O čem se mluvilo při besedě o dětech z řeckých uprchlických táborů

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 proběhla v pražském kostele Nejsvětějšího Srdce Páně beseda o dětech z řeckých uprchlických táborů pořádaná iniciativou Češi pomáhají. Besedy se jako hlavní řečníci zúčastnili poslankyně Evropského parlamentu Michaela Šojdrová, ředitel Organizace pro pomoc uprchlíkům Martin Rozumek a Jaroslav Miko z iniciativy Češi pomáhají. Do živé diskuze se v průběhu zapojilo i několik návštěvníků debaty, mezi nimi například senátor Václav Hampl či dětský psychiatr Peter Pöthe.

Besedu zahájila poslankyně Šojdrová, která shrnula poslední vývoj postoje České republiky a jejích politických zástupců k tématu možnosti přijetí alespoň několika nedoprovázených dětí z řeckých uprchlických táborů. Dle aktuálních informací byl na konci roku 2019 počet dětí bez doprovodu v řeckých táborech 5301, přičemž dalších více než 1000 dětí se pohybuje mimo tábory, na ulicích či ve squatech. (zdroj: Národní centrum sociální solidarity EKKA – Řecko, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/72873.pdf).

Jak v debatě připomněl Jaroslav Miko, v září roku 2018 se uskutečnila schůze několika zástupců angažovaných organizací a politiků s premiérem České republiky Andrejem Babišem. Ten tehdy přislíbil součinnost vlády v případě, že se potřebné děti bez doprovodu opravdu najdou a zároveň  bude zajištěn i dostatek českých rodin, které budou ochotny takové děti přijmout – avšak takřka vzápětí po odchodu z jednání svá vlastní slova před médii popřel. Podrobné informace o schůzi naleznete na našich stránkách v úvodní sekci pod nadpisem „Podporu veřejnosti tedy máme, nyní zbývá přesvědčit politické představitele“.

Postoj české vlády se od té doby bohužel výrazněji nezměnil. Přestože několik politiků v osobních rozhovorech se zástupci naší iniciativy podpořilo myšlenku přijetí dětí bez doprovodu jako lidsky i morálně důležitý akt, obavy ze ztráty volebních preferencí jim ale brání se za téma postavit také veřejně. Situaci značně komplikuje také ministr vnitra Hamáček, který kupříkladu zamlčel informace o situaci v táborech poskytnuté od řecké vlády všem členským státům EU, a to až do chvíle, kdy byl po zjištění tohoto faktu napřímo konfrontován, a i nadále se uchyluje k mystifikacím a zkreslování ohledně poskytnutých informací.

Na tuto skutečnost reaguje Martin Rozumek z OPU výzvami směrem k občanské veřejnosti za zesílení tlaku právě na ministra Hamáčka. Pro tuto příležitost vytvořil speciální sérii předtištěných pohlednic, které stačí pouze podepsat a odeslat – k dispozici je i elektronická verze.

Více detailů zde: https://www.opu.cz/2019/12/poslete-ministru-hamackovi-vyzvu-k-prijeti-deti-bez-rodicu-z-recka

Do debaty se v průběhu zapojil mimo jiné i dětský psychiatr Peter Pöthe, který uprchlické tábory sám opakovaně navštívil. Ten kladl důraz zejména na katastrofální psychický stav některých umístěných dětí, které v důsledku zcela nedostačující psychologické i psychiatrické péče propadají záchvatům apatie, deprese či kompulzivního jednání. Zmíněna byla i absence kvalitní zdravotní a hygienické péče, v jejímž důsledku se v táborech pohybuje mnoho lidí s dlouhodobými zdravotními potížemi, kupříkladu několik let neléčeným svrabem.

Více od Petera Pötheho zde: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/psychiatr-z-tabora-uprchliku-pro-deti-by-rodina-byla-nebe-40271666?fbclid=IwAR28Z_z5hbQmh9_oap9vB6seV6e3Ed5_rGBmeYumenAeGOC3Chf5Pg1bvRQ

Na rizika psychického stavu obyvatel uprchlických táborů upozorňoval i senátor Václav Hampl, a to zejména v kontextu neutuchajících obav české veřejnosti, zda by přijetí několika dětí bez doprovodu nezpůsobilo ohrožení bezpečnosti – míra zanedbání těchto (nejen) dětí v táborech je natolik palčivá, že právě tento fakt může více než cokoliv způsobit nárust jejich frustrace a tendence k radikálnějším projevům chování.

Sám Martin Rozumek na toto téma přispěl vlastními mnohaletými zkušenostmi z podpory přijímání uprchlických rodin či teenagerů do ČR, a to již i z let před vypuknutím současné uprchlické krize. V rámci své činnosti již pomohl nalézt domov v České republice mnoha lidem z různých států i kontinentů a zdůrazňoval fakt, že právě díky poskytnuté pomoci a podpoře byli všichni z nich bez problému integrováni do české společnosti a nikdo z nich žádným způsobem neohrozil bezpečnost země či jejích občanů.

Dalším významným bodem v naší činnosti bude seminář na téma dětí v uprchlických táborech s důrazem na děti bez doprovodu, který se uskuteční ve čtvrtek 6. února v Bruselu. Hlavním cílem semináře bude poskytnout přehled možné sociálněprávní ochrany dětí a praxe ve vybraných státech EU. Setkání zorganizovala poslankyně Šojdrová a krom ní účast přislíbili také Martin Rozumek, Jaroslav Miko, Peter Pöthe, delegáti z Řecka a političtí zástupci Švédska a Itálie.

Více informací o události zde: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nakresleny-projekt-spadl-pod-stul-boj-o-syrske-sirotky-pokracuje-86988

JAK MŮŽETE AKTUÁLNĚ POMOCI?

Je to aktivní vyvíjení občanského tlaku na politické představitele, zejména  na ministra Jana Hamáčka, např. prostřednictvím aktivity Martina Rozumka z OPU s rozesíláním pohlednic s tematikou uprchlictví. Současně působí v České republice několik organizací, které pomoc zprostředkovávají, ať už materiální, finanční či přímo na místě. Některé tipy na pomoc můžetet nalézt zde: http://cesipomahaji.cz/jak-mohu-aktualne-pomoci/.