalová Key account manager Litoměřice
Marcela Hadravová důchodkyně Loket
Martin Souček Produktový manažer Praha
Alena Rosová Učitelka v důchodu Opava
Jan Valt Jednatel Vysoký Újezd
Kristýna Fendrychová odborný sociální pracovník Praha
Šárka Kindlová Na volné noze Litoměřice
Zuzana Minarikova Cestuji Calgary
Rostislav Coufal učitel hudby Hradec Králové
Jaroslav Kysilko projektový manažer Praha
Lucie Mundilova Učitelka Karlovy Vary
Barbora Norlin Ucitelka Praha
Denisa Kubinova Materska Ostrava
Alena Čechová OSVČ Plzeň
Jana Harmachová OSVČ Volyně
Martin Tovarek Manager Bratislava
Alžběta Stuchlíková Odborný poradce Uherské Hradiště
Lucie Langmajerova Produkční Dobříš
Vít Luštinec grafický designér Hradec Králové
Monika Šamová Právnička Praha
Alena Polášková zdravotní sestra Rohatec
Rudolf Vykydal důchodce Kroměříž
Alan Beguivin překladatel Praha 4 – Podolí
Eliška Kvěchová archeoložka Krásná Hora nad Vltavou
Miroslav Hlavička Copywriter Nymburk
František Šimek Student Brno
Jana Tichá Anesteziologická sestra Pardubice
Helena Beguivinová Překladatelka Praha
Eliška Mikesková Vychovatelka Praha
Markéta Grohová zdravotník Praha
Antonín Pokorný manažer Nová Ves v Horách
Jan Polášek Strojvedoucí Česka Třebová
Helena Lochmanová OSVČ Dolní Podluží
Nikol Kučerová Sportovec Benešov u Semil
Veronika Tománková copywriter/producer/poetry/painter/fundraising specialist Trenčín/Štítná nad Vláří-Jestřabí
Kateřina Kotilová zaměstnanec státní správy Praha
Ivana Brodská Operní pěvkyně Praha
Petr Nejedlík vinař Znojmo
Markéta Šilhavá úřednice Praha
Jana Žárská knihovnice Jaroměř
Ondřej Stieber Vývojář software Pardubice
Pavel Dostál překladatel Kutná Hora
Vladan Hruška geograf, vysokoškolský pedagog Praha
Helena Kašová ředitelka NNO Československé dokumentační středisko Praha
Radek Hanák advokát Praha
Eva Stříteská student Praha
Josef Prokeš řídič autobusu Pozořice
Jan Virt historik Liberec
Klára Laurenčíková speciální pedagožka Praha
Filip Musil specialista on-line marketingu Praha 22
Bc. Klára Zajícová Sociální pracovnik Turnov
Leonie Liemich politoložka Praha
Jitka Kottová Lékařka Praha
Květoslava Tomášková Úřednice Slaný
Blanka Bartošová speciální pedagog Praha
Lucie Kocourková Student Praha 8
Michal Homolka obchodní zástupce Plzeň
Markéta Vysloužilová architektka Ostrava
Iva Branbergerová OSVČ Praha
Marek Bartošík Student Bojkovice
Nicol Hrabovská Executive Assistant Prague
Jitka Spálená MD Pyšely
Karel Schmied architekt Hradec Králové – Pouchov
Petr Janík sociální pracovník Brno
Marie Bělohlávková důchodce Libčice n/Vltavou
Michal Čejka PR manager Nebovidy
Veronika  Zavadilová servírka Praha
Kateřina Daňhelová student PřF UK Pelhřimov
Zuzana Černá lektor Plzeň
Jaroslav Denemark záchranář Praha 6
Lukáš Novák překladatel Praha 9 – Hrdlořezy
Blanka Fröhlichová marketing Praha
Tomáš Kalina lékař Jihlava
Michal Střondala OSVČ Vratimov
Simona Štantejská Osvc Náchod
Martin Tovarek Bratislava
Dita K. Poustecká dula, knihovnice Pardubice
Martina Marková právník Praha
Štěpán Lohr fundraiser, fotograf Praha
Martina Ahmed Čermáková dula, lektorka Nová Paka
Zdeňka Slaninková IT Praha
Veronika Šmídová studentka České Budějovice
Hana Abdulrahman v domáctnosti Buchlovice
Daniel Brátka divadlo / různé Praha
Miroslav Balatka zeměměřič Sokolov
Daniela Weissová dramaturg OSVČ Turnov
Jaroslav Šídlo Projektant Skočice
Iva Abramčuková Psycholog Zliv
Pavlína Dvořáková Účetní Polička
Kateřina Vondráková OSVČ Jihlava
Petra Masopust Šachová advokátka/vysokoškolská pedagožka Praha
Michal Staša konzultant Praha
Filip Hejný vedoucí prodeje Kaplice
Marta Korbelová specialista ICC centra Hradec Králové
Petra Vytejčková advokátka Praha
Jitka Jirásková Inv. důchodkyně Plzeň
Pavel Procházka Novinář Praha
Kateřina Hořínková středoškolský pedagog České Budějovice
Julia Silajdzic manazerka Praha
Václav Němec filosof Praha
Barbora Kabátková Umělec Praha 2
Tereza Mátlová Mateřská dovolená, grafik Rajhradice
Lucie Tolaszova Rodic v domacnosti Vysni Lhoty
Adam Hrubý lékař Jablonec nad Nisou
Rene Štěpánek OSVC Valašské Meziříčí
Darko Silajdžić CEO Praha 3
Štěpánka Čtvrtníčková mateřská dovolená Kostelec n. Č. l
Kateřina Černá mateřská dovolená České Budějovice
Lenka Kadrmasová Architekt Praha 5
Lenka Kotkova Property manager Praha
Magdalena Zubatá student Praha
Tomáš Lichtenberg IT specialista Ústí nad Labem
Pavla Francová vědec Praha
Martin Merhout nezaměstnaný Pardubice
Kateřina Jonášová publicistka Nižbor
Markéta Bolková Milevsko
Daniel Zelko SAP HR Payroll specialist Praha
Filip Rut Student FF UK Praha 1
Kateřina Hejnalová Zdravotní sestra Družec
Matěj Záhorský Kavárník Praha
Daniela Nováčková Student Dolní Újezd
Ondřej Vacek Tyleček Podnikatel Praha
Monika Olšaníková sociální pracovnice Ostrava
Jarmila Charfreitagová Tlumočnice Praha
Hana Nichtburgerova redaktorka webu Praha
Jan Jiříček Technik Nové Město na Moravě
Lenka Kodymová Poštovní doručovatelka Krakovany v Čechách
Kateřina Popiolková Studentka Praha
Marin Šimek Tiskové služby Mnichovice
Robert Glos osvč Brno
Adéla Pilařová Soukromá učitelka Liberec
eva illnerova pruvodkyne praha
Martina Skleničková Speciální pedagog Praha
Karolína Pašková Sociální pracovník Ústí nad Labem
Marek Haltuf Soc. pracovník Hradec Králové
Anna de blasio Osvc Praha 10
Magda Šebestová Publicistka, překladatelka Praha
Nikola Josiek Asistentka prodeje Uherský Brod
Lenka Nechvátalová na volné noze České Budějovice
Pavel Mizera servisní inženýr Opatov (Svitavy)
Jana Kvapilová metodička Praha 4
Boleslav Buzek IT manager Frýdlant nad Ostravicí
Lucia Šemšáková administrativa Praha 5
Jan Martínek OSVČ Praha
Tomáš Horčička nákupčí Praha 7
Hynek Fátor policista Trutnov
Radka Reischlová sociální terapeut Praha
Štěpánka Špačková technik Velké Březno
Klára Suchá Sociální pracovnice Chrudim
Ivana Machálková účetní Brno
Pavel Sedlák technik Brno
Michaela Kolářová produkční Brno
Lenka Pomaresova Zdravotní sestra Praha
Božena Englerová Hudebník Praha
Adéla Marková Student Praha 6
Jan Kirschner inženýr Praha
Patrik Molhar Praha 2
Jana Plevová HR manažer Praha
Martina Farská Ekonom Praha
Karolína Jelínková sociální pracovnice Brno
Vlasta Kabu Práce v cestovním ruchu Oslo
Alžběta Kopecká lektorka angličtiny Heřmanův Městec
Dana Fenclová státní úředník Tábor
Markéta Zelenková grafik Praha
Lukáš Tříška Obraběč kovů Most
Hana Čížková lektorka češtiny pro cizince Praha
Dana Chaloupková lékařka Hodonín
Hamid Rakin OSVC PRAHA
Eliška Zavoralová Vedoucí skladu Praha
Eva Chybová Petrovská Pedagog Tuchomerice
Jana Plodkova Herecka Praha
Markéta Kalinová učitelka, nyní v domácnosti – péče o osobu blízkou Stachy
Jakub Charvát Učitel Praha
Kateřina Kaderková Sokolnice
Zdeněk Rubáček dj Brno
Dagmar Nečasová recepční Klobouky u Brna
Dagmar Turnhöferová manager Český krumlov
Kuba Šmíd Mistr výroby Šlapanov
Dagmar Prchalová pedagog Praha
Vladimíra Nollová OSVČ Praha
Kristýna Havelková Servírka Benesov
Ondřej Findejs Student Pardubice
Eva Zorková právník Opava
Veronika Sonoga Lektor Radomyšl
Ljubov Grunkovskaja Project Manager Praha
Rudolf Dvořáček software developer High Wycombe
Kateřina Višinská produkční Praha
Tomáš Mangel vysokoškolský pedagog Hradec Králové
Markéta Hanzlíková OSVČ Praha
Richard Pakosta OSVČ B rno
Michaela Schwarzová Rodičovská dovolená Blahuňov
Jiří Stránský účetní Hradec Králové
Filip Sulovský Sportovní Masér Praha
Johana Medová Vizážistka, vlasová stylistka a fotografka Praha
Simona Leníčková lékař Litomyšl
Andrea Lauseckerová helpdesk teamleader Praha
Oldřiška Baudyšová Důchodkyně Rychnov u Jablonce nad Nisou
Vendula Nováková pedagog Líšnice
Olga   Staňková V domácnosti Praha
Martina Vyšohlídová kurátor Neratovice
Tomáš Koukol Bankovní poradce Žamberk
Jana Dolanská grafik-typograf praha
Lukáš M. Vytlačil odborný pracovník Akademie věd ČR, pedagog Praha
Kristyna Jirsova Strojni inzenyr tc. V domacnosti Řevnice
Josef Bárta Učitel Zdice
Petr Klásek pracovník v sociálních službách Horka nad Moravou
Lenka Linhartová Grafik Praha
Marika Páralová Pelhřimov
Olga Lebdušková Zdravotní sestra Chrudim
Petra Vykoukalová Grafik Praha 10
Jan Struk důchodce Pardubice
Jiří Švácha programátor Lány
Petr Kopač Podnikatel, IT Amsterdam
Marie Zajíčková Sociální pracovnice Praha
Hana Krobotová Herečka Praha
Helena Suranska Osvc St. Mesto
Václav Žufan Nezaměstnaný Praha
Eliška Kvasničková Student Mratín
Václav Šmejkal učitel Praha
Teresa Reinišová Lektor a.j. Kostomlaty nad Labem
Helena Brůžová Administrativní pracovník Brno
Petra Lišková Dětská psycholožka Praha 9
Barbora Jiříčková Režisérka, scénáristka Brno
Karolina Zarzycká žurnalistka Praha 6
Markéta Doležalová Bakešová Mateřská dovolená Liběšice
Anna Šimáková Dosoudilová na rodičovské dovolené Chrudim
Kristína Gabíková PR konzultant Praha
Alena Thomas 4 násobna matka, osvc Kroměříž
Radka Prošková OSVČ Praha 6
Josef Svoboda učitel Frýdlant nad Ostravicí
Mariana Otterová administrativní pracovnice Praha
Petr Hartmann učitel Brno
Radek Kalhous fotograf Pardubice
Renata Fojtikova Podnikatel Beroun
Michal Truneček IT, marketing Příbram
Jitka Andrašková IT Ostrava
Barbora Malková Účetní-mateřská dovolená Havířov
Tomáš Marvan akademik Prague
Mgr. Andrea Pexidrová Právník Litovel
Jindřich Čížek Hudební skladatel Praha
Radomír Dufek Kameraman Řevnice
Irena Carkovová pedagog Jáchymov
Marcela Mojžíšová Logistika Praha
Kristýna Podzimková Herečka Praha
Václav Vacek farář Letohrad
Martina Kolská OSVĆ Praha 4
Pavla Šťáhlavská mateřská dovolená Tišice
Alena Raisová advokát Praha 4
Hana Pešková Živnostník Litvínov
Karolína Čadková Administrativní pracovník České Budějovice
Pavel Sklenář Mechanik specialista Hořice
Pavla Trott Maminka na plny uvazek Pardubice
Birger Husted Ředitel Praha
Michaela Skokanová studentka Olomouc
Tomáš Markl student Hradec Králové
Leo Beneš Programátor Jeseník
Martin Kukučka Režisér Praha
Tereza Jašíková Mateřská Pardubice
Eva Krejčí referentka Brno
Pavel Karous sochař Praha 5
Michala Mizerová Účetní Praha
Irena Benešová OSVČ Jeseník
Zuzana Mach lektor primární prevence Jihlava
Šárka Rousová Zdravotní laborant Dubí
Lucie Mikulová Rodic Turnov
Lukáš Ondráček právník Kozojedy
Zuzana Mach lektor primární prevence Jihlava
Jitka Poláková manager Nupaky
Lenka Hélová Student Ostrožská Nová Ves
Kateřina Hekrdlova archivářka Praha 5
Jana Kušnírová ekonomka Praha
Denisa Tichá učitelka Tábor
Tereza Pomajslová Učitelka Malá Hraštice
Dagmar Popova Osvc Hradec Králové
Pavel Kaplan pedagog Rudník
Radek Strouhal programátor Zlín
Kristýna Frankova Rozhlasová moderátorka Praha
Jan Hocek hornický důchodce Hradec králové
Jana Michlanová Praha
Jana Smiggels Kavková advokační expertka Praha
Halka Freidingerová OSVČ DESIGNÉR Praha
Lucie Nepasická sochařka Praha
Jakub Cavro Doktorand Kopřivnice
Olga Šimůnková v domácnosti Praha
Mgr. Jarmila Křížková učitelka Ostrov
Alena Kristínová fyzioterapeut Všestary
Mgr. Renata Vordová lektorka Plzeň
Romana Voalařová Zdravotní sestra Liberec
Ondřej Sosna student Smědčice
Kristýna Konečná lektorka Olomouc
Sandra Silná farářka Brno
Barbora Kubíková PPC specialistka Praha 10
Michaela Sirotkova Trenér Praha 8
Adéla Skálová Člověk v tísni, koordinátorka Praha
David Bartoš učitel Budyně nad Ohří
Marie Klusáčková Socioložka Mnichovice
Jan Brož Student Praha
Jitka Jílková Překladatelka Praha 1
Kateřina Košťálová Manažerka Praha
Anežka Dytrtová Učitelka Ústí nad Labem
Hana Dvořáková učitelka Praha
Jan Miškovský vzdělávání dospělých Praha
Lenka Jiranová Pedagog Hostinné
Irena Hojgrová Praktická lékařka pro  děti a dorost Jeseník
Pavlína Klacková OSVČ Příbor
Šárka Vyhlídalová Poštovní doručovatelka Praha
Mgdalena Salavcová OSVČ (finance, účto, daně) Praha
Pauline Iványi Psycholog Brno
Monika Váchová Rodičovská dovolená Kamenický Šenov
Viktor Pomares Automechanik Praha
Ivana Böhmová Pedagožka Pardubice
Martina Břeňová Ředitelka nadace Praha
Ing. Pavla Aubrechtová tlumočnice, překladatelka Praha – Modřany
Alena Řezaninová Managerka Praha 4
Tereza Palkova prekladatelka Praha
Tereza Zatloukalova cisnice Brno
Petra Křížková Novinářka Nymburk
Matouš Jech Arborista Praha
Barbora Venclová studentka Praha
Zdeňka Sobotová Fundraiser Praha
Jan Dousek student Kolín
Alžběta Franková překladatelka Plzeň
Daniel Rous herec Praha
Jiří Suk Pedagog ZUŠ Rakovník
Lucie Buchbauerová bioložka Kdyně
Tereza Uhrova Office manager Praha7
Patricia Wagnerová Havířov
Rene Urbansky Koordinátor Milovice
Kateřina Horáčková Herečka Šlapanice
Jana Pilgrová OSVČ Brno
Jiří Palice Administrativa Praha
Markéta Nepejchalová Socialni pracovnik Olomouc
Jolana Novotná překladatelka, poradkyně pro pozůstalé Tišnov
Věra Trubačová důchodce Trojanovice
Martin Sadílek Student Kameničky
Iva Nesvadbova Galeristka Praha
Hedvika Čepová Živnostník Malá Úpa
Jan Beseda Technický manažer Jáchymov
Kateřina Bartošová psycholog Brno
Michaela Matoušová sociální pracovník Lipová-lázně
Naďa Eretova Šéfredaktorka Praha
Mirka Lončáková pečovatelka Vilasova Lhota
Lenka Fajmonova Barista Brno
Kristina Poláčková marketing Praha 6 Dejvice
Pavel Štěpánek OSVČ Chrudim
Zuzana Klusová Asistentka poslance (Piráti) Karviná
Michaela Štefanová Učitelka v MŠ Hradištko,  Praha – západ
Pavlína Malá účetní Praha 2
Zdeněk Lysý veterinární lékař Vsetín
Olga Dušková manažerka Nadějkov
Petr Valenta pedagog Praha
Blanka Schonweitz Osvc Praha
Martina Krátká studentka Boršice
Michaela Sedlatá Ředitelka MŠ a ZŠ Nymburk
Matouš Hutník OSVČ Lupenice
Michaela Tumovs Pedagog Praha
Tereza Dostálová Fotograf Lázně Bohdaneč
Gabriela Pelikovska Ředitelka regionální kanceláře – pojišťovnictví Praha
Petra Suková Hudebnice – houslistka v orchestru Státní Opery Praha 4- Nusle
Monika Benitezova Materska dovolena Praha
Matěj Žejdlík Grafik, Delegát Praha
MIroslav Špálek OSVČ Ostrava
Dana Šafářová knihovnice Lysá nad Labem
Drahomíra Galajdová Referent úřadu Frýdek Místek
Eva Lechner phd. studentka Ceske Budejovice
Dagmar Rychtaříková Pob České Budějovice
Martin Lukš IT Ostrava
Karel Zdarsky sanitar praha
Jan Tkadleček lektor Jihlava
Lucie Moraru Rytířová Rezervistka Praha
Vojtěch Erbrt student Smiřice
Hellen Holečková psychoterapeutka Praha 9
Jiřina Navrátilová media director Praha / Vlašim
Zuzana Čiháková sociální pracovnice Praha 3
Miroslava Georgievová herečka, pedagog Ostrava
Pavla Obrusníková Student LFHK Hlinsko
Adéla Tallisová Dražanová Novinářka Praha
Rachel Duchková Student/barista Praha
Lenka Dočekalová technik Praha
Aleš Macenauer student Jeseník
Lucie Zemanová Personalistka Prague
Petr Boudny Oblastni reditel mladeznicke organizace Turnov
Tereza Lipovská Studentka Příbram
Anna Matlová osvč Přerov n. Labem
Jan Koflak Provozní Praha
Masha Volynsky redaktorka, komunikační poradkyně Praha
Miloslav  Kozelek inv. důchodce Jevíčko
Lucie Ženklová student Ltioměřice
Denisa Kůtková Student Všetaty
Veronika Shelley Ucitelka Londyn
Lucie Karmová Odborná garantka, Masarykova univerzita Brno
Michaela Filipova Rodicovska dovolena Slavkov u Brna
Barbora Pecková student Rohanov
Kateřina Sučková Student Plzeň
Kristyna Burdychova Obchodni specialists Praha
Eliška Vocelová Student Praha
Ladislav Zelinka učitel Praha
Igor Nosál terapeut Brno
Marie Pokorná pracovník Charity Praha
Aleš Eder Marketing manager České Budějovice
Lenka Klvačová muzikant Praha 7
Klaudie Krausová student Benecko
David Polánka učitel Praha
Libor Štěpánek VŠ pedagog Brno
Kateřina Kunz Učitelka, překladatelka. Praha 10 – Vršovice
Veronika gabrielova Malirka Rokycany
Petr Ježek IT konzultant Rožnov pod Radhoštěm
Petra Kolmannová asistentka Beroun
Jitka Řeháčková Sociální pracovnice Praha
Vladislav Blecha zdravotní bratr Líbeznice
Simona čonková Operátor výroby Husinec
Marie Skutilová Student Pilníkov
Marie Šedivá Lékařka Praha
Kristine Karhanová architektka Praha
Lucie Hromková Učitelka, porodní asistentka, zdravotní sestra Kyjov
Martina Libřická SEO Specialist CZ/HU/SK Praha
Klára Csirková vedení nez. organizace Soběslav
Patrik Stejskal barman Praha
Vojtěch Rikan Student Brno
Barbora Šonová Psycholog Praha 3
Anna Eyerová Lékařka Konice
Michaela Rejnková Archeoložka Praha
Roman Novák Řidič Sezimovo Ústí 2
Ivana Fleková Kontrolorka Ostrov u Macochy
Evženie Čermáková Učitelka Pardubice
Michaela Zedníková úředník Teplice
Monika Stehlíková učitelka Plzeň
Tereza Bruknerová student FF UK Slatiňany
Marcela Součková Finanční analytik Řevnice
Jana Bílíková Marketing Jesenice u Prahy
Judita Molińska Technik kvality Český Těšín
Jan Brožek Civiliste international Horoušany
Václav Pavlíček Jednatel Týnec nad Labem
Barbora Jordanová laborantka Brno
Marcela Pekníková HR Praha
Petr Kainrath strojvedoucí Mladá Boleslav
Veronika Protivová Lékařka – chirurg Slaný
Mariana Dukátová důchodkyně Praha
Jana Laichterová fyzioterapeutka Praha10
Alena Krausová Učitelka odborných předmětů Rudice
Abdul Mohames Terorista Praha
Magdalena Ochvat Baumannová Produkční Brno
Barbora Ambrušová Marketingový specialista Praha
Katarzyna Byrtek Spisovatelka Praha 7
Nora Jelinek student Praha
Klára Jirsová překladatelka Libčice nad Vltavou
Anna Roth asistentka pedagoga praha 6
Marie Kazmarová matka a pedagožka Praha
Michaela Vodičková překladatelka Praha
Klara Strihavkova Idea Maker Praha 2
Eva Šustková Finanční specialista České Budějovice
Jakub Lev odborný asistent VŠ Libovice
Jarmila Krajčová Psycholožka Uh. Hradiště
Vera Exnerova Clovek v tisni Praha 2
Kristina Nesvedová knižní redaktorka České Budějovice
Tomáš Vaňo překladatel Liberec
Magdaléna Kohoutová student Chvalkovice
Veronika Kamenská MD Kurdějov
Ludmila Doležalová vychovatelka Rožnov pod Radhoštěm
Petr Kamenský učitel Kurdějov
Nikola Novotná student Praha
Alena Vlckova Hasratova sociální pracovník Vídeň
Marie Buňatová historička Praha
Hana Sládková osvč Praha
Zuzana Brtáňová Klimešová Administrativní asistentka Praha 6
Vladimír Škultéty živnostník Praha
Vlasta Wanková Fotografka Praha 8 – Kobylisy
Karolína Škápíková OSVČ Praha
Kateřina Kroupová učitelka / scénografka Praha
Anna Zemanová Coordinator logistiky Praha
Tomáš Gabriel Básník Rosice
Alena Hanusová Důchodce Praha
Adéla Güntherová Účetní Praha
Karel Barták Psycholog Praha
Petra Schwarzová Ekonom Praha
Jana Kotzinová Učitel AJ Lány
Hana Mathauserová Herečka Praha
Adéla Schreiberová Žákyně Ústí nad Labem
Jarmila Palacká Asistentka Ostrava
Jitka Plešáková Osobní asistence seniorům s Alzheimerovou demencí Praha
Jan Skovajsa VŠ pedagog Praha
Jiří Rambousek systémový programátor Broumov
Lenka Suchomelova Lektorka Praha
Jana Braunová lékařka Plzeň
šárka sahajdáková osvč praha
Helena Frankenbergerova aktivní důchodce Praha 6 – Dejvice
Alžběta Smětak klavírní pedagog Lelekovice
Naďa Kubínková redaktorka Pardubice
Jana Fajmonova Procesni inzenyr Sezemice
David Kučera Vedoucí IT podpory Cheb
Barbora Balášová Administrativa Teplice
Jana Slámová mateřská dovolená Třemošná
Michaela Čížkovská Architektka Praha
Magdalena Soukupová turismus Plzeň 1
Nikola Leca Vedec Praha
Michal Krejčí Konzultant Strančice
Klára Hnízdilová Manažer Říčany
Hana Váchová Psychoterapeutka Praha
Jana Pacáková Vedouci CK Praha
Kateřina Binková síťařka, knihovnice, antropoložka, matka Chodová Planá
Gabriela Vytlacilova Accountant LIBEREC
Julie Klimentová Web Developer Černošice
Lenka Šmejkalová učitelka Praha 8
Kateřina Tvrdíková copywriter Praha
Pavel Denk OSVČ Plzeň
Kamila Šimandlová Studentka Praha
Kristýna Hradcová Lékař Praha
Jana Böhmová lektor České Budějovice
Klára Matiasovitsová Studentka Praha
Petra Joklova MD, ředitelka NNO Liberec – Liberec I-Staré Město
Miroslava Bláhová Sociální pracovnice Mariánské Lázně
Adam Komers živnostník a člověk Praha
Zuzana Poukarová Mateřská dovolená Praha
Kateřina Cornea Fakturantka Brno
Irena Zwyrtek Asistentka pedagoga Praha
Anna Šrámková studentka VŠCHT Bořanovice
Lubica Kurucová VŠ učitelka Dolní Beřkovice
Pavla Jechova Bankovnictvi Praha vychod
David Böhm osvč Černošice
Jarka Kuracinova Mateřská Beroun
Barbora Tmějová na rodičovské dovolené Jičín
Kristýna Danešová Lékařka Praha
Natálie Hájková Paterová student Kolín
Dalibor Anděl stavbyvedoucí Turnov
Markéta Koktová kontaktní pracovník NZDM Mariánské Lázně
Judita Šprochová Hudebník Příbor
David Rauschgold Manager Praha
Eduard Navara lékař České Budejovice
Silvie Hájková mamanger Praha
Marie Jelínková Produkční Prague
Tereza Špinková kurátorka Praha
Šárka Feriancova Marketing Praha
Zaneta balazova Prodavacka Ostrava
Daniel Vaněk vědecký pracovník České Budějovice
Anna Vodrážková OSVČ, včelařka, moderátorka Praha
Pavlína Masopustová Administrativa Příbor
Zuzana Vernerová komunitní koordinátor Praha
ladislav krulich podnikatel Praha
Jeňýk Hofmeister vědecký pracovník Koněprusy
Blanka Mairichová Financni poradce Hranice
Tereza Hrzánová Kostýmní výtvarník Praha
Kristýna Krajíčková Herečka Ostrava
Kamila Svobodová koordinátor NNO Lipová u Šluknova
Barbara Jarkovska Humel Herečka Hradec Králove
Tereza Tausingerová Herečka Praha
Michaela Pavlikova Assistant Manager Praha
Václav Bláha Provozní managment Praha10
Barbora Čecháková učitelka Přerov
Nina Součková ProfEd manager CEE Central J&J Praha
Jan Šimek barista Varnsdorf
Michaela Fortova Rodičovská dovolená Praha
Jakub Šafránek Herec  Brno
Jan Nosek Novák Herec, Režisér Praha
Janovska Zdena Učitelka ve školce Praha
Veronika zrnikova Architekt, mateřská Zdiby
Magdalena Prudíková grafická designerka Praha
Marie Beslon v domácnosti Prah 6
Jiří Chudoba stavební technik Pecka 403
Lukáš Erban Student Nová Paka
Katuše Kubíková hydrogeolog Ústínad Orlicí
Kryštof Kuba OSVČ Chomutov
Jindřich Kubalák stavební technik Praha
Eva Podrabska OSVČ zootechnik, instruktor jezdectvi Mladá Vožice
Eva Jelínková redaktorka, nyní v důchodu Praha 6
Miroslav Vácha Zdravotnický záchranář Třeštice
Zuzana Sauer Učitelka na SŠ Praha
Jana Řeháková Pedagog Nová Paka
Jana Klukavá lékařka Mariánské Lázně
Noemi Navrátilová studentka Praha
Tereza Chvojková Učitelka Plzeň
Alena Růžičková MD Chotíkov
Jaroslav Lainz Pedagog- vychovatel Česká Třebová
Tatiana Andrejová výuka cizích jazyků Plzeň
Anna Mettler MD Litovel
Alžběta Bláhová violista Praha
Monika Polačková Psycholog Praha
Alexandra Klozová Fyzioterapeutka Praha
Veronika Vaculíková osvč Praha 7
Lenka Mašková Advokátka Jičín
Olga Davidová Učitelka Žatec
Petra Richter Kohutová Dramaturg Karlovy Vary
Lucie Průchová Učitelka Rumburk
Alice Válková Projektova manazerka Žamberk
Eliška Mudráková pracovnice ve vývoji Vidonice-Pecka
Kateřina Hurychová svobodný umělec Brno
Pavel Tichy Ridici letoveho provozu Praha 6
Anna Hanzalkova Uvaly
Petr Kubánek Software Engineer – TCS Tucson, AZ
Lenka Kubzova vedouci pracovnik Praha 6
Exnerova Miroslava Učitelka Chodov
Jan Böhm Digitální stratég Pardubice
Johana Černochová student Odolena Voda
Tereza Kramplová studentka Brno
Klára Šebestová PR Ostrava
Pavel Doubek Právník Velka Bites
Adam Čopák Operátor Prostějov
Zdeňka Kroupová účetní Praha
Martina Exnerová Astronom Ondřejov
Kateřina Jebavá Herečka, lektorka Brno
Kateřina Hanzlíková Specialista Nakupu Pardubice
Martin Král Technická podpora GIS Vrané nad Vltavou
Jan Klouda Programátor Praha
Zuzana truplova Herecka Ostrava
Lenka Vosátková Asistentka Praha
Jaroslav Vosátka Kuchař Praha
Markéta Koropecká Na rodičovské dovolené Praha 6
Martina Novotná Studentka Praha
Taťána Jiroušková pedagog Cheb
Šárka Ošťádalová právnička Praha
Martina Hrdličková sociální pracovnice Praha
Martin Nosek Janžura učitel Praha
Dr Marketa Keller Epidemiolog, neuropsycholog Edinburgh
Zuzana Řízek CEO Praha
Ivo Suchomel advokát Praha
Dagmar Havlova duchodce Praha 6
Petr Možný psychiatr Kroměříž
Amálie Hégrová Obchodní zástupce Vyškov
Roman Grega bezpečnostní služba Praha