Naléhavá výzva k akci od organizací občanské společnosti napříč Evropou

POŽÁRY V MORII: Evropské vlády musí neprodleně relokovat vysídlené osoby z Řecka

V posledních dnech zpustošily ničivé požáry(i) přijímací centrum a okolní oblasti v hotspotu Evropské unie (EU) na řeckém ostrově Lesbos. Požáry zanechaly tisíce zranitelných a traumatizovaných(ii) osob bez domova, mezi nimi přes 4 000 dětí(iii).

Níže podepsané organizace opakují výzvu vládám členských států Evropské unie, aby za podpory Evropské komise(iv) urychleně přemístily vysídlené osoby z Řecka. Přestože jsme z vývoje situace šokováni a zarmouceni, není pro nás překvapivý. Lesbos a další hotspoty EU(v) na ostrovech v Egejském moři dosáhly bodu zlomu již dávnovi. Tábor Moria, s jeho oficiální kapacitou pouze 2 800 míst, hostil zhruba 12 – 13 000 vysídlených osob. Takto přelidněné tábory se vyznačují mizernými životními podmínkami a závažným nedostatkem odpovídajících sanitačních nebo hygienických zařízení, a to i uprostřed zvýšených zdravotních rizik způsobených Covidem-19(vii). Situace v ostatních řeckých hotspotech je podobně neudržitelná a opakovaná varování(viii) zůstávají nezodpovězena více než čtyři roky.

Neprodleně nutná relokace

Vítáme přemístění 406 dětí bez doprovodu z ostrova Lesbos na řeckou pevninu, které finančně podpořila Evropská komise(ix). To ukazuje, jak rychle lze přemístění koordinovat, když existuje politická vůle. Chválíme také závazky norské a nizozemské vlády k přemístění 50(x) a 100(xi) jednotlivců, jakož i ochotu francouzské a německé vlády relokovat 400 dětí(xii). Naléhavě žádáme další evropské vlády, aby neprodleně následovaly konkrétní závazky a opatření.
Pozitivní příklad relokací uskutečněný koalicí ochotných členských států od března 2020(xiii) ukazuje, že přemístění lze provést bezpečně a úspěšně pro všechny zúčastněné. Členské státy, instituce EU a příslušné agentury Organizace spojených národů a EU s podporou občanské společnosti by nyní měly sdílet zkušenosti, odborné znalosti a zdroje, aby zajistily, že do koalice vstoupí další státy. Níže podepsané organizace jsou připraveny podpořit toto úsilí, aby muži, ženy a děti uvěznění v Řecku, byli dopraveni do bezpečí, a tím tak chránit naše evropské hodnoty lidských práv a lidské důstojnosti.

Hotspoty EU jako přístup EU k řízení migrace

Nejnovější události opět dokazují selhání hotspotů jako výchozího přístupu EU k řízení migrace. Vyzýváme Evropský parlament, aby prošetřil úlohu, kterou hrály EU a členské státy při neúspěšném řízení Morie. Kromě toho žádáme Evropskou komisi, německé předsednictví Rady EU a členské státy, aby s děsivými obrazy hořící Morie zacházely jako s jednoznačným důkazem tragických následků(xiv), které má azylový a migrační systém EU založený na politikách zadržování a zastrašování, na lidských životech. Důrazně doporučujeme Evropské komisi, aby tyto události zohlednila v novém Paktu o migraci a azylu a zajistila, aby stejné politiky neformovaly návrhy „přijímacích center“ na hranicích EU. Je zásadní, aby nový pakt neopakoval chyby z minulosti, ale byl brán spíše jako příležitost představit nový začátek.

Výzvu podepsali:

Action Aid Hellas (Faces of Migration partner)
Ambrela Slovakia (Faces of Migration partner)
ASGI
Better Days
BPID Bulgaria (Faces of Migration partner)
Caritas Europa
Caritas Hellas
Caritas Slovakia
Češi Pomáhají (Czech Republic)
Child Circle
Consortium of Migrants Assissting NGOs (Czech Republic)
COSPE Onlus
Danish Refugee Council (DRC)
Defence for Children International
Defence for Children International – Belgium
Defence for Children International – Greece
Defence for Children International – Italia
Defence for Children – The Netherlands
Destination Unknown
Diaconia ECCB (Faces of Migration partner)
Diakonie Austria
Dutch Council for Refugees
Dynamo International – Street Workers Network
Echo100Plus
Eurochild
Eurodiaconia
Europe Must Act
European Lawyers in Lesvos
European Network on Statelessness
Fenix Humanitarian Legal Aid
FOCSIV – Italian Federation of Christian NGOs Italy (Faces of Migration partner)
Global Call to Action Against Poverty (GCAP) (Faces of Migration partner)
Greek Council for Refugees (GCR)
Help Refugees
Human Rights League Slovakia
ICMC Europe
Immigrant Council of Ireland
International Child Development Initiatives (NL)
International Rescue Committee (IRC)
INTERSOS
Kids in Need of Defense (KIND)
Kopin
Lighthouse Relief (LHR)
LUMOS Foundation
Mareena Country Slovakia
Médecins du Monde Belgique
Médecins du Monde – France
Minority Rights Group International
Missing Children Europe
Mokosha NGO Centre
Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà (MAIS) (Italy)
Nadácia Milana Šimečku (Slovakia)
Network for Children’s Rights (Greece)
One Happy Family Lesvos
Organization Mondiale pour l’Éducation Préscolaire/ World Organization for Early Childhood
Education
Oxfam
PAX
Pax Christi Vlaanderen
PICUM
Plate-Forme Mineurs en Exil – Platform Kinderen op de Vlucht
Plataforma Portuguesa das ONGD – Portuguese NGDO Platform
Povod Slovenia (Faces of Migration partner)
Refugee Legal Support (RLS)
Refugee Rights Europe
Refugee Youth Service
Slovak Humanitarian Council PRAKIS
Solidarity Now
SOS Villages Greece
Still I Rise
Terre des Hommes Hellas
Terre des Hommes International Federation
Velos Youth
Vluchtelingenwerk Vlaanderen
Women’s Refugee Commission

Zdroje:
i Al Jazeera, 9 September 2020
ii CNN, 9 September 2020
iii UNCHR and Council of Europe, 9 September 2020
iv Together with relevant EU and UN agencies and in cooperation with civil society organisations.
v UNHCR, 31 August 2018
vi Amnesty International, 6 December 2018; see also: Call to Action by Civil society organisations, March 2020
vii MSF, 30 July 2020
viii HRW, 19 March 2016
ix Ekathimerini, 9 September 2020
x Dpa-international, 9 September 2020
xi NLTimes.NL, 11 September 2020
xii France 24, 10 Septembre 2020
xiii European Commission, 15 April 2020; PubAffairsBruxelles, 8 July 2020
xiv MSF, 11 March 2020