Tisková zpráva iniciativy Češi pomáhají

Ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi jsme vydali tiskovou zprávu, jejiž plné znění si můžete přečíst zde:

Iniciativa Češi pomáhají, Amnesty International a Organizace pro pomoc uprchlíkům se rozhodly iniciovat a vytvořit platformu jednotlivců, politiků a organizací se společným zájmem prosadit pomoc dětem bez doprovodu, které uvízly v řeckých uprchlických táborech. Rozhodly se zaštítit část občanské společnosti, která usiluje o obnovení humanitárních závazků a solidarity vůči obětem války – hodnot, které vždy byly české společnosti a politice vlastní.

Od července 2019 dochází k dramatickému nárůstu množství lodí připlouvajících na Egejské ostrovy z Turecka. Tábory na těchto ostrovech jsou přetížené. V rámci dohody mezi EU a Tureckem zde v současné době zůstává 35 000 žadatelů o azyl, což je nejvyšší číslo od kritického roku 2015. Dle informací ředitele řecké odbočky Amnesty International Gabriela Sakellaridise jsou tyto desetitisíce lidí drženy v příšerných podmínkách a nejistotě, jelikož bezpečné a legální cesty pro lidi prchající před pronásledováním téměř neexistují. Situace je alarmující také proto, že se mezi těmito lidmi nachází tisíce dětí bez doprovodu. Část z nich žije ve specializovaných zařízeních, ale část se stále nachází přímo v uprchlických táborech nebo dokonce na ulici.
Nový řecký ministr vnitra (pro ochranu občanů) Michalis Chryssochoidis v září 2019 v dopise adresovaném jednotlivým ministrům vnitra EU upozornil na kritickou situaci, ve které se nachází 2500 dětí bez doprovodu v uprchlických táborech na řeckých ostrovech. Požádal ministry vnitra jednotlivých členských států, včetně ministra Hamáčka, o urgentní pomoc s jejich přemístěním.

Zpráva o tomto dopisu se dostala na veřejnost až po intervenci europoslankyně za KDU-ČSL Michaely Šojdrové, která se o žádosti řeckého úřadu nedozvěděla od našeho ministra, ale v rámci parlamentní práce, jako členka skupiny pro práva dětí v EP. „Situaci sleduji již několik let. S iniciativou na přijetí nedoprovázených dětí jsem přišla před rokem a dospěla jsem ke stejnému závěru jako Ministr Chryssodoidis – nezletilí bez doprovodu jsou nejohroženější skupinou a nemohou na ostrovech zůstat. Musí se jim poskytnout dlouhodobější péče a perspektiva, aby získali vzdělání i pocit jistoty. Jde o jejich důstojnost, ale také o naši bezpečnost. Navrhla jsem přijmout do ČR zhruba stejný počet dětí, který vyplývá z logické úvahy, kterou v dopise uvedl řecký ministr,“ říká dále Šojdrová.

Na zoufalou situaci v táborech dlouhodobě upozorňují také zástupci iniciativy Češi pomáhají: „Není možné vědomě zůstat nečinnými, pokud přihlížíme dlouhodobé nejistotě, zoufalství a často ohrožení zdraví a života těchto dětí. Je to i bezmoc jednotlivých lidí, kteří o situaci dětí vědí, mají osobní zkušenost a jsou připraveni dětem pomoci. Je to bezmoc tradičně solidární části české společnosti, které je kvůli nezodpovědnému populistickému chování některých politiků bráněno v uskutečnění dříve normálního skutku lidskosti,“ vysvětluje zakladatel iniciativy Jaroslav Miko.

K systému péče o děti – cizince bez rodin se rovněž vyjádřila Organizace na pomoc uprchlíkům, která uvedla, že systém péče je v České republice dobře připraven na postupné přijímání těchto dětí z řeckých táborů. „Část z nich by přecházela do náhradní rodinné péče k rodinám, které se samy hlásí, část by jich zůstávala v zařízeních ústavní výchovy, kde jsou nyní dlouhodobě nenaplněné kapacity,“ upřesňuje ředitel OPU Martin Rozumek.

Organizace dále vyzývají vládu k znovuotevření přesídlovacího programu, který v Česku dlouhou řadu let úspěšně fungoval.
„Vyzýváme vládu ČR, aby zasedla ke společnému jednacímu stolu s lidmi, kteří jsou schopni pomoc nedoprovázeným uprchlickým dětem uskutečnit, přestala se bát a bránit solidární části české společnosti pomoci dětem v ohrožení. Vyzýváme k vytvoření meziresortní akční skupiny, která připraví krok za krokem vše k tomu, aby se Česká republika vrátila ke své humanitární tradici, podala pomocnou Řecku a především čtyřiceti nedoprovázeným dětem,“ apelují společně zástupci výše uvedených organizací.